W porównaniu do pierwotnej wersji, nowy hotmelt przy ustalonej temperaturze topnienia jest bardziej upłynniony, oferując korzystniejsze własności robocze (szybsza, bardziej płynna oraz stabilna praca - nie wyzwala odruchu podwyższania temperatury topnienia na maszynie, co rodzi ryzyko wydzielania niemiłej woni). Ma też mniejszą tendencję do spływania. Łatwiej się nim obrabia naroża.

Badania zgodnie z PN-EN 1279-4:2004 "Szkło w budownictwie - Szyby zespolone izolacyjne - Część 4: Metody badania fizycznych właściwości uszczelnień obrzeży" pokazały także, że nowy hotmelt ma wyższą szczelność, zwłaszcza w zakresie przepuszczania gazu. Hottix +UK ma niemalże 10 razy niższe przepuszczanie gazu niż niejeden czołowy wyrób konkurencji.

Image 

 

DANE TECHNICZNE

Termotopliwe szczeliwo typu „HOT MELT” do uszczelnień wtórnych w produkcji przemysłowej szyb zespolonych

Produkt Bezrozpuszczalnikowe, jednoskładnikowe, termotopliwe szczeliwo na bazie kauczuku butylowego i poliizobutylenu, do uszczelnień wtórnych w produkcji przemysłowej systemów szyb zespolonych

Właściwości Charakteryzuje się właściwościami zbliżonymi do topliwego materiału termoplastycznego:
- do zastosowań w stanie upłynnionym, po doprowadzeniu materiału do temperatury topnienia
- poprzez ochłodzenie do temperatury pokojowej utwardza się do postaci stałej masy elastoplastycznej
- utworzone połączenie jest wstępnie utwardzone już po ok. 5 minutach od nałożenia szczeliwa
- ostateczny poziom utwardzenia jest osiągany po 24 godzinach (dotyczy temperatury pokojowej) od nałożenia szczeliwa

Ponadto:
- optymalne własności robocze (lepkość w stanie płynnym i wysoka odporność na spływanie)
- bardzo dobrze przylega do szkła bez konieczności stosowania środków gruntujących
- bardzo dobra odporność na starzenie i warunki pogodowe
- bardzo niski współczynnik przenikania pary wodnej

Zastosowanie - w produkcji przemysłowej systemów szyb zespolonych jako wtórne uszczelnienie/zespolenie przestrzeni międzyszybowej i ramki dystansowej

Metoda produkcji systemów szyb zespolonych z zastosowaniem tego szczeliwa wymaga tzw. „podwójnej bariery”, wykorzystującej poliizobutylenowy uszczelniacz podstawowy (pierwotny) w lutowanych, zgrzewanych lub wtryskiwanych (butyl) narożnikach ramek dystansowych.

Kolor czarny
Opakowanie kostka – 6 litrów (6,78 kg)
Okres trwałości 12 miesięcy. Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C.

Typ homogeniczna masa elastoplastyczna
Konsystencja stała (towar w formie handlowej)
Ciężar właściwy (*) wg SR ISO 1183-1-04: 1,11-1,13 g/cm³
Zawartość związków lotnych wg STAS 8622/1988 (2h/175°C): < 0,5 %
Temperatura topnienia wg SR EN 1424/2007: 120-140 °C
Czas wstępnego utwardzenia 3-5 minut (przy T=20°C)
Wytrzymałość na rozciąganie (*) wg STAS 8622/1998 i SR EN 1279-4:2004: < 15%
Odporność termiczna po utwardzeniu od -20 °C do +70 °C
Elastyczność w niskich temperaturach dobra - brak pęknięć (gięcie pod kątem 180° w czasie 1h
przy temperaturze +20 °C)
(*) - grubość testowanej próbki (połączenie: szkło-uszczelniacz-szkło): 0,4-0,7 mm; szerokość filmu 20 mm

SPOSÓB UŻYCIA
Temperatura otoczenia
/ szkła /ramek dystansowych / szczeliwa minimum +15 °C
Temperatura aplikacji 175-185 °C (optymalnie +180°C)
Głębokość spoiny 6-8 mm

Zalecenia Szkło musi być idealnie czyste, suche i odtłuszczone. Najlepsze rezultaty osiąga się stosując do mycia wodę miękką. Po osuszeniu odtłuścić podłoże. Ramki dystansowe podobnie należy uprzednio odtłuścić oraz oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń. Do odtłuszczania stosować przeznaczone do tego celu środki na bazie rozpuszczalników. Najlepsze rezultaty osiąga się stosując środek Den Braven Cleaner.

Do aplikacji szczeliwa niezbędny jest specjalny sprzęt (w ofercie firmy Den Braven). Nie łączyć szczeliwa z innymi produktami termotopliwymi (ze względu na brak zdolności do jednorodnego mieszania się składników).

W razie uzasadnionej konieczności, przed nałożeniem szczeliwa należy wpierw nałożyć wszelkie inne produkty termotopliwe.

Zastosować niezbędne przerwy technologiczne na utwardzanie.

Czyszczenie Do czyszczenia rąk zaleca się użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo lub środek Den Braven Handfris. Do mycia narzędzi po zakończeniu pracy można stosować terpentynę, benzynę ekstrakcyjną lub środek Den Braven MEK Cleaner.

Bezpieczeństwo ogólne Patrz: Karta charakterystyki preparatu chemicznego Hottix UK+
UWAGA: Chronić przed dziećmi

ATEST Państwowy Zakład Higieny
Odpowiada normie PN-EN 1279-4:2004 „Szkło w budownictwie - Szyby zespolone izolacyjne - Część 4: Metody badania fizycznych właściwości uszczelnień obrzeży

Image

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.