20150622Somfy logo act for greenNa Zachodzie przedsiębiorstwa, które starannie dbają o to, aby ich produkty były przyjazne środo-wisku i mu nie szkodziły to praktycznie już norma. Dziś moda na „zielony” wizerunek firmy i wpro-wadzanie do produkcji ekologicznych rozwiązań rozpowszechniła się także w Polsce. Świadczy o tym wielkość nakładów, jakie ponoszą polskie przedsiębiorstwa na wdrożenie „proekologicznych” środków.

 

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego tylko w 2013 r. było to bagatela ponad 5,4 mld zł - to połowa wszystkich środków, jakie w Polsce wydawane są rocznie na ochronę środowiska. Na wydatkach na ten cel przedsiębiorcy nie oszczędzają – w ciągu 10 lat nakłady na ten cel w polskich firmach wzrosły niemal dwukrotnie.

 

20150622Somfy 7473

 

Co więcej - raport KPMG i Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowany pod koniec zeszłego roku potwierdził, że obecnie 96 proc. firm, a więc niemal wszystkie, deklaruje, że ich powinnością jest odpowiadanie na wyzwania ekologiczne i społeczne i już ponad połowa z nich te zadania - głównie właśnie związane z ochroną środowiska natural-nego - realizuje.

 

20150622Somfy 7471

 


Przykład do Polski idzie z Zachodu. W fabrykach polskiej siedziby firmy Somfy, światowego lidera w produkcji inteligentnych urządzeń do domów i budynków użyteczności publicznej, od miesiąca rozpowszechniane są instrukcje i zasady z centrali z Paryża dotyczące wytwa-rzania nowych, pierwszych proekologicznych produktów. Za kilka tygodni pierwsze takie produkty zjadą z taśmy w Polsce. Somfy ma też ambitny plan – do 2018 r. chce, aby połowa produkcji spółki była „eko”.


Program wdrożony w Somfy nazwano „Act for green” i - jak tłumaczy dyrektor zarządzają-cy spółki Radosław Borkowski - to własna, autorska inicjatywa przedsiębiorstwa. „Chcemy odpowiedzialnie chronić nasze otoczenie. Dlatego nasze nowe produkty będą przyjazne środowisku w każdym cyklu ich istnienia: już w fazie ich produkcji aż do recyklingu, poprzez ich transport oraz fak-tyczne ich użytkowanie” - mówi Borkowski. Jak konkretnie wygląda ta proekologia w Somfy?

 

20150622Somfy 7050

 

Przede wszystkim ekologiczne będą opakowania produktów – co najmniej w 50 proc. będą składać się z materiałów pochodzących z recyklingu, a instrukcja do nich w całości zostanie wydrukowana na papierze pochodzącym z makulatury. Somfy całkowicie wykluczyło stoso-wanie materiałów styropianowych i PVC, które szkodzą środowisku.

 

Także samo użytkowanie produktów ze znakiem „Act for green” będzie przyjazne środowisku, bo będzie oszczędnie zużywało energię. „Przy produkcji i późniejszym użytkowaniu ekologicznego sprzętu zużywa się nawet dwa razy mniej dwutlenku węgla niż w przypadku produktów standardowych. Dzięki temu nasze produkty nie są inwazyjne dla środowiska” - dodaje Borkowski.

 

20150622Somfy 7048


Eksperci wskazują na co najmniej trzy powody zainteresowania ekologią naszych przedsię-biorców. Po pierwsze to wynik nakładanych na nich z roku na rok coraz to nowych praw-nych obowiązków (przepisów środowiskowych czy unijnych dyrektyw) związanych z ochro-ną środowiska, do których po prostu muszą się dostosowywać.

 

Drugi powód to kwestia dostępu do środków unijnych – inwestycje z zakresu ekologii przedsiębiorcom głównie fi-nansuje Unia Europejska. I jest jeszcze jeden powód - właściciele firm widzą, że „zielony” wizerunek firmy daje im wymierne korzyści. Polacy bowiem bardziej ufają firmom odpo-wiedzialnym społecznie i chętniej sięgają po ich produkty niż tych, którzy takich zasad nie stosują.

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.