W obecnej dobie zainteresowania wszystkich zakładów przetwórstwa szkła koncentrują się na tych piecach konwekcyjnych, które dają gwarancję uzyskania produktów spełniających najwyższe wymagania jakościowe. Nowatorstwo technologiczne konwekcyjnych pieców MAPPI polega na wykorzystaniu opracowanego przez firmę GLAVERBEL1 systemu zrównoważonej wymiany ciepła (GHBS2).

Podstawową zaletą tego systemu jest precyzyjnie ukierunkowany rozpływ strumienia energii cieplnej, gwarantujący zapewnienie najwyższej jakości procesu technologicznego i pozwalający na osiągnięcie nie tylko znakomitych rezultatów obróbki szkła refleksyjnego oraz każdego rodzaju miękkopowłokowego szkła niskoemisyjnego o emisyjności do 0,02, lecz również wzrost wydajności produkcji sięgający 30%.

Biorąc pod uwagę fakt, że uzyskiwana jakość obróbki spełnia wymogi nowych norm europejskich, MAPPI – z zamiarem stworzenia warunków ułatwiających uzyskiwanie certyfikatów CE wyrobów finalnych – opracowała nowy, kompleksowy system automatycznego sterowania procesem produkcyjnym touch™ z funkcją automatycznej rejestracji danych każdego z osobna cyklu produkcyjnego. Ten jedyny w swoim rodzaju system umożliwia bezpośrednie sterowanie wszystkimi parametrami procesu technologicznego oraz wydruk w czasie rzeczywistym sprawozdania wymaganego do uzyskania certyfikatu CE.

W uzupełnieniu szeregu swoich dobrze znanych produktów MAPPI oferuje również linie laminowania szkła. W świecie obserwuje się ciągły wzrost popytu na szkło bezpieczne, toteż MAPPI zdecydowała się na wdrożenie produkcji pieców nowego typoszeregu przeznaczonych do laminowania szkła z zastosowaniem folii EVA3 i PVB4, wytwarzanego w postaci formatek o różnych gabarytach i własnościach, przeznaczonych do wykorzystania w przemyśle produkcji zarówno mało- jak i wielkoseryjnej.

Część oferty produkcyjnej MAPPI stanowią również piece HST5 przeznaczone do wykorzystania w laboratoriach prowadzących badania związane z wydaniem świadectwa homologacji szkła hartowanego (atest twardości) i sprawdzeniem, czy spełnia ono aktualnie obowiązujące normy dla szkła bezpiecznego – zwłaszcza pod względem zjawiska samoistnego pękania szkła hartowanego spowodowanego obecnością w nim wtrąceń siarczku niklu powstałych w trakcie procesu produkcji. Zastosowanie tej formy kontroli jakości gwarantuje spełnienie stawianych przed szkłem wysokich wymagań jakościowych, które co prawda na razie obowiązują głównie w Europie, ale wedle wszelkiego prawdopodobieństwa wkrótce będą obowiązywać we wszystkich krajach.

MAPPI współpracuje z siecią przedstawicielstw handlowych zlokalizowanych nie tylko na terenie całych Włoch i w większości krajów Unii Europejskiej, lecz także w Ameryce Południowej i Północnej. Jest firmą dobrze znaną na rynkach europejskich – zwłaszcza w Hiszpanii, gdzie w ubiegłym roku zamontowano pięć nowych konwekcyjnych pieców hartowniczych. Pomimo kryzysu i niekorzystnej sytuacji ekonomicznej oraz słabego kursu dolara w stosunku do euro dobre są również wyniki uzyskane w Stanach Zjednoczonych. Jak dotąd, MAPPI dostarczyła do USA już około 30 pieców, co daje jej 15% udział w tamtejszym rynku. Idąc w ślad za sukcesami już osiągniętymi oraz biorąc pod uwagę możliwości rozwojowe rynków amerykańskich, MAPPI zdecydowała się otworzyć dwa przedstawicielstwa: jedno w Chicago i jedno w Montrealu – w Kanadzie.

MAPPI INTERNATIONAL,
www.mappi.it

1 obecnie Asahi Glass Company, Ltd.
2 ang.: Glaverbel Heat Balance System
3 ang.: ethylene-vinyl acetate – kopolimer etylenu z octanem winylu
4 ang.: polyvinylobutyral - poliwinylobutyral
5 ang.: Heat Soak Test – próba wygrzewania objętościowego, metoda eliminacji szyb hartowanych zagrożo-nych samoistnym pękaniem wywołanym obecnością wtrąceń NiS, polega na nagrzaniu szkła do temperatury ok. 290 °C i przetrzymaniu w niej przez ustalony norma okres czasu; w czasie tym z prawdopodobieństwem 99% następuje pęknięcie szyb zawierających wtrącenia NiS; badanie to przeprowadza się w specjalnych piecach do wygrzewania szkła.

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.