Aktualne wydanie

2021 01 okladka

Świat Szkła 01/2021

User Menu

 

 20191104-V1-BANNER-160x600-POL

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

Katalog 2021 okladka

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 pl 480x100 AW Banner 201208

* Samozamykacz przepisowy czyli zgodny z PN-EN 1154
Data dodania: 30.05.11

Wymagania dotyczące zamykaczy drzwiowych według normy PN-EN 1154 podzielono na wymagania dotyczące informacji o wyrobie oraz wymagania eksploatacyjne. Zamykacz drzwiowy powinien być dostarczany z przejrzystą, szczegółową instrukcją jego montażu, regulacji i konserwacji, która powinna także obejmować wszelkie ograniczenia dotyczące kąta otwarcia. Jeżeli zamykacz jest zalecany do zastosowań innych niż typowe, w wymienionych powyżej instrukcjach powinna być jasno sprecyzowana wielkość zamykacza drzwiowego dla każdej określonej
pozycji montażu.

Wymagania
Wymagania eksploatacyjne zostały podzielone na obligatoryjne, które powinien spełniać każdy zamykacz drzwiowy oraz na fakultatywne, które powinny spełniać zamykacze z dodatkowymi funkcjami.

Wymagania obligatoryjne:
􀁺 trwałość,
􀁺 moment zamykający i otwierający,
􀁺 skuteczność,
􀁺 czas zamykania,
􀁺 kąty działania,
􀁺 parametry przeciążeniowe,
􀁺 zależność działania od temperatury,
􀁺 wyciek płynu,
􀁺 uszkodzenie,
􀁺 odporność na korozję.

Wymagania fakultatywne:
􀁺 regulacja domknięcia,
􀁺 ogranicznik tylny,
􀁺 opóźnione zamykanie,
􀁺 nastawna siła zamykająca,
􀁺 położenie zerowe (tylko w odniesieniu do zamykaczy dwustronnego działania, tj. do drzwi wahadłowych).

W normie opisano też dodatkowe wymagania dotyczące zamykaczy drzwiowych przeznaczonych do stosowania w przeciwpożarowych/dymoszczelnych zespołach drzwiowych.

Klasyfikacja
Zamykacze drzwiowe są klasyfikowane wg sześciocyfrowego systemu kodowego.

Kategoria użytkowania (pierwsza cyfra)
Dla drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, przeznaczonych do użytku publicznego, gdzie istnieje możliwość niewłaściwego użytkowania drzwi, przeznaczone są klasy:
􀁺 klasa 3: do zamykania drzwi od kąta rozwarcia co najmniej 105°
􀁺 klasa 3: do zamykania drzwi od kąta rozwarcia co najmniej 180°

Jeśli drzwi narażone są na skrajnie niewłaściwe użytkowanie lub istnieje konieczność szczególnego ograniczenia kąta otwarcia – zaleca się stosowanie zamykaczy drzwiowych mających funkcję ogranicznika tylnego lub odrębnego ogranicznika otwarcia drzwi. Drzwi takie mogą mieć wbudowany zderzak, który pomaga zapobiegać gwałtownemu, szerokiemu rozwarciu drzwi. Niektórzy określają to jako ochrona wiatrowa potrzebna w przypadku drzwi zewnętrznych.

Trwałość (druga cyfra)
Dla zamykaczy drzwiowych określa się tylko jedną klasę trwałości:
􀁺 klasa 8: 500 000 cykli próbnych

Masa drzwi próbnych (trzecia cyfra)
Norma określa siedem klas masy drzwi próbnych i odnośnych wielkości zamykaczy drzwiowych – zostały one podane w tabeli.

Tabela 1

Zachowanie się w pożarze (czwarta cyfra)
Określono dwie klasy zachowania się w razie pożaru:
􀁺 klasa 0: nieodpowiednie do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych / dymoszczelnych
􀁺 klasa 1: odpowiednie do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych / dymoszczelnych.

Zamykacze te muszą uzyskać pozytywną ocenę w badaniach określonych w normach:
PN-EN 1634-1:2009 Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zestawów drzwiowych i żaluzjowych, otwieranych okien i elementów okuć budowlanych. Część 1: Badania odporności ogniowej drzwi, żaluzji i otwieranych okien.
PN-EN 1634-2:2009 Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zestawów drzwiowych i żaluzjowych, otwieranych okien i elementów okuć budowlanych. Część 2: Badanie odporności ogniowej charakteryzujące elementy okuć budowlanych.
PN-EN 1634-3:2006 Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych. Część 3: Sprawdzanie dymoszczelności drzwi i żaluzji.

Bezpieczeństwo (piąta cyfra)
Zamykacze drzwiowe powinny spełniać wymagania podstawowe dotyczące bezpieczeństwa użytkowania – dlatego określono tylko klasę 1.

Odporność na korozję (szósta cyfra)
Określa się pięć klas odporności na korozję zamykaczy badanych według PN-EN 1670:2008 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań.

􀁺 klasa 0: nieokreślona odporność na korozję
􀁺 klasa 1: niska odporność
􀁺 klasa 2: średnia odporność
􀁺 klasa 3: wysoka odporność
􀁺 klasa 4: bardzo wysoka odporność

Przykład


Powyższy zapis dotyczy zamykacza drzwiowego z regulacją przebiegu zamykania drzwi:
a) od kąta rozwarcia co najmniej 105° (klasa 3),
b) o próbie trwałościowej 500 000 cykli (klasa 8),
c) masą drzwi od 100 kg (klasa 5) do 40 kg (klasa 2),
d) nieodpowiedniego do zastosowania w przeciwpożarowych lub dymoszczelnych zespołach drzwiowych (klasa 0),
e) spełniającego Wymagania Podstawowe dotyczące bezpieczeństwa użytkowania (klasa 1),
f) posiadającego nieokreśloną odporność na korozję (klasa 0).

Robert Sienkiewicz

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym

inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

więcej informacj: Świat Szkła 5/2011

 

 

 

01 chik
01 chik