Postęp w technologii produkcji szkła dla budownictwa pozwolił na rozwój efektownych ścian osłonowych – ścian ze szkłem mocowanym mechanicznie. Dzięki temu, że szkło uzyskało zadowalające parametry wytrzymałościowe, możliwe stało się mechaniczne mocowanie elementu szklanego do samonośnej konstrukcji przy pomocy łączników przeprowadzanych przez otwór w szkle lub podpierających szkło na krawędziach. Pozwoliło to na stworzenie jednolitej – bez wyraźnych podziałów – płaszczyzny elewacji o dowolnym kącie nachylenia.

 

Stosowanie ścian osłonowych z oszkleniem mocowanym mechanicznie niesie za sobą ewidentne korzyści wizualne. Lekka i swobodna konstrukcja tej przegrody przy wykorzystaniu przejrzystych szyb daje wrażenie nieskrępowanego kontaktu ze światem zewnętrznym, z jednoczesnym zachowaniem komfortu, który panuje wewnątrz budynku. Badania wykazały niewielką skalę występowania mostków termicznych i wyroszeń na metalowych łącznikach ze względu na niewielki ich procentowy udział w powierzchni przegrody.

 

PILKINGTON 

Fot. 1. System bezramowy Pilkington Planar znajduje zastosowanie tam, gdzie pożądane jest szkło w połączeniu z architektoniczną kreatywnością i ekspresją

 

Przegrody mocowane mechanicznie są często stosowanym elementem tzw. podwójnej fasady
(double skin, twin face), która zdobywa coraz większą popularność, głównie dzięki możliwości utrzymania optymalnego mikroklimatu w pomieszczeniach przy ograniczeniach zużycia energii oraz podwyższoną izolacyjność akustyczną, a także ze względu na walory estetyczne i prestiżowe.

 

DORMA

Fot. 2

 

Rozwiązanie to ma jednak również pewne ograniczenia – stosowanie tego typu przegrody ogranicza się w zasadzie do realizacji ekskluzywnych holi (atriów) lub klatek schodowych. Spowodowane jest to faktem, że system nie ma możliwości otwierania pól okiennych oraz nie przewiduje kanałów odprowadzających skropliny z wnętrza. Dobrze natomiast zabezpiecza przed penetracją wiatru i wody, a stosowane szyby zespolone pozwalają na utrzymanie dobrych właściwości termoizolacyjnych.

 

ALUGLASS

Fot. 3

 

Systemy szklenia strukturalnego mocowane punktowo składają się z tafli szkła (różnego rodzaju w zależności od potrzeb) oraz niezbędnych elementów mocujących.

 

Rozwiązanie to jest idealne dla architektów starających się zapewnić jak najwięcej światła i przejrzystości na dużych powierzchniach elewacji. Lekka, przezroczysta (prawie niewidoczna) konstrukcja ścian mocowanych punktowo odsłania wewnętrzne elementy nośne konstrukcji, nadając budynkowi nowoczesny wygląd.

 

BLASI

Fot. 4

 

Mocowania mechaniczne mogą być stosowane w przegrodach zewnętrznych, pełniących różne funkcje:

- fasada szklana (fot. 2),
-  przekrycie (dach) szklany (fot. 3),
- daszek szklany nad wejściem (fot. 4),
- przeszklony łącznik między budynkami (fot. 5),
- inne, niezwykłe funkcje wynikające z fantazji architekta (fot. 6).

 

Fot. 5

 

Fot. 6 

 

Podstawowymi elementami przegród (ścian lub przekryć dachowych) są:

- elementy szklane ze szkła pojedynczego lub szyb zespolonych (wraz z uszczelnieniem na styku krawędzi),
- stalowe łączniki mocujące elementy szklane do konstrukcji nośnej (niekiedy za pomocą dodatkowej podkonstrukcji wsporczej),
- konstrukcja nośna ściany lub dachu, zwykle znajdująca się po stronie wewnętrznej przegrody.

 

Ściany z oszkleniem mocowanym mechanicznie można podzielić ze względu na sposób mocowania oszklenia na rodzaje:

- oszklenie mocowane przelotowo (powiązane z wierceniem szkła),
- oszklenie mocowane nieprzelotowo (nie wymagające wiercenia szkła).

 

Zamocowanie przelotowe – stosowane jest do mocowania elementów ze szkła pojedynczego, jak i szyb zespolonych. W szybach zespolonych łącznik może przechodzić tylko przez szybę wewnętrzną albo przez całą szybę zespoloną czyli przez 2 tafle szkła (szyba jednokomorowa) lub przez 3 tafle szkła (szyba dwukomorowa). W rozwiązaniu z łącznikiem przechodzącym tylko przez szybę wewnętrzną, szyba zewnętrzna jest połączona z wewnętrzną za pomocą spoiwa silikonowego strukturalnego. Należy wówczas (ze względów bezpieczeństwa) przewidzieć dodatkowe podparcie szyby zewnętrznej na obwodzie lub w narożach, na wypadek zniszczenia połączenia silikonowego( fot. 7). Łączniki takie nazywane są też rotulami, uchwytami talerzowymi lub śrubami do mocowania szkła.

 

GLASPOL

Fot. 7

 

W zależności od wymiarów elementu szklanego stosuje się 4, 6, 8 lub więcej łączników, rozmieszczonych w pobliżu naroży i krawędzi elementu szklanego. Przeważnie, gdy do mocowania płyty szklanej należałoby użyć więcej łączników, łatwiejszym rozwiązaniem projektowym jest podzielenie takiej płyty na pół i liczenie 2 oddzielnych tafli z 4 mocowaniami.

 

Maksymalne wymiary tafli szklanych mogą dochodzić do 2000x4000 mm.

 

Łączniki te mogą mieć trzpienie:

- stożkowo-walcowe – wówczas część stożkowa jest wpuszczona w warstwę szkła i łącznik taki jest zlicowany z powierzchnią tafli szklanej. Łącznik ten wymaga wydrążenia w szkle otworu walcowego z wyfrezowanym na końcu zakończeniem stożkowym (fot. 8),
- walcowe – wówczas po stronie zewnętrznej znajduje się główka łącznika. Łącznik ten wymaga wydrążenia w szkle otworu walcowego (fot. 9).

 

PFEIFER

Fot. 8 

 

PFEIFER

Fot. 9

 

Pośrednim rozwiązanie jest łącznik, który ma stożkową główkę zamontowaną w masie szkła – drążony otwór w szkle nie przechodzi na zewnątrz (fot. 10).

 

 

 FISCHER

Fot. 10. Element FZP-G umożliwia montaż tafli szklanej bez konieczności ich przewiercania „na wylot”

 

System ten umożliwia swobodę kształtowania dowolnych stylowych elewacji przy użyciu szkła zdobionego metoda sitodruku czy też modułów fotowoltaicznych (fot. 11).

 

FISCHER

Fot. 11. Dyble elementów zostają zakotwione w szkle bez konieczności przewiercania modułów fotowoltaicznych – zagłębienie mocujące jest jakby „wycinane” od tyłu. Zastosowanie tzw. agraf zbliżonych do złączy klamrowych umożliwia również przeprowadzenie montażu i rektyfikacji modułów od strony frontowej – co skraca czas montażu

 

Ostatnio opracowano integrację łącznika do punktowego mocowania szkła z diodami LED. Uzyskano możliwość podświetlenia szklanej konstrukcji diodami we wszystkich kolorach z palety RGB (fot. 12, 13).

 

SWS

Fot. 12

 

SWS

Fot. 13

 

Zamocowania nieprzelotowe usytuowane są poza elementem szklanym, wzdłuż krawędzi lub w miejscu styku naroży. Łączniki takie nazywane są też uchwytami krawędziowymi (fot. 14).

 

 FARAONE

Fot. 14

 

Odmianą zamocowania nieprzelotowego jest złącze, w którym płaska główka łącznika jest przyklejona do tafli szklanej. Główka łącznika ma większą niż zwykle powierzchnię aby naprężenia w spoinie klejowej, łączącej łącznik ze szkłem, nie przekroczyły naprężeń dopuszczalnych (fot. 15).

 

DOW CORNING

Mechanizm przenoszenia (przekazywania) obciążeń z tafli szklanej na konstrukcję nośną może być typu:

- przegubowego,
- sztywnego (utwierdzonego),
- półutwierdzonego.

 

Systemy z połączeniami przegubowymi – zadaniem ich jest przekazywanie obciążeń zewnętrznych i jednocześnie nie generowanie naprężeń w taflach szklanych w obrębie punktu mocowania (fot. 16).

 

DORMA

Fot. 16 Przegubowe połączenie tafli szklanej z konstrukcją wsporczą

 

GLASS-MAL

Fot. 17. Łączniki do mocowania punktowego są produkowane na obrabiarkach numerycznych, co zapewnia ich powtarzalność. Szczególnie jest to ważne przy produkcji elementów do mocowania szyb pojedynczych i zepolonych o dużych powierzchniach i wadze od 50 do 77 kg/m2. Wówczas każdy element przenosi obciążenia promieniowe do 4500 N, a osiowe do 2000 N

 

Wytyczne techniczne UEAtc [4] wyróżniają 4 typy mocowania za pomocą łączników metalowych:

 

  

c.d.n.

 

Robert Sienkiewicz

 

BIBLIOGRAFIA

[1] Artur Piekarczuk, Ściany osłonowe z oszkleniem mocowanym mechanicznie cz. 2, „Świat Szkła” 6/2005.

[2] Barbara Szczerbal, Dariusz Włochal, Adam Ujma, Tomasz Łodygowski, Analiza numeryczna konstrukcji szklanych mocowanych punktowo cz. 1, „Świat Szkła” 4/2009.

[3] Tomasz Wierzchowski, Silikony w mocowania punktowych i liniowych, „Świat Szkła” 1/2007.

[4 ] UEAtc technical report on the Approval of Structures with Externally-Attached Glazing (Wytyczne techniczne UEAtc w prawie aprobat technicznych ścian z mocowanymi oszkleniami zewnętrznymi), CSTB 1998 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym

 

patrz też:

 

- Badania mocowania punktowego szkła, Artur Piekarczuk, Świat Szkła 9/2010

Oszklenia mocowane punktowo - wymagania, metody badań i oceny , Krzysztof Mateja, Świat Szkła 9/2010

-  Szkło mocowane mechanicznie Część 2 , Robert Sienkiewicz, Świat Szkła 5/2010  

- Szkło mocowane mechanicznie Część 1 , Robert Sienkiewicz, Świat Szkła 4/2010  

- Moc szklanych żeber , Piotr Pęczek, Świat Szkła 5/2010 

- Mocowanie punktowe szkła , Świat Szkła 4/2010

- Analiza numeryczna konstrukcji szklanych mocowanych punktowo Cz. 2, Barbara Szczerbal, Dariusz Włochal, Adam Glema, Tomasz Łodygowski, Świat Szkła 6/2009 

- Analiza numeryczna konstrukcji szklanych mocowanych punktowo Cz. 1, Barbara Szczerbal, Dariusz Włochal, Adam Glema, Tomasz Łodygowski, Świat Szkła 4/2009  

- Badanie doświadczalne konstrukcji szklanych mocowanych punktowo, Barbara Szczerbal, Dariusz Włochal, Adam Glema, Tomasz Łodygowski, Świat Szkła 3/2009   

- Łączniki do punktowego mocowania szkła Cz. 3, Zbigniew Czajka, Świat Szkła 3/2009 

Konstrukcje wsporcze fasad szklanych , Jan Gierczak, Świat Szkła 2/2009   

- Projektowanie szklanych konstrukcji mocowanych punktowo, Barbara Szczerbal, Dariusz Włochal, Adam Glema, Tomasz Łodygowski, Świat Szkła 2/2009    

- Łączniki do mechanicznego mocowania szklanych elewacji Cz. 2, Zbigniew Czajka, Świat Szkła 2/2009   

- Łączniki punktowe w szklanych konstrukcjach, Barbara Szczerbal, Dariusz Włochal, Adam Glema, Tomasz Łodygowski, Świat Szkła 1/2009    

- Stosowanie mas uszczelniających do fasad, Szymon Nadzieja, Świat Szkła 9/2008

- Łączniki do mechanicznego mocowania szklanych elewacji Cz. 1, Zbigniew Czajka, Świat Szkła 6/2008

- Specyfika połączeń metalowo-szklanych i metody analizy, Maciej Cwyl, Świat Szkła 4/2008

- Rozwój fasad budynków reprezentacyjnych w oparciu o konstrukcje cięgnowe, Maciej Cwyl, Świat Szkła 2/2008 

- Konstrukcje cięgnowe w budownictwie wielkopowierzchniowym, Maciej Cwyl, Świat Szkła 11/2007

- Podstawy projektowania przeszkleń mocowanych punktowo, Marek Czupkiewicz, Świat Szkła 7-8/2007

- Wymagania techniczne i kryteria oceny ścian osłonowych wg PN-EN 13830 Cz.1, Krzysztof Mateja, Świat Szkła 4/2007 

- Silikony w mocowania punktowych i liniowych, Tomasz Wierzchowski, Świat Szkła 1/2007 

Modelowanie i analiza połączeń punktowych, Marcin Cwyl, Leszek Kwaśniewski, Wojciech Żurawski, Świat Szkła 10/2006 

- Badania punktowych połączeń klejonych w konstrukcjach fasad metalowo-szklanych, Marcin Cwyl, Wojciech Żurawski, Świat Szkła 7-8/2006 

- Fasada w "optyce łuskowej" , Świat Szkła 2/2006

- Mocowania punktowe jako takie, Maksymilian Rejman Novaglas , Świat Szkła 12/2005 

- Mocowania punktowe – utrzymają wiele, Gerhard Bertsch Langle Glas, Świat Szkła 11/2005

- Delikatne formy budowlane, Franz-Jörg Dall, Świat Szkła 9/2005

- Ściany osłonowe z oszkleniem mocowanym mechanicznie Cz. 2, Artur Piekarczuk, Świat Szkła 6/2005

- Ściany osłonowe z oszkleniem mocowanym mechanicznie Cz. 1, Artur Piekarczuk, Świat Szkła 5/2005

- POLIEDRA SKY GLASS fasada z punktowym mocowaniem szkła, METRA, Świat Szkła 3/2005

- Polski rodowód, GLASS-MAL, Świat Szkła 3/2005

Bezramowe przekrycia i fasady szklane, Jan Gierczyk, Świat Szkła 10/2004

- Sprawdzone narzędzia, GUARDIAN, Świat Szkła 9/2004

- Połączenia w elewacjach szklanych, Jan Gierczak, Świat Szkła 6/2004

- Uwarunkowania techniczne projektowania i realizacji, Marcin Brzezicki, Świat Szkła 6/2004

- KDG w Warszawie, Krzysztof Sznajder, Maria Białoskórska POLRING-GLAS Świat Szkła 5/2004
 
- Pierwsza wrocławska podwójna fasada, Marcin Brzezicki, Magdalena Baborska-Narożny, Świat Szkła 5/2004

- Oszklenie mocowane mechanicznie – znak czasu, Bartosz Stasieńko Jordahl-Pfeifer, Świat Szkła 4/2004

- SPINIG – punktowe mocowanie szkła, GLASS-MAL, Świat Szkła 4/2004

- Przegrody z oszkleniem mocowanym punktowo, Krzysztof Mateja, Świat Szkła 12/2003

- Kopuła nad BLUE CITY, Jadwiga Wrzesińska , Świat Szkła 12/2003

- STRUCTURA system mocowania punktowego, Glaverbel, Świat Szkła 12/2003

- Planar – nowa śruba,  Świat Szkła 12/2002

- Okucia punktowe DORMA,  Świat Szkła 7/2002

- Szklane ściany mocowane mechanicznie  Cz. 3, Jolanta Lessig, Świat Szkła 4/2002

- Szklane ściany mocowane mechanicznie Cz. 2, Jolanta Lessig, Świat Szkła 2-3/2002

- Szklane ściany mocowane mechanicznie Cz. 1, Jolanta Lessig, Świat Szkła 1/2002
 

 

więcej informacji: Świat Szkła 4/2010

 

inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.