Temu właśnie dedykowane są systemy oddymiania oraz systemy sygnalizacji pożaru, dostępne w ofercie D+H Polska.

Zwykle przez długi okres czasu milczące, jednak w sytuacji zagrożenia to one odgrywają kluczową rolę w ratowaniu życia ludzkiego. 

Image 

Okienny system oddymiania – zasada działania
Największym zagrożeniem dla ludzi podczas pożaru są dym oraz  trujące gazy. Te ostatnie są przyczyną śmierci aż 90% wszystkich ofiar płonących budynków. Dlatego nadrzędne dla ratowania życia ludzkiego jest zapewnienie właściwego oddymiania danego obiektu. Doskonale sprawdzają się tutaj okienne systemy oddymiania firmy D+H.

Zgodnie z zasadą ich działania, przy grawitacyjnym systemie odprowadzania dymu i gorąca, w czasie pożaru, za pomocą elektrycznych napędów, otwarte zostają otwory oddymiające w fasadzie budynku. Przez te otwory wydostają się na zewnątrz niebezpieczne gazy, dym i gorące powietrze, dzięki czemu następuje zmniejszenie koncentracji trujących, lotnych związków w zagrożonych strefach. W wyniku tego umożliwiona zostaje sprawna ewakuacja ludzi przebywających w zagrożonym budynku, szybsze wprowadzenie jednostek ratunkowych, natychmiastowe zlokalizowanie ognia i skuteczne jego gaszenie.

System oddymiania zostaje wyzwolony przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń wyzwalających. Całością systemu zarządza centrala. W celu polepszenia naturalnego ciągu, w dolnych częściach budynku stosuje się dodatkowe otwierane elementy, doprowadzające świeże powietrze. Ogromne znaczenie dla rozpoczęcia skutecznej ewakuacji ludzi ma odpowiednio szybkie otwarcie okien w górnej części budynku oraz urządzeń doprowadzających powietrze z zewnątrz (napowietrzających).

Dodatkowo elektrycznie sterowane urządzenia do odprowadzenia dymu i gorąca mogą służyć do codziennej, naturalnej wentylacji pomieszczeń.

Systemy oddymiania zgodne z obowiązującymi normami
Zgodnie z przyjętą przez Polską i obligatoryjną do stosowania normą PN-EN 12101-2, klapy i okna oddymiające podlegają obowiązkowi znakowania CE. Zgodnie z tą normą firma D+H wprowadziła rozwiązanie Euro-SHEV, oparte na systemach aluminiowych czołowych producentów: Schüco, Reynaers, Aluprof, a także Heroal, Sapa, Hueck-Hartmann, Wicona, Raico, Gutmann, Sykon, Timber window.

Proponowane przez D+H rozwiązania Euro-SHEV posiadają odpowiednie certyfikaty na okna oddymiające, które zostały przebadane zgodnie z normą PN-EN 12101-2. Certyfikaty zostały wydane przez VdS - notyfikowaną jednostkę certyfikującą.

Z uwagi na występujące różnice w systemach aluminiowych, do każdego systemu projektowane są specjalne konsole do montażu napędów, co pozwala na kompleksową  i szybką obsługę oraz szeroki wachlarz zastosowań.

Okna oddymiające proponowane przez D+H mają określoną w sposób doświadczalny powierzchnię czynną oddymiania, która zależy m.in. od kąta otwarcia oraz sposobu otwierania okna. Każde okno posiada swoją specyfikację, w której ściśle określone są wymiary skrzydła, system profili, typ ramy oraz skrzydła, rodzaj szyby, napęd który należy zastosować do okna, miejsce i sposób montażu napędu.

W specyfikacji znajdują się także klasyfikacje w świetle normy PN-EN 12101-2: klasyfikacja niezawodności, klasyfikacja obciążenia śniegiem, klasyfikacja działania w niskiej temperaturze, klasyfikacja obciążenia wiatrem, klasyfikacja odporności na wysoką temperaturę.

Każde wyprodukowane okno oddymiające przechodzi przez zakładową kontrolę produkcji. Po sprawdzeniu i zainstalowaniu na oknie napędu, okno oznakowywane jest znakiem CE. Do każdego typu okna wydawana jest deklaracja zgodności z certyfikatem.

Podczas odbioru końcowego okiennego systemu oddymiania powinny być dostępne następujące dokumenty:
 oznakowanie CE na oknie
 deklaracja zgodności z certyfikatem z numerem CPD wystawiona przez firmę D+H Polska
 elementy sterowania systemem oddymiania – dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Image 

Nowoczesny system sygnalizacji pożaru

Prawidłowo zaprojektowany i wykonany system sygnalizacji pożaru jest jednym z głównych systemów w budynku, nadzoruje i uruchamia wszystkie instalacje pracujące w warunkach pożaru i jest systemem nadrzędnym w stosunku do wszystkich instalacji i urządzeń służących do ochrony przeciwpożarowej. Jednym z najbardziej nowoczesnych systemów detekcji i sygnalizacji pożaru na rynku pod wzglądem rozbudowanej logiki (możliwości sterowań), wielkości i detekcji jest dostępny w ofercie D+H Polska system DF 6000.

Jest on wysoko wyspecjalizowany, analogowy i adresowalny oraz łączy w sobie wysoką funkcjonalność z łatwym użytkowaniem i estetycznym wyglądem. Szeroki zakres funkcji możliwych do kontrolowania przez użytkownika czyni system odpowiednim dla różnorodnego zakresu zastosowań, od małych systemów po ogromne kompleksy biurowe, handlowe lub przemysłowe.

--------------------
Firma D+H Mechatronic AG dzięki swoim nowatorskim rozwiązaniom jest niekwestionowanym liderem na rynku elektrycznych napędów do okien, fasad  i świetlików dachowych, elektrycznych systemów oddymiania i naturalnej wentylacji, kontrolowanego przewietrzania nowoczesnych budynków. Za produktami D+H przemawia ponad 40 lat doświadczeń i badań, setki rozwiązań i realizacji na wszystkich kontynentach. Profil firmy D+H Polska Sp. z o.o. obejmuje sprzedaż w/w urządzeń, projektowanie, profesjonalne doradztwo techniczne, montaż, serwis i szkolenia dla firm.
 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.