W świetle przepisów i norm, montaż systemów oddymiania, w których jeden z najistotniejszych elementów to napęd, jest koniecznością m.in. w średniowysokich budynkach mieszkalnych, centrach i pasażach handlowych, niektórych budynkach użyteczności publicznej. Elektryczne napędy dostarczają, oprócz bezpieczeństwa, również komfort sterowania oknem oraz nowe możliwości jego wykorzystania. Elektryczny siłownik to dziś jeden z najczęściej oferowanych osprzętów dla wymagających odbiorców okien.

  
 System wentylacji na pilota przy wykorzystaniu napędu łańcuchowego ACI


Nowe możliwości dzięki napędom elektrycznym
Zastosowanie elektrycznego siłownika do otwierania okna umożliwia wykorzystanie tego okna w systemie oddymiania lub w systemie naturalnej wentylacji.

Wspólne podłączenie w/w napędów elektrycznych, regulatorów temperatury Variostat, elektrycznych osłon przeciwsłonecznych (markiz lub żaluzji), jak również opcjonalnie automatyki pogodowej (m.in. czujników pogodowych, regulatorów temperatury), do centrali sterującej umożliwia stworzenie komfortowego systemu sterowania oraz kompleksowe zarządzanie całą siecią. Dzięki zaplanowaniu funkcji i działań systemu, takie rozwiązanie umożliwia kontrolę i obniżenie kosztów zużycia energii całego budynku.

Nowa technologia napędów
Firma D+H Mechatronic oferuje siłowniki do prawie wszystkich typów okien. Małe rozmiary napędów nie burzą koncepcji wnętrza. Napędy D+H zastosować można do okien fasadowych, dachowych, świetlików dachowych, a różnorodność konsol mocujących umożliwia szerokie zastosowanie bez względu na rodzaj okna i sposób jego otwierania.

Okna otwierane napędami elektrycznymi mogą być wykorzystywane w kompleksowym systemie wentylacji firmy D+H, dla budynków każdego rodzaju, sterującym pojedynczymi oknami lub też kompleksowo: ogrodami zimowymi, oszklonymi pasażami, budynkami biurowymi, centrami handlowymi, salami konferencyjnymi itp.

 
Centrum Targowe EXPO, Hannover – system naturalnej wentylacji D+H 
 
 Okna wyposażone w siłowniki D+H

Okna w systemie oddymiania
Wykorzystanie nowoczesnych technologii umożliwia spełnienie funkcji oddymiania poprzez wykorzystanie otworów w dachu i zastosowanie klap dymowych lub poprzez okna oddymiające – okna wyposażone w odpowiednie siłowniki.

Najczęściej dostawcą okien/fasad na budowę jest ich producent lub dystrybutor. Aby utrzymać gwarancję, dostawca montuje okna wraz z siłownikami. Należy jednak pamiętać, że napędy służące do oddymiania powinny spełniać odpowiednie normy i posiadać odpowiednie aprobaty i certyfikaty.

Zasada działania okiennego systemu oddymiania
Podczas powstawania pożaru i rozprzestrzeniania się dymu w budynku natychmiast, za pomocą siłowników, otwierają się okna oddymiające. Zadziałanie siłowników spowodowane jest otrzymaniem sygnału z czujki dymowej, bądź z przycisku oddymiającego, a całością systemu zarządza centrala.

W celu polepszenia naturalnego ciągu, stosuje się w dolnych częściach budynku dodatkowe otwierane elementy, doprowadzające świeże powietrze. Funkcję tę można uzyskać wykorzystując otwierane na zewnętrz okna lub drzwi elektrycznym siłownikiem drzwiowym DDS.

Dodatkowo elektrycznie sterowane urządzenia do odprowadzenia dymu i gorąca mogą służyć do codziennej, naturalnej wentylacji pomieszczeń.

 
 Okno oddymiające z siłownikiem łańcuchowym KA-TW, otwarte podczas pożaru
 
 Napęd łańcuchowy KA 21 umożliwiający otwieranie okna dachowego przy współpracy z żaluzjami zewnętrznymi

Napędy do okien jako element systemu oddymiania
Ogromne znaczenie dla rozpoczęcia skutecznej ewakuacji ludzi ma czas otwarcia klap i okien w górnej części budynku oraz urządzeń doprowadzających powietrze z zewnątrz.

Dodatkowo przepisy nakładają konkretne wymogi, które powinny spełniać okna oddymiające. Ma to decydujący wpływ na dobór napędów do okien w systemie oddymiania.

Pomoc w doborze siłowników przy wszystkich niezbędnych warunkach dotyczących wymiarów okien i klap, ich ciężaru, obliczeniowych obciążeń wynikających z norm, sposobu otwierania czy czasu otwarcia, umożliwia specjalny program ServiceTool firmy D+H.

Koncepcja systemu naturalnej wentylacji
W swoim otoczeniu ludzie odczuwają niezbędną potrzebę naturalnego oświetlenia, świeżego powietrza, sprzyjających temperatur i odpowiedniej wilgotności. W bardzo wielu przypadkach te parametry nie są w dostatecznym stopniu spełnione. Przyczyną są najczęściej te miejsca, które uniemożliwiają swobodną wymianę powietrza. Dodatkowo na temperaturę oraz wilgotność powietrza w pomieszczeniach mają wpływ urządzenia biurowe oraz inne instalacje budynku jak np. ogrzewanie i oświetlenie.

Zamknięte i klimatyzowane budynki odchodzą do przeszłości. Sterowanie naturalną wentylacją stanowi optymalne uzupełnienie lub jest alternatywą dla konwencjonalnych urządzeń klimatyzacyjnych. Kreatywne wykorzystanie światła naturalnego i świeżego powietrza staje się jednym z podstawowych planów koncepcyjnych budynku.

Systemy przewietrzania, opracowane przez firmę D+H Mechatronic, wykorzystują naturalne źródła energii oraz podstawowe prawa z zakresu fizyki budowli dla zapewnienia zdrowego i przyjaznego klimatu wewnątrz budynku. Umożliwiają również kontrolowaną wymianę powietrza w ściśle określonych pomieszczeniach, dzięki precyzyjnemu sterowaniu otwarcia okien oraz innych urządzeń wentylacyjnych.

 
Centrala VCM 1004 umożliwiająca sterowanie wieloma urządzeniami 
 
 Ogród zimowy z klapami wentylacyjnymi otwieranymi siłownikami elektrycznymi

Zalety systemu naturalnego przewietrzania
. Zapewnienie w pomieszczeniach naturalnego, zdrowego klimatu dla lepszego samopoczucia przebywających w nich ludzi.
. Zapobieganie powstawaniu grzybów i pleśni na elementach budynku dzięki odprowadzaniu nadmiaru pary wodnej.
. Oczywiste oszczędności przy realizacji eksploatacji budynku poprzez całkowitą rezygnację lub ograniczenie do niezbędnego minimum urządzeń klimatyzacyjnych.
. Ograniczenie zużycia energii.
. Niskie koszty eksploatacji i konserwacji systemu.
. Wzrost atrakcyjności i wartości rynkowej obiektu.
. Doskonały image projektanta i inwestora dzięki stosowaniu rozwiązań chroniących środowisko naturalne.

Magdalena Mazur
D+H Polska Sp. z o.o., Wrocław

patrz też

- Specjalność: oddymianie , Robert Sienkiewicz, Świat Szkła 4/2010  

- Okna żaluzjowe - idealna wentylacja i oddymianie , Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 4/2008

- Automatyka do okien żaluzjowych, D+H, Świat Szkła 4/2008  

- Okna lamelowe , Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 1/2006

- Elektryczne napędy - nowe możliwości , Magdalena Mazur D+H, Świat Szkła 1/2006  

więcej informacji: Świat Szkła 1/2006

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.