17 stowarzyszeń i 14 czasopism technicznych reprezentujących 17 krajów: to liczby uczestników 3. Międzynarodowej Konwencji Stowarzyszeń Szklarskich, która odbyła się w Wenecji w dniach 10-11 lipca 2019 r., przy wsparciu ITA (Italian Trade Agency) i targów VITRUM.

 

2019 07 01 2

 Dino Zandonella Necca, prezes targów VITRUM

i Laura Biason, dyrektor stowarzyszenia GIMAV i targów VITRUM

 

Prezentacje działalności stowarzyszeń szklarskich w dużej mierze wypełniły intensywny, dwudniowy program spotkania. Cztery stowarzyszenia po raz pierwszy zaprezentowały się na sesji roboczej: Achival (Chile), Bouwend Nederland (Holandia), Chinese Ceramic Society (Chiny) i Glass Society (Wielka Brytania) przedstawiły szczegółowo swoje dokonania innymi uczestnikom spotkania w pierwszej części sesji.

 

 2019 07 01 6

 Uczestnicy podczas słuchania prezentacji…


Następnie, przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń opisywali swoje ostatmie działania, przeprowadzone w drugiej połowie 2018 r. i w pierwszych kilku miesiącach 2019 r., ze szczególnym naciskiem na seminaria i warsztaty szkoleniowe, konferencje techniczne, spotkania z przedstawicielami władz odnośnie do przepisów i normalizacji w zakresie uregulowań dotyczących bezpiecznego stosowania szkła i bezpieczeństwa użytkowania maszyn szklarskich; oraz inne obszary, które mogły zainteresować zgromadzonych gości i które mogły być przykładem do naśladowania przez inne stowarzyszenia.

 

2019 07 01 7

 … i podczas ożywionej dyskusji


Drugi dzień roboczy poświęcony był dogłębnej dyskusji na temat zagadnień wprowadzonych już poprzedniego dnia.

 

2019 07 01 9c

 

2019 07 01 9d

 

2019 07 01 9e

 

Po zakończeniu sesji roboczej drugiego dnia, uwagę zgromadzonych skupła mistrzyni w wytwarzaniu ozdób ze szkła, Marisa Convento, szczególnie gdy mówiła o historii i sztuce tworzenia i naciągania szklanych koralików typowych dla Murano i Wenecji.

 

 

2019 07 01 8

Dalsza część prezentacji komponentów do produkcji ozdobnych wyrobów ze szkła

 

Podczas emojonującej i szczerej prezentacji Marisa Convento, opisywała niezwykłe i mało znane aspekty wytwarzania ozdób szklanych tradycyjnymi weneckimi metodami, które są podziwiane na całym świecie za ich ogromną wartość artystyczną, ale obecnie są uważana za „działalność niszową”, ze względu na ograniczoną liczbę wytwórców szklanych koralików (bead stringers) zdolnych do kontynuowania tradycji.

 

2019 07 01 3

 Uczestnicy 3. Konwencji w drodze na uroczystą kolację.

 

Naświetlając wniosek o wsparcie dla tradycji, której nie można utracić, Marisa Convento przekazała informacje na temat propozycji przedłożonej UNESCO, by określić sztukę wytwarzania koralików szklanych oraz wyciągania długich cienkich rurek i prętów szklanych jako niematerialne dziedzictwo kulturowe ludzkości. 

 

2019 07 01 4

Udział w kolacji to świetna okazja do integracji

 

Po południu uczestnicy podzielili się na trzy grupy i postanowili odkryć cuda Wenecji: Kanał Grande, tajemnice produkcji gondoli i studio szkła artystycznego Massimiliano Schiavon.

 

2019 07 01 5

Kolacja to też okazja do rozmowy – wymiana zdań między Dino Zandonella Necca, Prezesem Targów VITRUM a redaktorem naczelnym miesięcznika „Świat Szkła”

 

— Coroczna Konwencja ponownie okazała się kluczowym wydarzeniem dla świata szkła — stwierdził Dino Zandonella Necca, prezes VITRUM i przewodniczący sesji roboczych 3.Konwencji.

 

— Stowarzyszenia mogą porównywać osiągnięcia w wyjątkowym, prywatnym otoczeniu, gdzie zachęca się do wymiany idei i koncepcji, a wzrost wiedzy i doświadczeń jest wspólny.

 

2019 07 01 9a

 W drodze na wyspę Murano, kolebkę szklarstwa w Europie

 

Indywidualne studia przypadków są bezcennym nabytkiem dla wszystkich pod względem inspiracji i możliwości rozwoju – od produkcji wyrobów szklanych (zarówno szkło budowlane, jak i opakowaniowe) po badania historyczne, kulturalne i artystyczne.

 

Przynoszą korzyści wszystkim przedstawicielom świata szkła. Następne spotkanie odbędzie się podczas targów VITRUM 2019.

 

Te targi szklarskie w Mediolanie stały się prawdziwym „Domem Stowarzyszeń”, po części dzięki znakomitej współpracy z ITA (Italian Trade Agency).

 

2019 07 01 9

 Pokaz produkcji wyrobów ze szkła artystycznego

 

Jednak mam nadzieję, że dzielenie się pomysłami i rozwój omawianych projektów będzie też kontynuowany przez miesiące pozostałe teraz do VITRUM, dzięki platformom cyfrowym, stronie internetowej i mediom społecznościowym oddanym do dyspozycji wspólnoty szklarskiej.

 

2019 07 01 1

 

Poczucie wspólnoty wśród uczestników nadal się umacnia i jest to doskonały znak, że projekty przyniosą owoce.

 

Wspólna wizja wzrostu i rozwoju jest namacalna, podobnie jak zaangażowanie wszystkich uczestników. I nie mam wątpliwości, że bardziej konkretne wyniki będą także wkrótce widoczne.

 

2019 07 01 9h

 

Stowarzyszenia uczestniczące w 3. Konwencji: Abravidro, ACHIVAL, AIHV, ATIV, Bouwend Nederland, Chinese Ceramic Society, Finnish Association of Flat Glass, GGF, GIMAV, GLAAS Inc., Glass for Europe, Glass Society, ICOM, International Commission on Glass, NGA - GANA, Slovak Glass Society, Steklosouz - National United Council of Glass Industry

 

2019 07 01 9k

 

W 3. Konwencji brał też udział miesięcznik „Świat Szkła”, jako jedyny przestawiciel prasy technicznej z Polski.

 

2019 07 01 9b


VITRUM 2019 (Fiera Milano Rho, 1-4 października) to międzynarodowe targi szklarskie specjalizujące się w prezentacji maszyn, urządzeń i systemów do produkcji i przetwórstwa szkła płaskiego oraz opakowaniowego, a także prezentacji wykorzystania szkła i wyrobów szklanych.

 


Więcej informacji o 3. Konwencji i targach VITRUM na stronach internetowych www.communityofglassassociations.org  , www.vitrum-milano.com  

i na Facebooku www.facebook.com/CommunityofGlassAssociations  , www.facebook.com/VitrumMilano 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 7-8/2019
 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.