NSG Group wprowadza nowy typ szkła powlekanego Pilkington Szkło Antykondensacyjne przeznaczone do stosowania od zewnątrz w energooszczędnych szybach zespolonych. Naniesiona na szkło twarda pirolityczna powłoka antykondensacyjna odbija uciekające ciepło z powrotem do pomieszczenia, podnosząc temperaturę zewnętrznej tafli szkła. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie zjawiska zewnętrznej kondensacji i poprawa widoczności przez okna.

 

20130923Pilkington Szklo Antykondensacyjne


W dobie zrównoważonego budownictwa jedną z najważniejszych cech nowoczesnych materiałów budowlanych jest zapewnienie maksymalnie wysokiej efektywności energetycznej. „Zielone” projekty nie tylko oszczędzają energię, ale również są w stanie same ją generować. W ten trend idealnie wpisują się zaawansowane przeszklenia, takie jak niskoemisyjne szyby zespolone, zapewniające doskonałą izolacyjność cieplną a także bierne pozyskiwanie energii słonecznej. Wysoka izolacyjność przeszkleń zwiększa jednak prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska skraplania się pary wodnej na zewnętrznej powierzchni szyb zespolonych. Nowe szkło antykondensacyjne marki Pilkington, zastosowane jako tafla zewnętrzna w szybie zespolonej, pomaga rozwiązać problem zewnętrznej kondensacji.

 

Szyby niskoemisyjne a kondensacja pary wodnej
Nowoczesne energooszczędne szyby zespolone charakteryzują się niskim współczynnikiem przenikania ciepła Ug. Im niższy współczynnik Ug, tym szyba od strony pomieszczenia jest cieplejsza a szyba od strony otoczenia pozostaje zimniejsza. Na zimnej powierzchni szyby (przy określonych warunkach atmosferycznych) wilgoć w postaci pary wodnej skrapla się relatywnie częściej niż na tafli o wyższej temperaturze.

 

Pilkington Szkło Antykondensacyjne
Korzystanie z dobrodziejstw energooszczędnych szyb niskoemisyjnych nie musi jednak oznaczać konieczności zaakceptowania wyższego prawdopodobieństwa skraplania się pary wodnej na szybie zewnętrznej, a co za tym idzie pogorszenia widoku przez okno. Jest to możliwe dzięki nowemu produktowi NSG Group, którym jest Pilkington Szkło Antykondensacyjne.

 

Szkło antykondensacyjne powstaje przez napylenie twardej pirolitycznej powłoki antykondensacyjnej na superbezbarwne szkło Pilkington Optiwhite™. Przeznaczone jest do stosowania w energooszczędnych szybach zespolonych jako szyba zewnętrzna, z powłoką antykondensacyjną na pozycji 1. Powłoka odbija uciekające ciepło do wnętrza i redukuje ilość energii wypromieniowywanej do otoczenia, a ze względu na swoje położenie podnosi temperaturę szyby zewnętrznej. Zapewnia to skuteczną ochronę przed jej nadmiernym wychłodzeniem a przez to zmniejsza prawdopodobieństwo skraplania się pary wodnej na powierzchni szkła.

 

Modelowe analizy matematyczne przeprowadzone przez Europejskie Centrum Techniczne NSG Group w Wielkiej Brytanii potwierdzają skuteczność szkła antykondensacyjnego marki Pilkington. Porównano dwa rodzaje niskoemisyjnych szyb zespolonych*: z powłoką antykondensacyjną na pozycji 1 oraz bez tej powłoki. Do analizy przyjęto dane pogodowe z całego 2012 r.** i na ich podstawie obliczono liczbę godzin w ciągu roku, podczas których pojawiłoby się zjawisko kondensacji. Wyniki pokazały, że na niskoemisyjnej szybie zespolonej z powłoką antykondensacyjną zjawisko skraplania pary wodnej wystąpiłoby przez zaledwie 1 godzinę w ciągu 366 dni w roku. Dla porównania na niskoemisyjnej szybie zespolonej bez powłoki antykondensacyjnej kondensacja pojawiłaby się aż przez 227 godzin.

 


Wykres 1: Liczba godzin w 2012 r., podczas których wystąpiłoby zjawisko kondensacji: Dane modelowe – szyby o współczynniku przenikania ciepła Ug=1,1 W/m2K zainstalowane pionowo w Wielkiej Brytanii (Liverpool).
Inną cechą nowego typu szkła powlekanego marki Pilkington, która także wpływa na jakość widoku przez szyby, jest wysoka przepuszczalność światła (współczynnik LT równy 84% dla pojedynczej szyby o grubości 6 mm). Wysoką przepuszczalność światła dla szyby powlekanej osiągnięto dzięki napyleniu transparentnej powłoki antykondensacyjnej na superbezbarwne szkło Pilkington Optiwhite™, które pozbawione jest charakterystycznego dla szkła float zielonkawego odcienia.

 

Pilkington Szkło Antykondensacyjne to szkło twardopowłokowe, które można łatwo przetwarzać – laminować, hartować i giąć. Dostępne jest w dwóch grubościach: 4 i 6 mm. Nowy rodzaj szkła sprawdzi się we wszystkich obiektach, w których oprócz niskiej wartości współczynnika przenikania ciepła Ug priorytetem jest zapewnienie niezakłóconego widoku na zewnątrz.

 

Dodatkowa szklana alternatywa
Pilkington Szkło Antykondensacyjne zaprojektowano tak, aby opóźnić lub, w wielu przypadkach, całkowicie wyeliminować wystąpienie zjawiska kondensacji na szybach zespolonych. Innym rodzajem szkła w ofercie NSG Group, które poza swoimi podstawowymi właściwościami, pozwala ograniczyć skutki kondensacji, jest szkło samoczyszczące Pilkington Activ™. Właściwości hydrofilowe powłoki samoczyszczącej sprawiają, że kondensacja pary wodnej na powierzchni szkła przybiera formę „filmu wodnego” a nie pojedynczych kropli wody. Dzięki temu załamanie i rozproszenie światła zostają zredukowane i poprawia się widoczność przez okno. Dodatkowo skroplona para wodna znika z powierzchni samoczyszczącej znacznie szybciej niż z powierzchni szkła niepowlekanego. W efekcie widoczność przez okna ograniczona jest krócej niż w przypadku zwykłego szkła.

  • Logo - alu
  • Logo aw
  • Logo - fenzi
  • Logo - glass serwis
  • Logo - lisec
  • Logo - mc diam
  • Logo - polflam
  • Logo - saint gobain
  • Logo termo
  • Logo - swiss
  • Logo - guardian
  • Logo - forel
  • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.