Kolejna, tegoroczna monografia „Glasbau 2022”, zredagowana przez znamienitych specjalistów w zakresie stosowania szkła w budownictwie z Technicznego Uniwersytetu w Dreźnie w osobach: Berhard Weller i Silke Tasche, prezentuje – jak zawsze – najnowsze osiągnięcia w dziedzinie konstrukcji szklanych. Głównie obejmuje ona dokonania z europejskich krajów niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria i Szwajcaria).

 

2022 07 02 1

 

Konstrukcje te wychodzą naprzeciw współczesnym dążeniom do respektowania ochrony klimatycznej i zrównoważonego rozwoju, co w praktyce oznacza nowe, odkrywcze działania na polu współczesnego budownictwa i architektury.

 

Książka obejmuje cztery grupy zagadnień ujętych łącznie w 31 artykułach – napisanych przez 82 specjalistów przedmiotu.


Grupa pierwsza – „Budowle i projekty” – zawiera następujące artykuły:

 

1. Szklane konstrukcje w mieście – esej o pracy z przezroczystym materiałem – Christoph Paech, Michael Stein, Knut Stockhusen. Przeanalizowano w nim „szklane” właściwości nowych realizacji: dworca kolejowego Moynikan w Nowym Jorku, przystanku „Elbbrücken” kolei podziemnej w Hamburgu, dwóch fasad domów towarowych w Nowym Jorku i dachu nad wejściem do szpitala w Sao Paulo.


2. One Vanderbilt – szklane pomieszczenia jako miejsca widokowe w Nowym Jorku – Felix Schmidt, Jonas Hücken, Stefan Zimmermann. Lekko wysunięte na poziomie 305 m poza fasady najwyższego obecnie (h = 427 m) budynku w Nowym Jorku szklane klatki mają być nowym punktem widokowym podziwiania panoramy Manhattanu. Artykuł opisuje zastosowane tu nowe typy połączeń szkła i wykonawstwo tej niecodziennej konstrukcji.

 

3. East End Gateway: fasada linowa ze szkłem giętym z podwójną krzywizną – Mike Junghanns, Peter Eckhardt, Martien Teich. Wymienione wejście, otwarte w końcu roku 2020, prowadzi na stację „Penn” nowojorskiego metra. Konstrukcję cechuje ambitne ukształtowanie szklanego zadaszenia – szczególnie jego wyszukana geometria. Wymagało to odpowiedniego podejścia w projektowaniu i wykonawstwie obiektu.

 

4. Złożona konstrukcja ze szkła w projekcie Morland Mixité-Capitale w Paryżu – Thiemo Fildhuth, Matthias Oppe, Pascal Damon, Jeremy Crossley. Przy przebudowie budynku dawnej prefektury w Paryżu zaprojektowano na poziomie pięter 15 i 16 przestrzeń gastronomiczną, w pełni oszkloną. W jej konstrukcji zastosowano nowe sposoby klejenia szkła, a samo szkło otrzymało zmienne zadrukowanie i oświetlenie. Pojawiły się też elementy zwane kalejdoskopami.

 

5. Hiperprzestrzenne szkło – koncepcja Salvadora Dali na nowo zinterpretowana – Martino Peña Fernándes- -Serrano, Katja Wirfler, Sebastian Andrés López, Henrik Reißaus, Thorsten Weimar. Unowocześniono stary teatr w Figueras w myśli lepszego odwzorowania ruchu na scenie.

 

6. Nowa Galeria Narodowa w Berlinie – renowacja fasady – Jurgen Einck, Johen Schindel. Istniejący gmach zbudowany został w latach 1965-1968 według projektu Mies van der Rohe. Po upływie prawie połowy wieku należało gmach poddać renowacji – uwzględniając eliminację naprężeń termicznych w elewacji skutkujących pękaniem szkła.

 

7. Fasada ze szkła falistego we flagowym domu towarowym w Pekinie – Klaas De Rycke, Nicolà Baldassini, Lin Lu, Daniel Pfanner, Marcel Reshamvala. Oszklenia jedenastometrowej fasady domu wyróżniają się parabolicznym kształtem falistym o dużej sztywności własnej, pozwalającej na zredukowanie objętości stosownego fundamentu. Ustalono to odpowiednimi badaniami.

 

8. 3205 Canal Street / Chicago – Alexander Wagner. Fasadę budynku cechują wielkowymiarowe oszklenia z potrójnie laminowanego szkła bezpiecznego TVG – tłumiącego odblaski. Jest ona podtrzymywana za pomocą tężników, także ze szkła TVG laminowanego czterokrotnie. Warunki konstrukcyjne wymagały specjalnego podejścia projektanta i wykonawcy.

 


Grupa druga – „Obliczanie i wymiarowanie” – ukazuje następujące doniesienia:

 

1. Nowości z krajowej normalizacji konstrukcji szklanych – Geralt Siebert. Stwierdzono, że wskutek postępu badań i stanu techniki możliwa staje się obecnie nowelizacja przepisów przedstawionych w serii norm DIN 18008.

 

2. Szkło jako element ściskany – rozwiązanie zrównoważone – Alireza Fadai, Lukas Weißenböck, Daniel Stephen. W ramach ustaleń projektów badawczych rozważono optymalizację elementów nośnych budynków wielopiętrowych ukierunkowaną na ekonomikę zasobów materiałowych – drewna, stali i szkła. W analizie podkreślono wagę szkła jako elementu konstrukcyjnego.

 

3. Wpływy abrazji na wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu szkła – Jürgen Neugebauer, Maria Hribernig. Abrazja (ścieranie) szkła powstaje przy oddziaływaniu na nie ziaren piasku. Problem zbadano obliczeniowo i doświadczalnie.

 

4. Charakterystyka statystyczna głębokości strefy ściskania szkieł hartowanych – Kerstin Thiele, Michael Kraus, Jens Schneider, Jens Nielsen. Wskutek zróżnicowanych warunków produkcji szkła powstaje niejednorodność termicznego procesu jego hartowania. Rodzą się przy tym lokalne różnice naprężeń własnych. Badania polaryskopowe ustaliły odpowiednie ich właściwości.

 

5. Analiza odporności na gradobicie przegród szklarniowych – Jurgen Neugebauer, Georg Peter Kneringer. Sprawę zbadano kompleksowo – od momentu rodzenia się gradu, do chwili powstawania uszkodzeń w konstrukcjach przegród. Badania dokonano na podstawie analizy obliczeniowej i doświadczalnej.

 

6. Narzędzie SOUNDLAB Al – uczenie maszynowe do określania ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej – Michael Drass, Michael Anton Kraus, Henrik Riedel , Ingo Steller. Taka ocena, oparta na badaniach doświadczalnych i numerycznej symulacji jest dziś zwykle pracochłonna. W pracy zaproponowano odpowiednią ocenę płynącą niejako automatycznie – z odpowiedzi mechanicznych obiektu.

 

7. Elementy stropów drewniano-szklanych – Badania doświadczalne – Werner Hochhauser, Katharine Holzinger, Alirez Fadai. W ramach projektu badawczego Federalnej Wspólnoty Badawczej (Federal Forschungsgemeinschaft), dotyczącego tematyki j.w., podjęto nowatorskie analizy polegające na współpracy działania tarczowego i płytowego. Należało przy tym odejść od ciągłości połączeń klejonych na rzecz działania miejscowego. Wykonano badania eksperymentalne, które sprawdzono numerycznie.

 

8. Makiety funkcjonalne do walidacji koncepcji elewacji i obiektów użytkowych – Michael Ebert, Marion Hiller, Herbert Sinnesbichler, Gunnar Grün, Matthias Kersken. Złożone fasady przejmują różne funkcje, takie jak: ochrona klimatyczna, wentylacja, oświetlenie, zaopatrzenie w energię itp. Taka różnorodność wymaga działania i współpracy różnych specjalistów. W tym celu zaproponowano odpowiedni całościowy model zagadnienia.

 

9. Obliczanie oszkleń podpartych punktowo za pomocą uchwytów z łbem stożkowym – Jochen Menkenhagen, Prasantha Lama. W tej dziedzinie praktykuje się obecnie w połączeniach nawiercanie cylindryczne. Coraz częściej potrzebne są też rozwierty stożkowe. W pracy zaproponowano odpowiednie uogólnienie dotychczasowej metody.

 

Grupa trzecia obejmuje „Badania i rozwój”, przywołując kolejno następujące artykuły:

 

1. Nowe produkty ze strukturalnym klejem silikonowym - Bruno Kassnel-Henneberg, Ali Hamdan. Do tej pory ścinanie połączeń klejonych nie zostało jeszcze do końca zbadane. Stosowna praca doktorska wprowadziła tu odpowiedni model konstytutywny, pozwalający na lepsze obliczeniowe rozeznanie problemu.

 

2. Wytrzymałość odprężonego szkła wapniowosodowego przy wysokich temperaturach procesu produkcji – Gregor Schwind, Philip Rosendahl, Matthias Seel, Jens Schneider. W procesie produkcji szkieł termicznie wstępnie sprężanych, wpływy temperaturowe nie były dotychczas dostatecznie rozeznane. Wykonano tu odpowiednie badania na maszynie wytrzymałościowej. Wyniki wskazują na wzrost wytrzymałości pękania szkła w miarę wzrostu temperatury.

 

3. Modernizowanie fasad budynków – optymalizacja energetyczna przegród zewnętrznych w budynkach istniejących – Jutta Albus, Lena Rehnig. Badania podjęto z uwagi na potrzeby istniejącej tkanki budynków. Mając na względzie odpowiednią optymalizację energetyczną rozważono różne warianty udoskonalenia fasad.

 

4. Strukturalne połączenia klejone drewna i szkła przy oddziaływaniu krótko- i długotrwałym – Simon Fecht, Marvin Kaufmann, Till Vallée. Sprawę zbadano mając na względzie wiele różnych parametrów – rodzaje drewna, jakość kleju oraz temperaturę i wilgotność środowiska. Przywołano odpowiednie wyniki szczegółowe.

 

5. Wpływ polimerowych warstw pośrednich na wytrzymałość szkieł laminowanych – Jasmin Weis, Geralt Siebert. Na podstawie rozległych badań doświadczalnych określono naprężenia szczątkowe szkieł pojedynczych.

 

6. Optyczne badania naprężeń w polimerowych warstwach pośrednich w szkłach laminowanych – Steffen Dix, Lena Efferz, Stefan Hiss, Christian Schuler, Stefan Rolling. Badania eksperymentalne wykazały, że w zależności od typu polimeru różnie układają się ich odpowiedzi optyczne.

 

7. Szkła zamocowane punktowo z małym odstępem nawierconego otworu od krawędzi – Lena Efferz, Steffen Dix, Christian Schuler. Badania doświadczalne wykazują, że nienormowe zmniejszanie odstępu nawierconego otworu od brzegu szklanej tafli nie powoduje znacznego przekroczenia wytrzymałości zginania szkła. Wykazano to za pomocą badań polaryskopowych.

 

8. Liniowe zachowanie się lepkosprężystego materiału częściowo skrystalizowanych warstw pośrednich w szkle laminowanym – Miriam Schuster, Jens Schneider. Dotyczy to tzw. folii jonoplastycznych i etylowinylowych (EVA), które po podgrzaniu i następnym ochłodzeniu wykazują częściowe skrystalizowanie. Temat zbadano doświadczalnie.

 

9. Praktycznie analiza błędów w nieliniowych modelach silikonów konstrukcyjnych – Phillip Kießlich, Johannes Giese-Hinz, Jan Wünsch, Christian Louter, Bernhard Weller. Dla wyznaczenia rzeczywistych stanów naprężeń w klejonych spoinach potrzebna są skuteczne modele numeryczne, które tu wyprowadzono dla dwóch typów silikonu. Problem zbadano obliczeniowo i doświadczalnie.

 

10. Mechaniczne zachowanie się próżniowego szkła izolacyjnego przy działaniu wiatru – Isabell Schulz, Franz Paschke, Cenk Kocer, Jens Schneider. Do tej pory brakowało wystarczających założeń dla wymiarowania takich szkieł. Problem rozwiązano za pomocą metody elementów skończonych.

 

11. Badanie chropowatości krawędzi szkła za pomocą konfokalnego laserowego mikroskopu skaningowego – Paulina Bukiela, Bernhardt Weller. Badania wytrzymałości brzegów szkła wykazuje znaczne jej zróżnicowanie w zależności od producenta i metody obróbki brzegów; w szczególności dotyczy to procesu szlifowania. Ustalono doświadczalnie odpowiednie korelacje.

 


W czwartej grupie rozważono „Produkty budowlane i ich rodzaje”. Zgłoszono tu trzy artykuły:

 

1. Zrównoważona architektura szklana dzięki inteligentnym rozwiązaniom klejącym i uszczelniającym – Christian Scherer, Danny Suh. Celem artykułu było wpisanie się w potrzeby oszczędności energetycznej i trwałego rozwoju konstrukcji. Wykazano, że można to osiągnąć tworząc odpowiednią architekturę konstrukcji.

 

2. Fasady innowacyjne – znaczenie kompatybilności i interoperacyjności (wzajemnego wpływu rozwiązań) – Winfried Hensler, Ksenia Kadija. Temat rozważono z punktu widzenia potrzeb procesu cykliczności konstrukcji.

 

3. Drewniane okna żaluzjowe (EAL) z nośnym połączeniem klejonym – Hennig Röper, Felix Nicklisch. Stwierdzono, że nowo utworzony typ okna, mając duże walory techniczne, odpowiada też dobrze dzisiejszym potrzebom zrównoważonego rozwoju.

 

Książka prezentuje znaczny przekrój dzisiejszych osiągnięć w dziedzinie konstrukcji ze szkła i dlatego trzeba ją rekomendować także specjalistom przedmiotu w Polsce. Można wykorzystać ją również w dydaktyce budownictwa ogólnego na wydziałach budownictwa i architektury politechnik.


Prof. Zbigniew Cywiński

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.