Szkło hartowane samo nie pęknie?

 

Szukasz producenta, który zapewni Cię w 100%, że szkło hartowane nie pęknie? Nie znajdziesz takiego, ale możesz uzyskać 99% tej pewności.

 

Szkło jest obecnie jednym z dominujących materiałów elewacyjnych. Jednocześnie architekci wciąż poszukują bardziej estetycznych niż stal i żelbet materiałów z których wykonywane są elementy nośne. Coraz częściej, takimi elementami stają się konstrukcje szklane. Żebra szklane, stopnie schodów, podłogi szklane to tylko niektóre z przykładów takich zastosowań. Wszystkie te możliwości otworzyło hartowanie szkła. Od tego momentu elementy budowlane wykonane ze szkła monolitycznego mogły być poddawane znaczącym obciążeniom zginającym i ściskającym jak również spełniały kryteria bezpieczeństwa użytkowania.

 

Szkło hartowane produkowane przez Press-Glas jest produktem najwyższej jakości. Spełnia wymogi dotyczące wytrzymałości mechanicznej, charakteru siatki spękań, wymiarów i tolerancji oraz wykończenia obrzeży podane w normie PN-EN 12150-1. Otrzymane wyniki wykazują, iż produkt posiada wytrzymałość przewyższającą  wymogi normy.

 

Ten nowoczesny produkt ma jednak pewną słabość. Tkwi ona w malutkich cząstkach siarczku niklu (NiS), które sporadycznie mogą dostać się do masy szklanej w procesie produkcji szkła float.

 

Pod wpływem ogrzania szkła w procesie hartowania cząstka siarczku niklu zawarta w tafli szkła zmienia swoją objętość. Nagłe schłodzenie tafli szkła w kolejnym etapie powoduje jej zahartowanie, ale „zagubiona” w niej cząstka siarczku niklu potrzebuje dłuższego czasu aby powrócić do pierwotnej objętości i zostaje „zamrożona” w tym stanie. Powoduje to wytworzenie dodatkowych naprężeń w szkle.

 

Zjawisko to działa jak bomba z opóźnionym zapłonem. W zamontowanej w fasadzie hartowanej tafli szklanej z wtrąceniem cząstki siarczku niklu, która zostaje nagrzana pod wpływem promieniowania słonecznego, następuje uwolnienie wzrostu objętości cząstki, co powoduje dodatkowe naprężenia wewnętrzne. Jeżeli taka cząstka znajduje się w strefie naprężeń rozciągających, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż zostanie przekroczony dopuszczalny poziom naprężeń i nastąpi spontaniczne pęknięcie tafli szklanej.

 

 

Znając mechanizm samoistnego pękania szyb pod wpływem wtrąceń siarczku niklu opracowano metodę eliminowania tafli zagrożonych pęknięciem. Metodę tą nazwano heat soak test (HST). Polega ona na podgrzaniu szyby hartowanej do temperatury około 290oC i utrzymywaniu jej w niej przez określony normą czas. W tym czasie, z prawdopodobieństwem bliskim 99%, następuje ujawnienie tafli szklanych z wtrąceniami i ich pęknięcie.


 
Przeprowadzenie procesu HST dla szkła jest coraz częściej wymagane na dużych budowach. Wzrastają wymagania stawiane przez przepisy prawne, a inwestorzy świadomi są konsekwencji jakie może spowodować spontaniczne pęknięcie tafli po wbudowaniu. Uszkodzone szkło należy szybko wymienić, co najczęściej związane jest z wysokimi kosztami użycia dźwigu i  innego specjalistycznego sprzętu.

 

Pęknięcie tafli może powodować otwarcie pomieszczeń, do których powinien być zapewniony ograniczony dostęp. Jeżeli zniszczenie elewacyjnej szyby hartowanej nastąpi na dużej wysokości, spadające odłamki szkła hartowanego, pomimo swych małych rozmiarów i tępych krawędzi, mogą zranić przechodniów znajdujących się w pobliżu budynku, co wiążę się z konsekwencjami prawnymi wobec jego zarządców.


 
W firmie Press-Glas do przeprowadzenia testu heat soak test używany jest kalibrowany przez instytut IFT w Rosenheim piec HST. Posiadane dokumenty potwierdzają zgodność przeprowadzonego procesu wygrzewania z normą  PN-EN 14179-1 Termicznie hartowane, wygrzewane, bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe. Proces wygrzewania szkła w teście HST nie powoduje pogorszenia klasy bezpieczeństwa i parametrów wytrzymałościowych szkła hartowanego.

 

Gerard Plaze
Press-Glas SA

press-glas.com/ 

 

patrz też

 

- Inkluzje siarczku niklu jako wada szkła hartowanego Część 2 , Manuela Reben, Sebastian Bielecki, Świat Szkła 1/2015

- Konferencja Techniczna „Świata Szkła”: Konstrukcje przeszklone – praktyczne wnioski z badań i ekspertyz

- Inkluzje siarczku niklu jako wada szkła hartowanego Część 1 , Manuela Reben, Sebastian Bielecki, Świat Szkła 5/2014

- Konferencja Techniczna „Świata Szkła” Szkło hartowane, laminowane, lakierowane – nowe przepisy a praktyka rynku

 

Oszklenia bezpieczne w budownictwie , Tadeusz Tarczoń, Świat Szkła 10/2010  

 

Inkluzje siarczku niklu w szkle , M. Reben, J. Wasylak, M. Szumiński, S. Bielecki, Świat Szkła 1/2010

 

Poprawa właściwości fizykochemicznych szkła float, Marcin Drajewicz  , Jan Wasylak,  Świat Szkła 12/2008 

 

Zmiana budowy wewnętrznej szkła – hartowanie i odprężanie, Marcin Drajewicz, Manuela Reben, Katarzyna Cholewa-Kowalska, Świat Szkła 6/2007

 

Uszlachetnianie powierzchni szkła , Jan Wasylak, Marcin Drajewicz, Świat Szkła 12/2006 

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.