Popularność osłon przeciwsłonecznych wzrasta z roku na rok. Rynek osłon przeciwsłonecznych w roku 2009 ocenia się na 769 mln zł. Porównując do 2008 r. był to spadek o 5,8%, jednak w dłuższym okresie 2007-2009 oszacowano wzrost o 3,5%.

Osłony mają ograniczyć zużycie energii elektrycznej w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych. Spadek kosztów związanych z klimatyzacją, ograniczenie zapotrzebowania na oświetlenie sztuczne oraz wprowadzenie światła naturalnego są istotne dla użytkowników. Osłony pozwalają na regulację ilości światła słonecznego, zastępują szyby przyciemniane, jednocześnie eliminując efekty oślepienia.

 

Przy obecnych trendach budownictwa stosowanie żaluzji, rolet czy okiennic jest niezbędne. Zbytnie nasłonecznienie lub wychłodzenie budynku można ograniczyć poprzez odpowiednie osłony i materiały wykończeniowe. Oszczędność energii w budynkach i pomieszczeniach jest wprowadzane w ramach programów UE w całym kraju.

Budownictwo zrównoważone ekologicznie musi uwzględniać koszty użytkowania i eksploatacji budynków. Właściciele mieszkańcy i ich najemcy muszą zacząć brać pod uwagę parametry tego typu.

 

 Zapotrzebowanie na osłony przeciwsłoneczne
Niedawno odbyły się najbardziej znane w Europie targi Rolet, Bram i Osłon Przeciwsłonecznych R+T w Stutgarcie. Zaprezentowano na nich nowe trendy w tej branży, a wśród wystawców było również kilkanaście firm polskich (relacja na s. …). Mimo że ta gałąź budowlana jest bardziej popularna w cieplejszych strefach klimatycznych, to jednak w naszym kraju także zdobywa sobie coraz szersze kręgi zwolenników.

Nowoczesne budownictwo w Polsce w znacznym stopniu opiera się na konstrukcjach metalowo-szklanych i kamienno-szklanych. Dla poprawy jego warunków użytkowych, m. in. komfortu użytkowania i stopnia oświetlenia, wprowadza się osłony przeciwsłoneczne. Spadek zapotrzebowania na sztuczne oświetlenie, wprowadzanie naturalnego oświetlenia jest oceniane jako praktyczne i zdrowe.

 

Na rynku działa wiele firm oferujących dekoracje okienne, ceny są bardzo zróżnicowane. Zapotrzebowanie rośnie, zainteresowanie również. Różnorodność materiałów, form i wzorów dla dekoracji okiennych pozwala na projektowanie i aranżowanie wnętrz w każdym stylu. Wprowadzenie do budynków i pomieszczeń oryginalnego wzornictwa poprzez dekoracje okienne silnie wpływa na klientów.

Ekologiczne budownictwo, oszczędność energii i spadek kosztów użytkowania budynków jest czynnikiem motywującym do zakupu osłon okiennych. Wystrój wnętrz można wzbogacić, zmienić poprzez dekorowane i stylizowane rolety czy barwne żaluzje. Okiennice i markizy pozwalają na modyfikacje fasad budynków i wprowadzenie zadaszeń na zewnątrz budynków.

 

Dane: Eurostat, Produkcja przemysłowa, 2008, opracowanie własne

 

Obecnie na rynku pojawiają się nowe systemy rolet i żaluzji dostosowanych do okien i przeszkleń dachowych. Firmy produkcyjne zyskują nowych klientów, tworzą nowy i dynamiczny rynek. Przedsiębiorstwa proponują również nowe materiały i narzędzia do obsługi osłon: rolet, żaluzji, markiz czy żaluzji. Jakość i trwałość materiału jest elementem często ocenianym przez klientów.

Wprowadzanie na rynek systemów automatycznej obsługi osłon okiennych jest nowością, ale szybko zdobywa zainteresowanie kupujących. Wzrost sprzedaży odnotowano w przypadku żaluzji drewnianych. Wysoka jakość i naturalne materiały są znacznym atutem dla produktów w branży.

 

Produkcja artykułów wykończeniowych*) okiennych
Produkcja artykułów wykończeniowych okiennych w Unii Europejskiej jest wysoka: ponad 11% wartości dodanej przemysłu. Inwestycje w rozbudowę tego segmentu są wysokie i stanowią około 20% wydatków.

 

Od 2005 roku produkcja w UE artykułów dekoracyjnych i wykończeniowych utrzymywała się na poziomie ponad 44,5 mln jednostek. Głównymi producentami są Niemcy, Włochy i Wielka Brytania, każdy z tych krajów utrzymuje wolumen produkcji ponad 5 mln jednostek (ponad 45% rynku). Francja, Hiszpania oraz Szwecja to około 25% rynku. Polska jest na 11 miejscu w tym sektorze, produkcja jest oceniana na 1,4 mln jednostek. Niemcy utrzymują pozycję lidera od kilku lat. Najszybciej rozwijającym się rynkiem producenckim są Szwecja, Austria, Holandia oraz Polska. Kraje te odnotowują wzrost roczny o 300 tys. jednostek.

 

Produkcja artykułów wykończeniowych dla okien w wybranych krajach
Norwegia, Szwecja, Litwa i Dania to kraje najmocniej zaangażowane w produkcję artykułów wykończeniowych okiennych. Rocznie ponad 1,5% wielkości produkcji dotyczy produktów z tej branży. Produkcja i sprzedaż wyrobów dla wystroju wnętrz jest ważną dziedziną dla Czech, Austrii i Finlandii. Udział w produkcji przemysłowej produktów wykończeniowych to ponad 1,0%. Sektor ten najszybciej rozwija się w Norwegii, pozostałe kraje od kilku lat odnotowują wahania roczne ilości produkcji, średnio o 6-8% . Na Litwie i Łotwie spadek jest znaczny, około 30-40% produkcji.

Polska jest na dziewiątym miejscu pod względem zaangażowania w produkcję wyrobów wykończeniowych (okna) w UE.

 

Niemcy od wielu lat są liderami w produkcji wyrobów wykończeniowych, okiennych. Roczna produkcją to ponad 7,3 mln. sztuk. Na drugim miejscu są Włochy, ponad 7,0 mln. jednostek. Najwyższą dynamikę w tym sektorze oceniono w Polsce, wzrost roczny to ponad 300-400 tys. sztuk rocznie.

 

W Wielkiej Brytanii i Niemczech widać znaczne osłabienie. W Wielkiej Brytanii, zgodnie z prognozami, wielkość produkcji spadnie, średnio w ciągu roku o 6%. Na rynku hiszpańskim ma utrzymać się wysoki poziom produkcji, ponad 4 mln. sztuk w ciągu roku. W przypadku Francji widać wzmocnienie i rozwój sektora produkcji wyrobów wykończenia okien.

 

Dane: Eurostat, Produkcja przemysłowa, 2008, opracowanie własne,

 

Dane: Eurostat, Produkcja przemysłowa, 2008, opracowanie własne

 

Dane: Eurostat, Produkcja przemysłowa, 2008, opracowanie własne

*) artykuły wykończeniowe – stałe dekoracje okien do samodzielnego montażu, osłony okienne 

 

Do 2012 produkcja ma utrzymać się średnio na poziomie 4,0 mln. sztuk. W roku 2011 szacuje się produkcję w wielkiej Brytanii na 4,8 mln. sztuk, w Hiszpanii na 4,15 mln. sztuk oraz 4,04 mln. sztuk dla Francji. Rok 2012 będzie korzystny dla Francji. W Hiszpanii wielkość produkcji ustabilizuje się.

 

W Polsce rynek produkcji wyrobów wykończenia okien jest jednym z najszybciej rozwijających się. Od roku 2000 wielkość produkcji wzrosła ponad dwukrotnie.

Po roku 2005 roczna dynamika utrzymywała się na poziomie 300-400 tys. sztuk rocznie. Trend ten ma się utrzymać. Recesja mocno wpłynęła na branże budowlaną, co znacznie obniżyło wydatki na nowe budynki. Jednak rozwój sektora biurowego, magazynowego i sprzedaży pozwala na utrzymanie wysokiej sprzedaży artykułów dekoracyjnych i wykończeniowych.

 

Zła sytuacja budownictwa mieszkaniowego, przełożyła się na wzrost wydatków na modernizację i zmianę wystroju istniejących mieszkań. W krajach Unii Europejskiej znaczne środki są przeznaczane na artykuły do mieszkań i domów oraz pomieszczeń użytkowych. Dla Polski ważnym nabywcą są Niemcy, Niderlandy oraz Belgia i Francja. Od wielu lat wysoki poziom sprzedaży utrzymuje się w handlu z Rosją.

Wysoki poziom wymiany handlowej dla produktów wykończeniowych ma utrzymać się w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji. Dużym problemem są problemy i odroczenia płatnicze. W Europie duże zamówienia zgłaszają Włochy, Czechy i Finlandia.

 

Dane: Eurostat, Produkcja przemysłowa (w mln sztuk), 2008, opracowanie własne

 

Dane: Interconnection Consulting, Window Shutters in Europe, 2011, opracowanie własne

 

Dane: Interconnection Consulting, Window Shutters in Europe, 2011, opracowanie własne 

 

 

Osłony przeciwsłoneczne: rolety, markizy, żaluzje oraz okiennice i shuttery
W Unii Europejskiej ważnymi producentami osłon przeciwsłonecznych są Niemcy, Francja oraz Włochy i Hiszpania. W rejonie Europy Środkowej ważnymi dostawcami są: Polska, Czechy i Austria. Najczęściej osłony okienne są wykonane z PVC, aluminium i drewna.

 

Od lat wprowadzane są akcesoria okienne, dekoracyjne do mieszkań. Wykonane są zazwyczaj z materiałów lub papieru. Możliwości zdobienia i cena wywołuje wzrost sprzedaży takich osłon i dekoracji.

Rocznie produkcja osłon okiennych (podnoszonych) w Europie jest oceniana na 400 – 500 tys. jednostek (jednostka to 1,3x1,3 m). W roku 2011 przewiduje się 406 tys. jednostek oraz wzrost do 2013 roku o 1,9%. Po 2008 znacznie spadła ilość wyprodukowana oraz obrót. Z 452 mln euro do 406 mln euro (2011).

 

Przedsiębiorstwa produkujące osłony przeciwsłoneczne (podnoszone) do 2008 dynamicznie się rozwijały. Roczny przyrost obrotu w tym okresie kształtował się powyżej 3,7%, przyrost ilości wytworzonej o około 2,0%. W okresie 2008-2011 na tym rynku odnotowano spadek, średnio o 8-9% rocznie przy szacowaniu ilości i wartości produkcji. W roku 2011 sytuacja na rynku ustabilizowała się, wielkość produkcji wzrosła, obroty ze sprzedaży również. Następne lata mają przynieść wzrost wartości i wielości produkcji, wzrost ten szacuje się na 2% w przypadku wartości produkcji oraz 0,8% dla wielkości produkcji.

 

Produkcja w Europie żaluzji rośnie od kilku lat. Dynamiczny zrost w latach 2005 i 2006 został znacznie przyhamowany przez sytuację gospodarczą i pogorszenie warunków dla utrzymania firmy na rynku. Produkcja żaluzji podnoszonych znacznie spadła. Klienci szukają nowych rozwiązań, żaluzje podnoszone zostały zastąpione przez rolety, markizy. Rolety pozwalają na zmianę wystroju wnętrza. Stylizacje i design zachęcają do kupna, różnorodność materiałów , wzorów i form oraz cena są powodem zakupów. Żaluzje klasyczne, podnoszone są droższe i mało dekoracyjne.

 

 

  

Dane: Interconnection Consulting, Window Shutters in Europe, 2011, opracowanie własne

 

Dane: Interconnection Consulting, Window Shutters in Europe, 2011, opracowanie własne

 

W okresie 2006-2010 produkcja żaluzji podnoszonych opiera się głównie na drewnie. Produkty tego typu to ponad 80% rynku, tendencja ta utrzymuje się. Na lata 2011-2013 prognozuje się lekki spadek, o 0,3%. Żaluzje metalowe stanowią około 10% rynku, żaluzje  z PVC od 7 do 8% rynku. Zmiany w poprzednich latach pod względem udziału w rynku były nieznaczne, po 2010 r. trendy te utrzymają się.

 

Budownictwo w Europie to głównie budynki komercyjne: ponad 35% rynku oraz powierzchnie biurowe: ponad 25%. Na następne lata przewiduje się wzrost zapotrzebowania na artykuły wykończeniowe dla biur. Wzrost sprzedaży powierzchni biurowej ocenia się na 2-3% do 2015 roku. Sprzedaż powierzchni komercyjnej spadnie do 35% w 2012, do 33% w 2013. W roku 2014 sprzedaż powierzchni komercyjnych ma utrzymać się na poziomie 31%, powierzchni biurowych – 33%, powierzchni przemysłowych zaś – 23,4%.

 

W Polsce jest ponad 300 producentów osłon przeciwsłonecznych, jednak 30 największych kreuje ponad 90% przychodów. Sprzedaż osłon odbywa się w 2100 punktach handlowych. Na rynku rozwijają się sieci sprzedaży i współpracy. Budowa partnerskich relacji dotyczy sieci handlowych, sklepów detalicznych oraz platform internetowych. Ważne dla firm jest wprowadzanie nowych produktów oraz rozszerzanie oferty. Na okres 2011-2012 szacuje się wzrost produkcji sprzedanej o 11,8%, wartość dodana to ponad 8,5%.

Dorota Smoleńska

 

Źródła:
portale firm: REYNAERS, SCHUCO, HUNTER DOUGLAS, ALUPROF, D&D,
Eurostat, „Produkcja przemysłowa”, 2008,
Eurostat, „Wielkość zakupów artykułów wykończeniowych”, 2008,
Interconnection Consulting, “Window Shutters in Europe”, 2011,
Eurostat, „Wielkość zakupów artykułów wykończeniowych”, 2010,

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

więcej informacj: Świat Szkła 3/2012

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.