Wiele firm z branży przetwórstwa szkła ma wystarczającą wydajność maszyn i systemów, aby przetwarzać zamówienia klientów. Ale brak wykwalifikowanych pracowników, procesy, które nie są optymalnie zharmonizowane, potrzeba dużej koordynacji wewnętrznej oraz rosnąca ilość danych dotyczących dostaw i presja kosztowa mogą prowadzić do wąskich gardeł – nawet w firmach, które starają się wszystko mieć pod kontrolą.

 

2020 06 30 1 hegla 1 

Fot. 1. Przekształcenie pojedynczych systemów produkcyjnych w jeden zintegrowany proces uprości i poprawi przejścia między maszynami i komunikacją z ludźmi, zoptymalizuje przepływ w cyklu produkcyjnym i doprowadzi do płynnego przepływu szkła między maszynami.

 

W przypadku takich krytycznych aspektów całościowe uwzględnianie procesów, maszyn, pracowników, komunikacji i produktów to podejście, które zapewnia cyfrowe wsparcie produkcji, jeszcze bardziej efektywnie wykorzystuje istniejące środki i koncentruje się na optymalizacji przepływu materiałów.

 

„Inteligentna fabryka” i „digitalizacja” to aktualne hasła używane do opisania tego procesu rozwoju, ale przemysł szklarski zdawał sobie z tego sprawę jeszcze przed stworzeniem tych terminów. Wcześniej maszyny CNC były używane do uproszczenia i przyspieszenia procesu cięcia szkła.


Zautomatyzowano ładowanie w celu zaopatrywania linii cięcia w szkło w precyzyjnej synchronizacji z cyklem produkcyjnym i usprawnienia pracy operatorów maszyn. Następnie pojawiły się systemy obsługi resztówek, takie jak ReMaster, który oszczędza zasoby, pomaga zachować jakość szkła i ratuje pracowników przed mozolną, czasochłonną działalnością. Systemy sortowania były ostatecznie logiczną konsekwencją tych zmian, a ich nadrzędna koncepcja doprowadziła do ulepszenia i ujednolicenia przepływu szkła na całej linii cięcia.

 


Duża liczba szyb i presja powodowane przez szybkie cykle produkcyjne wymagają płynności procesów
Automatyzacja była kluczową kwestią w optymalizacji procesów przez wiele lat, ale ciągły strumień nowych możliwości zapewniany przez cyfryzację coraz bardziej rozszerza ten nacisk na inne obszary.

 

— Przekształcenie produkcji w zintegrowany, nadrzędny proces poprawia cykle przejścia materiału między maszynami, sposób interakcji z personelem operacyjnym, czasy cyklu i przepływ materiałów na linii produkcyjnej i w całym zakładzie — powiedział Bernhard Hötger, dyrektor zarządzający grupy HEGLA.

 

— Obejmuje on coraz więcej nowych obszarów. Aby wykorzystać cały potencjał systemów, rosnący poziom automatyzacji wymaga coraz większej koordynacji między zadaniami i zależnościami wewnętrznej logistyki szkła w hali produkcyjnej. Termin „logistyka w hali produkcyjnej” trafnie opisuje proces zmian wpływający na konwencjonalne zakłady produkcyjne.

 

W wielu przypadkach nowoczesny sprzęt nie oznacza już automatycznie, że maszyny są odpowiedzialne za wydajność procesu produkcyjnego. Kluczem jest natomiast to, jak szybko, w precyzyjnej synchronizacji z cyklem, szkło jest dostępne na każdym stanowisku obróbki.

 

Rosnąca liczba szyb i presja spowodowana szybkimi cyklami produkcyjnymi wymagają płynnego, precyzyjnego i transparentnego procesu dostarczania materiału w celu ograniczenia lub uniknięcia przestojów spowodowanych ręcznym przenoszeniem lub brakiem szkła na danym stanowisku produkcyjnym.

 


Oprogramowanie jako kluczowy czynnik sukcesu zintegrowanej produkcji
Oprogramowanie jest kluczowym czynnikiem zapewniającym powodzenie zintegrowanej transformacji produkcji. W zależności od koncepcji sterowania i głębokości integracji powinien on cyfrowo odwzorować nie tylko proces produkcyjny i jego części składowe, ale także poszczególne szyby wraz z ich przepływem przez zakład produkcyjny. Oczywiście, wymaga to zdolności do wybierania, pozyskiwania i kompilo-wania wymaganych danych i kluczowych wskaźników oraz przekształcania ich w informacje. — Dane te pozwalają nam z wyprzedzeniem symulować i definiować idealne procesy i identyfikować potencjalne obszary wymagające poprawy — wyjaśnia dr Jan Schäpers, dyrektor zarządzający ds. specjalistycznego oprogramowania w HEGLA-Hanic.

 

Chociaż mniej więcej wszystkie te dane były dostępne w przeszłości, miały one przede wszystkim postać teoretycznych map rzeczywistości opartych na planowanych wartościach i prawdopodobieństwach.

 

Właśnie dlatego jednym z celów inteligentnej fabryki jest dokładne odwzorowanie procesów w czasie rzeczywistym, przy użyciu czujników do “odpytywania systemów” lub rejestrowania za pomocą skanerów okien znakowanych laserowo i śledzenia ich drogi w zakładzie.

 

2020 06 30 2 hegla 2

Fot. 2. Odpowiednie wymagania dla inteligentnego rozwiązania fabrycznego lub procesów produkcji w sieci zależą od konkretnego przypadku. W rezultacie analizy stanu i potrzeb firmowych parków maszynowych, istniejące przepływy pracy i wymagania dotyczące oprogramowania, komunikacji i informacji oraz uwzględnienie kosztów i korzyści z wyników są ważnymi elementami procesu transformacji.

 

Gdy możliwe staje się dokonywanie porównań na podstawie rzeczywistych danych, procesy można zoptymalizować na jeszcze większej głębokości: wydajność można dostosować do możliwości maszyn i wykryć wszystkie wąskie gardła, które następnie można zlikwidować poprzez dalszą automatyzację. Innym celem analiz może być ustalenie, gdzie procesy mogą zostać zmienione lub zoptymalizowane w celu takiego rozmieszczenia istniejącego personelu wzdłuż linii produkcyjnej, by wnosił największy wkład w tworzenie wartości firmy, w oparciu o swoje umiejętności manualne lub techniczne.

 

Jednocześnie maszyny mogą nadal pomagać pracownikom w ich pracy, czy to poprzez udzielanie pomocy w przepływach produktów, czy też udostępnianie danych dotyczących zamówień, uwag na temat kontroli, informacji o stanach systemu, czy bardziej ogólnie – umożliwiając bardziej przyjazną dla pracownika, bardziej intuicyjną kontrolę urządzeń.

 

Wraz ze wzrostem cyfryzacji i łączności pojawia się coraz więcej możliwości cyfrowego wsparcia i sterowania procesami. W przyszłości operatorzy nie będą musieli polegać wyłącznie na lokalnym dostępie do danych w systemie lub za pośrednictwem paneli sterowania.

 

Zamiast tego będą mogli wykonywać takie zadania, jak uruchamianie nowego zamówienia na uszkodzone szkło, określanie, gdzie zaparkowano regał ze szkłem lub który proces będzie następny, wyszukiwanie informacji o konserwacji, zgłaszanie awarii lub zamawianie materiałów eksploatacyjnych – wszystko przy użyciu np. aplikacji opracowanej przez HEGLA New Technology.

 

Poziom przejrzystości i dokładna znajomość procesu dają także nowy poziom zarządzania produkcją i przygotowaniem pracy. Zamówienia można monitorować z poziomu komputera stacjonarnego lub aplikacji, w zależności od zastosowanych metod przechowywania danych, a można odtworzyć go po latach.

 

Możliwe będzie również dostosowanie wydajności i planowania produkcji w czasie rzeczywistym. Szczególnie pilne zamówienia skorzystają z większej elastyczności: możliwe będzie ustalanie priorytetów lub zmian planu produkcyjnego oraz śledzenie szyb i obróbek wykończeniowych wykonywanych zgodnie z wymaganiami klienta.

 


Dostarczanie danych za pośrednictwem zdefiniowanych, otwartych interfejsów
Te scenariusze zintegrowanej produkcji sieciowej stopniowo stają się rzeczywistością dzięki coraz większej ilości dostępnych danych i wglądowi w procesy. W przyszłości spowoduje to, że jeszcze ważniejsze będzie posiadanie wspólnych, zdefiniowanych i otwartych interfejsów dla maszyn i oprogramowania w celu umożliwienia dogłębnej współpracy sieciowej między dostawcami wysokiej jakości maszyn i oprogramowania.

 

Grupa sterująca Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Mechanicznego (VDMA) współpracuje z HEGLA-Hanic, Grenzebach i A+W na wspólnej platformie OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture), aby stworzyć podstawy dla tych procesów.

 

 2020 06 30 6


Fot 3-4. W przyszłości operatorzy nie będą już musieli polegać na lokalnym dostępie do danych w panelu sterowania. Zamiast tego będą mogli wykonywać takie zadania, jak uruchamianie nowego zamówienia na produkcje zastępującą uszkodzone szkło, określanie, gdzie zaparkowano stojak z określonym szkłaem, wyszukiwanie informacji o konserwacji, zgłaszanie awarii lub ponowne zamawianie materiałów eksploatacyjnych – przy użyciu aplikacji opracowanej przez HEGLA New Technology.

 

Forma i zakres, w jakim działy produkcyjne – a nawet całe firmy – muszą dostosować się do przyszłych wymagań inteligentnej fabryki lub mogą z nich skorzystać, różnią się w zależności od przypadku. W zależności od asortymentu produktów lub nisz rynkowych firmy będą miały różne potrzeby.

 

Dr Jan Schäpers radzi firmom, aby przeprowadziły wyczerpującą analizę swoich parków maszynowych, istniejących przepływów pracy i oprogramowania, wymagań w zakresie komunikacji i informacji oraz zbilansowały koszty wyników z korzyściami. Na przykład w przypadku złożonych procesów produkcyjnych z drogimi, czasochłonnymi w obróbce arkuszami szkła sensowne może być śledzenie szkła za pomocą znakowania laserowego.

 

Tymczasem małe firmy mogą skorzystać z zastosowania i integracji najnowocześniejszego, zorientowanego na przyszłość oprogramowania ERP z dostępem do poziomu maszyny w połączeniu z aplikacją.

 

W wielu innych przypadkach na przykład, obok dalszej automatyzacji w postaci bezobsługowych systemów transportowych działających między poszczególnymi centrami przetwarzania, atrakcyjnymi obszarami rozwoju mogą okazać się rozszerzenie opcji zdalnej konserwacji i rosnąca liczba czujników w maszynach. Dzięki ciągłym zapytaniom systemy z tą funkcją będą mogły monitorować stany techniczne i przewidywać potrzebę oczekującej konserwacji lub wymiany zużywających się części.

 

Stopniowy proces określania, które obszary są istotne i oferują najlepsze korzyści, umożliwi głęboki poziom integracji i łączności. Może to obejmować maszyny, linie produkcyjne i firmy w całości i oferować im zmaksymalizowany, organicznie rozwijający się potencjał kontroli, optymalizacji i realizacji wszystkich procesów, od przyjmowania zamówień i wszystkich procesów handlowych po planowanie i kontrolę produkcji.

 

Carsten Koch
HEGLA

 

 2020 06 30 5 hegla 5

(kliknij na zdjecie aby powiększyć) 

 

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 06/2020
   

 

2020 05 42 4 

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.