Norma europejska EN 14351-1 definiuje produkty w wielu klasach lub kategoriach, odpowiednio do różnych właściwości użytkowych okien i drzwi zewnętrznych, potrzebnych w celu zaspokojenia różnych wymagań w różnych krajach członkowskich. 

 

 

Jakie wymagania zawiera nowa norma niemiecka DIN 18055?

 

 

Jako krajowa norma niemiecka, DIN 18055 pomaga w określaniu kategorii lub klas wymaganych dla nieruchomości zlokalizowanych w Niemczech. Okna i drzwi zewnętrzne w budynkach usytuowanych na obszarach w pobliżu wybrzeża muszą spełniać bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące wodoszczelności, przepuszczalności powietrza i odporności na obciążenia wiatrem niż te, używane w obszarach miejskich śródlądowych. Efektywny i niezawodny wybór lub określenie specyfikacji przetargowych okien i drzwi zewnętrznych umożliwią te wymagania, które zostaną określone prawidłowo. Na przykład, właściwy wybór niezbędnej klasy wodoszczelności jest na początku „łagodny dla kieszeni”, ale później, oszczędza także parkiet podłogowy.

 

 

Zakres stosowania normy DIN 18055

 

Norma DIN 18055 jest stosowana w celu określenia wymogów związanych z budową okien i drzwi zewnętrznych, zgodnie z zasadniczymi właściwościami z EN 14351-1. Jest ona również stosowana do okien dachowych. Specyfikacje są ważne dla okien i drzwi zewnętrznych wykonanych z różnego rodzaju materiałów (aluminium, drewna lub tworzyw sztucznych). Wyjściowym parametrem jest sytuacja w odniesieniu do montażu okna w budynku. Aspekty, które należy rozważyć, obejmują wysokość budynków, geometrię budynku, lokalizację i kategorię terenu. Podstawowym kryterium jest to, czy właściwie dobrany do tego element rzeczywiście znajdzie zastosowanie w odpowiednim miejscu. Norma DIN 18055 nie obejmuje drzwi automatycznych, określanych zgodnie z normą EN 16361.

 

 

2015 02 26 1

Hierarchia stosowania norm

 

 

Zasadnicze właściwości z DIN 18055

 

Wymagane właściwości wymienione w EN 14351- 1 są określane zgodnie z rozdziałem 4 normy DIN 18055. Uzupełniające uwagi zapewniają informacje o cechach, które nie mogą być czerpane bezpośrednio z normy EN 14351-1. 

 

Przedstawione poniżej, zasadnicze właściwości okien i drzwi zewnętrznych są określone szczegółowo w DIN 18055:

 • odkształcenia ram okiennych lub drzwiowych, 
 • izolacja termiczna,
 • przepuszczalność powietrza,
 • izolacja akustyczna,
 • charakterystyka promieniowania,
 • reakcja na ogień (dla okien dachowych) oraz odporność na uderzenia,
 • odporność na obciążenie wiatrem,
 • wodoszczelność,
 • siły operacyjne,
 • zachowanie się w różnych klimatach,
 • odporność na włamanie,
 • wysokość i szerokość (dla drzwi zewnętrznych),
 • bariera bezpieczeństwa /przegroda,
 • drzwi na drogach ewakuacyjnych.

 

 

2015 02 26 2

Nieosłonięte miejsce montażu drzwi

 

 

2015 02 26 3

 

Osłonięte miejsce montażu drzwi

 

 

 

Przykłady określania zasadniczych właściwości

 

 

Przykład określenia przepuszczalności powietrza dla projektu budowlanego w Buxtehude: 

Wymagana klasa wg EN 14351-1, normy wyrobu do okien i drzwi zewnętrznych, jest określana w Niemczech na podstawie wymagań odnośnie przepuszczalności powietrza z Rozporządzenia o Poszanowaniu Energii (EnEV). Przewiduje ono klasę 2 dla budynków do dwóch kondygnacji oraz klasę 3 w budynkach powyżej drugiej kondygnacji.

 

Warunki brzegowe: Lokalizacja w Buxtehude, budynki do dwóch kondygnacji

 

Wynik: 2 klasa przepuszczalności powietrza

 

 

(...)

Przykład odporności na obciążenie wiatrem do projektu budowlanego w Hamburgu:

Podstawą do określenia cech, jest wartość obliczeniowa obciążenia wiatrem wg EN 1991-1-4 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje, Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Obciążenie wiatrem. Wartość obliczeniową obciążenia wiatrem należy określić zgodnie ze specyfikacjami Eurokod 1. Załącznik A normy DIN 18055 zawiera tabelę z wartościami uzyskanymi zgodnie z uproszczoną metodą, która wykorzystuje Eurokod 1 jako podstawę do obliczania wartości. Wymagania można odczytać z tabeli kategorii terenu i wysokości budynku. 

 

Warunki brzegowe: Lokalizacja w Hamburgu, budynku o wysokości do 15 m 

 

Kwestie dodatkowo do wyjaśnienia:

 • Czy Hamburg leży w strefie wiatrowej 1, 2, 3 lub 4? (musi to być odczytane z tabeli przewidzianej w www.dibt.de/de/Geschaeftsfelder/data/Windzonen_Version_19-07-12.xls)
 • Czy Hamburg należy do kategorii terenu śródlądowego czy też wybrzeża, wysp Morza Bałtyckiego lub wysp Morza Północnego?

 

Wynik: Odporność na obciążenie wiatrem B3 (centrum budynku) i B4 (narożnik budynku) 

 

 

2015 02 27 1

Nowa Rekomendacja IFT FE 211- 2014 dostępna w serwisie internetowym

Załączniki informacyjne z normy DIN 18055 

 

Załączniki informacyjne są wymienione w normie DIN 18055. Określają one zalecenia dotyczące wymagań opisanych w rozdziale 4 z normy DIN 18055.

 

Załącznik A 

Uwagi na temat specyfikacji klas dla obciążenia wiatrem, deszczem i przepuszczalności powietrza.

 • Opis określania obciążenia obliczeniowego wiatrem zgodnie z EN 1991-1-4 / NA.
 • Przykład określania wymaganych klas dla szczelności w warunkach padającego deszczu.
 • Specyfikacja klas naprężeń dla okien i drzwi zewnętrznych.

 

Załącznik B

Zasadnicze właściwości dla drzwi zewnętrznych. 

Zaleca się przestrzegać poniższej kolejności wymagań do projektowania drzwi zewnętrznych:

 • Ochrona ludzkiego życia, na przykład właściwości drzwi ewakuacyjnych, właściwości dotyczące ochrony przed działaniem ognia i dymu.
 • Ochrona zdrowia, np. izolacja akustyczna, substancje niebezpieczne.
 • Ochrona środowiska naturalnego, np. zużycie energii.
 • Ochrona mienia, np. odporność na włamanie.

 

Załącznik C

Izolacja akustyczna dla dźwięków rozchodzących się w powietrzu – wymagania dla komponentów zewnętrznych przegród budowlanych.

 • Wymagania określone są w normie DIN 4109, tabela 8 i tabela 10.

 

Załącznik D 

Klasyfikacja dotycząca sił operacyjnych

 • Okna są klasyfikowane w odniesieniu do sił operacyjnych, zgodnie z EN 13115, tabela D1.
 • Drzwi zewnętrzne są klasyfikowane w odniesieniu do sił operacyjnych, zgodnie z EN 12217, tabela D2.

 

Załącznik E 

Klasyfikacja dotycząca obciążeń mechanicznych.

 

 

 

2015 02 27 2

Parametry wpływające na wielkość okien

 

 

2015 02 27 3

 

Peryferyjne i centralne obszary obciążenia wiatrem

 

 

Co nowego?

 

Norma DIN 18055 teraz także ułatwia określenie wymagań dla drzwi zewnętrznych. Dokonano rozróżnienia zabezpieczonego i niezabezpieczonego miejsca montażu w przypadku drzwi zewnętrznych. Powoduje to modyfikację metod badania i klasyfikacji.

 

 

Praktyczne zastosowanie DIN 18055 łącznie z Rekomendacją użytkowania ift FE-14/1

 

 

Instytut IFT Rosenheim stworzył pakiet oprogramowania do określenia wymagań, zgodnie z normą DIN 18055 dla wsparcia producentów, projektantów i przedstawicieli władz mających wpływ na opracowanie ofert dotyczących doboru charakterystyk/ cech okien i drzwi.

 

 

 

DIN 18055 odnosi się łącznie do 66 norm badawczych

i klasyfikacyjnych

2015 02 28 1

W normach opisano metody określania parametrów okien i drzwi

 

 

Można pobrać powyższe oprogramowanie w serwisie www.ift-einsatzempfehlungen.de lub poprzez www.ift-service.de. Umożliwia ono prostą klasyfikację okien i drzwi zewnętrznych zgodnie z normami. Po wprowadzeniu kodu pocztowego z adresu nieruchomości i wysokości montażu elementów budowlanych, program określa w ciągu kilku sekund zalecenia dotyczące koniecznych do spełnienia wymagań. Kłopotliwe i czasochłonne prace z użyciem standardowych skryptów i arkuszy kalkulacyjnych nie jest już zatem konieczne. Arkusz wyników może być opcjonalnie wyświetlany w nowym oknie przeglądarki lub pobrany w postaci pliku PDF. W połączeniu z certyfikatem dotyczącym badań może też łatwo być stosowany jako weryfikacja dla właścicieli budynków, architektów i władz publicznych.

 

 

 

M. Eng. Dipl.-Ing. (FH) Torsten Voigt
IFT Rosenheim

 

 

Artykuł pochodzi z International Rosenheim Window & Facade Conference 2014

 

 

Bibliografia

[1] DIN 18055:2014-11 Kryteria stosowania okien i drzwi zewnętrznych - zgodnie z normą EN 14351-1

[2] PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności

[3] PN-EN 16361:2013-12 Drzwi z napędem. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Drzwi, inne niż rozwierane, przeznaczone do zainstalowania z napędem, bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i dymoszczelności 

[4] EN 1991-1-4, Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Obciążenie wiatrem 

[5] DIN 4109

[6] EN 13115

[7] EN 12217

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 2/2015

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.