Dążenie do minimalizacji strat energii cieplnej doprowadziło do opracowania tzw. technologii “ciepłej ramki”)1), która pozwoliła na uzyskanie bardzo dobrychparametrów redukcji wymiany ciepła pomiędzy wewnętrzną przestrzenią budynków a ich otoczeniem zewnętrznym oraz znaczne ograniczenie zużycia przez nie energii i związanych z tym kosztów.
     ROLLTECH, spółka specjalizująca się w produkcji profili dystansowych do szyb termoizolacyjnych (wraz z FENZI oraz ALU PRO tworzy grupę GLASS ALLIANCE)2), zdecydowała się wykorzystać swe doświadczenia związane z ostatnią generacją profili ze stali nierdzewnej (chromatech plus) w nowej technologii, opartej na wykorzystaniu tworzyw sztucznych. Dzięki połączeniu w jedną całość wytwarzanej ze stali nierdzewnej dolnej części profilu oraz jego części górnej, produkowanej z odznaczającego się niskim współczynnikiem penetracji wilgoci poliwęglanu, nowy profil oferowany pod nazwą handlową chromatech Ultra odznacza się wieloma cennymi z punktu widzenia izolacyjności cieplnej zaletami. Większość energii pobieranej przez budynek jest w gruncie rzeczy zużywana na ogrzewanie jego pomieszczeń w okresie zimowym i ich chłodzenie w okresie letnim. Jednakże straty ciepła przez ramy okienne stanowią około 40% energii zużywanej na uzyskanie w budynku wymaganej temperatury. Profile chromatech Ultra pozwalają na zmniejszenie o 0,2 W/m2K współczynnika przenikalności cieplnej okien – a w konsekwencji – na zwiększenie oporu cieplnego budynku. Podstawową zaletą profili CHROMATECH Ultra jest w istocie niska przepuszczalność energii cieplnej a konsekwencją słabszej przewodności cieplnej ramki dystansowej jest mniejszy współczynnik przenikalności cieplnej całego okna. Zastosowanie nowych ramek dystansowych ROLLTECH w systemach przeszkleń wykorzystujących zarówno jedno-, jak i dwukomorowe szyby termoizolacyjne, osadzane w dowolnego rodzaju ramach okiennych, pozwala na zmniejszenie o połowę wartości współczynnika Y)3), tzn. współczynnika liniowej przenikalności cieplnej przykrawędziowej strefy szyby zespolonej. W wypadku okna o ramach plastikowych wykonanego przy użyciu jednokomorowej szyby zespolonej z tradycyjnymi ramkami dystansowymi wartość współczynnika Y wynosi 0,111 W/mK, natomiast dla takiego samego okna z ramką wykonaną z profilu CHROMATECH Ultra współczynnik ten przyjmuje wartość 0,041 W/mK – przy użyciu zaś szyby dwukomorowej wartość ta spadnie do 0,038 W/mK.
     Podstawowymi korzyściami płynącymi z zastosowania odznaczających się bardzo niską przenikalnością cieplną profili Chromatech Ultra są znaczne oszczędności energii i – w konsekwencji – ograniczenie emisji gazów do atmosfery. Profile te nadto dystansują tradycyjne profile aluminiowe pod względem przenikalności cieplnej. Ten nowoczesny produkt, przewyższający tradycyjn profile aluminiowe pod względem przenikalności cieplnej zapewnia znaczne zmniejszenie ryzyka penetracji wilgoci do wewnętrznej przestrzeni szyby.
     Profile Chromatech Ultra wyróżniają się również wyjątkową łatwością użytkowania, co ma zasadnicze znaczenie dla firm zajmujących się przetwórstwem szkła. Dzięki ich dwuwarstwowej strukturze można je z łatwością poddawać procesowi gięcia osiągając pożądany kształt nawet przy pomocy tradycyjnych giętarek i uzyskując sztywne ramki o odznaczających się wysoką wytrzymałością i jakością narożach.
     Materiały stosowane w produkcji profili są badane i dopuszczane do użycia zgodnie z wymogami normy EN 1279, część 2 i 3. Niezależnie od badań wymaganych zazwyczaj w różnych krajach, w których produkt jest rozprowadzany, wszystkie stosowane w produkcji surowce poddawane są ponadto testom kompatybilności. Profile Chromatech Ultra aktualnie występują w czterech standardowych rozmiarach: 10, 12, 16 i 20 mm. Już jesienią 2009 będą one dostępne na rynku w pełnym zakresie wymiarów – od 10 do 20 mm – i w trzech standardowych kolorach: czarnym (RAL 9004), szarym (RAL 7040) i jasnoszarym (RAL 7035). Wszystkie te kolory przeszły 500-godzinną próbę przyśpieszonego sezonowania w promieniowaniu ultrafioletowym. Wynik badania potwierdził, że spełniają one najsurowsze wymagania. W Polsce grupę GLASS ALLIANCE bezpośrednio reprezentuje VETRIM, w zakresie produkcji aluminiowych profili dystansowych oraz dystrybucji wyrobów wykorzystywanych w produkcji szyb termoizolacyjnych.

1) Zwana również „technologią ciepłej krawędzi”; technologia produkcji ramek dystansowych wykonywanych przy użyciu materiałów termoplastycznych, których współczynnik przewodzenia ciepła jest dużo mniejszy od współczynnika przewodzenia ciepła zwykłego aluminium lub stali.
2) GLASS ALLIANCE to grupa przedsiębiorstw prowadzących kompleksową działalność związaną z wytwarzaniem i dystrybucją na całym świecie wszelkich materiałów pomocniczych, stosowanych w przemysłowej produkcji szyb termoizolacyjnych. Została ona utworzona przez FENZI, ALU PRO i ROLLTECH – firmy wykorzystujące najnowocześniejszą technologię i cieszące się pozycją liderów w dziedzinie jakości i niezawodności produktów używanych do produkcji okien.
3) Wyrażany w W/mK współczynnik wprowadzony w nowej metodzie obliczania współczynnika przenikalności cieplnej szyby/okna w celu uwzględnienia efektu liniowego mostka cieplnego, powstającego na krawędzi szyby zespolonej ze względu na fakt, że współczynnik przewodzenia ciepła ramki dystansowej wraz z masą uszczelniającą jest większy od współczynnika przewodzenia ciepła wypełnionej gazem komory szyby termo-izolacyjnej.

 

wiecej informacji: Świat Szkła 7-8/2009 

inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.