Szkło jest doskonałym materiałem konstrukcyjnym i dekoracyjnym do tworzenia nowych, nietypowych rozwiązań. Z racji swoich naturalnych właściwości jest zalecane wszędzie tam, gdzie wymagane jest łatwe utrzymanie czystości, "optyczna lekkość" konstrukcji i wykorzystanie własności przewodzenia światła.

 

2003 09 28 1

 

Ochrona przed poślizgiem

Powierzchnia szklanej tafli jest bardzo gładka, co sprzyja utrzymywaniu jej w czystości, ale, szczególnie mokra, jest śliska i dlatego szkło kojarzone jest z niebezpieczeństwem poślizgu. Stad obawy projektantów przed stosowaniem go na powierzchniach przeznaczonych do chodzenia: podłogach i schodach. Problem ten można jednak łatwo rozwiązać poddając szkło matowieniu przez piaskowanie lub pokrywając je specjalnymi powłokami czy foliami antypoślizgowymi, które umożliwiają otrzymanie powierzchni zapewniającej odpowiednia przyczepność.

 

Matowieniu może być poddana cała powierzchnia stopnia lub jej fragmenty ułożone w postaci różnorodnych mozaikowych wzorów. Zastosowanie folii natomiast ma te dodatkowa zaletę, ze mogą one być w wypadku zużycia łatwo usunięte – na szkło jest naklejana wówczas nowa powłoka z folii. Metody te umożliwiają tez uzyskanie jednolicie matowej całej powierzchni stopnia niezależnie od kata patrzenia. Fakt nieprzejrzystości stopni odgrywa duża role w zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa użytkownika schodów – niektórzy lubia miec „cos” pod stopami.

 

Materiały antypoślizgowe mogą byc stosowane jako okładziny podłogowe i na schody do użytkowania w pomieszczeniach i strefach roboczych o podwyższonym niebezpieczeństwie poślizgu – nawet w wytwórni oleju spożywczego lub mokrych pomieszczeniach wytwórni artykułów spożywczych czy napojów. Ze szkła moga byc wykonywane również powierzchnie komunikacyjne nachylone pod pewnym katem, ale musi ono zapewnić odpowiednia przyczepność – kat nachylenia zawarty w przedziale od 10o do 19o wymaga współczynnika R10, od 19o do 27o – R11, od 27o do 35o – R12, powyżej 35o – R13.

 

2003 09 29 1

 

Bogata kolorystyka i wzornictwo
Wykorzystanie szkła do konstrukcji stopni schodów daje duze możliwości kształtowania ich kolorystyki poprzez:
- stosowanie szkła bezbarwnego lub barwionego w masie,
- stosowanie powłok lub folii antypoślizgowych w różnych kolorach,
- stosowanie (w stopniach szklanych o budowie warstwowej) przekładkowej folii kolorowej lub z naniesionym dowolnym wzorem,
- zdobienie (w stopniach szklanych o budowie warstwowej) wewnętrznych powierzchni szkła metoda fusingu lub emalia naniesiona metoda sitodruku. Zarówno fusing jak i sitodruk zapewniają uzyskanie dowolnych, niepowtarzalnych wzorów i bogata kolorystykę. Zdobienie wewnętrznych tafli szkła umożliwia uzyskanie tzw. głębi wzoru.

- wykorzystanie szkła o różnej przejrzystości zapewnia intrygujące efekty

 

2003 09 30 1W przypadku stosowania szkła jako elementu poddawanego bezpośredniemu obciążeniu wyróżniamy trzy rodzaje jego pracy w konstrukcji:
- klasa 1 – szkło nie przenosi bezpośrednich obciążeń,
- klasa 2 – szkło przejmuje funkcje nośne jako element współpracujący,
- klasa 3 – szkło w całości przenosi obciążenia obliczeniowe.

 

2003 09 30 2

 

W najwyższej klasie przyjęto przenoszenie obciążeń dochodzących nawet do 5 kN/m2. Stad zakres zastosowan, grubość tafli, rozpiętość miedzy podporami, obciążenia robocze i inne parametry ustala sie przez wykonanie obliczen statycznych. Obliczenia te powinien wykonać uprawniony konstruktor. Szczegółowe wytyczne do projektowania podaliśmy w artykułach publikowanych juz na łamach

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 9/2003
  

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.