20160808ASM3Po raz 19. ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku organizuje konferencję Monitoring Rynku Budowlanego, która jest jednym z najważniejszych i największych eventów sektora budowlanego w Polsce.

 

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną złożone analizy branży budowlanej oraz prognozy jej rozwoju na najbliższe lata. Analizie poddane zostaną aktualne wskaźniki opisujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, kluczowe mierniki rozwoju budownictwa oraz kwestie dotyczące budownictwa mieszkaniowego, niemieszkalnego i inżynieryjnego. Podczas konferencji analitycy rynku przedstawią prognozy na najbliższe lata uwzględniające szereg czynników mających wpływ na przyszłą projekcję rynku budowlanego.

 

Zakres analityczny i prognostyczny konferencji MRB pozwala jej odbiorcom na zapoznanie się ze złożonymi czynnikami i miernikami mającymi wpływ na branżę budowlaną oraz ich przyszłą projekcję, co jest niezbędnym narzędziem do budowania strategii firmy.

 

 Międzynarodowa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2016 odbędzie się 27 października br. w hotelu LORD, przy Al. Krakowskiej 218 w Warszawie.

 

W programie Międzynarodowej konferencji Monitoring Rynku Budowlanego 2016 znajdą się bardzo ważne dla branży budowlanej tematy, przedstawione w trzech sesjach.

- Aktualne analizy i prognozy rynku tradycyjnie znajdą Państwo w Sesji Pierwszej.

- W Sesji Drugiej międzynarodowi eksperci przedstawią m.in. europejskie trendy w zakresie recyklingu i w gospodarce o obiegu zamkniętym (ang. Circular economy) oraz kierunki zmian w europejskim prawodawstwie.

- W trakcie Sesji Marketingowej zaproszeni specjaliści podejmą bardzo aktualny temat komunikacji z nowym pokoleniem konsumentów, którzy lada chwila będą kupować produkty Państwa firmy!

  

Program i formularz wczesnej rejestracji znajdą Państwo na platformie http://konferencjamrb2016.syskonf.pl/

PROGRAM KONFERENCJI – RÉSUMÉ 

 

 

10:15 – 11:30 SESJA ANALITYCZNO – PROGNOSTYCZNA

POLSKIE BUDOWNICTWO I GOSPODARKA POD LUPĄ

 

10:15 – 10:40

Przyszłość polskiego budownictwa na tle sytuacji gospodarczej kraju.

Beata Tomczak - Główny Analityk Rynku, ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku

 

10:40 – 11:05

Wyniki budownictwa mieszkaniowego i niemieszkalnego oraz perspektywy jego rozwoju.

Małgorzata Walczak-Gomuła - Prezes Zarządu, ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku

 

11:05 – 11:30

Perspektywy rozwoju budownictwa inżynieryjnego w Polsce.

Marta Łuszczyńska - Project Manager, ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku

 

 11:35 – 12:00 PRZERWA KAWOWA

 

12:00 – 13:30 SESJA MIĘDZYNARODOWA

EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA NA EUROPEJSKIM RYNKU BUDOWLANYM - OBIEG ZAMKNIĘTY, CZYLI         OSZCZĘDZANIE PRZEZ ODZYSKIWANIE

 

12:00 – 12:25

Jak zwiększyć recykling materiałów budowlanych? Priorytety Unii Europejskiej i proponowane kierunki działań  

Caroline Henrotay - Project Manager, Instytut Zarządzania Środowiskiem w Brukseli (Institut Bruxellois Pour La Gestiondel Environnement)

 

12:25 – 12:50

Gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. circular economy) - przyszłość czy teraźniejszość? Budowanie strategicznego europejskiego aliansu w budownictwie.

Vladimir Gumilar - Dyrektor Słoweńskiego Klastra Budownictwa

 

12:50 – 13:20

Europejskie trendy w pracach nad innowacyjnym odzyskiwaniem i ponownym użyciem materiałów budowlanych

Molly Steinlage - Koordynator Projektu, Instytut Zarządzania Środowiskiem w Brukseli (Institut Bruxellois Pour La Gestiondel Environnement)

Aleksandra Oleksik - International Relations Manager, ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.

 

13:20 – 13:45

Metody finansowania ekologicznych rozwiązań w budownictwie.

 

 13:30 – 14:00 PRZERWA KAWOWA

 

 14:00 – 15:20 SESJA MARKETINGOWA

NOWE POKOLENIE KONSUMENTÓW – CZY WIESZ KIM BĘDZIE TWÓJ KLIENT?

 

 14:00 – 14:20

Jesteś X, Y, Z czy C? Czym się różnią i jak się komunikują różne pokolenia?

Aleksandra Stankiewicz – psycholog, coach, HRP

 

 14:20 – 14:40

Czy wiesz kim będzie Twój klient? Typy konsumentów a sposób komunikacji.

Marta Łuszczyńska - Project Manager, ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku

 

  14:40 – 15:20

Sposób na odrodzenia marki: dostosowanie przekazu do nowego pokolenia.  Case Study na przykładzie marki „Urzędowski”

Piotr Lutek, Grupa marketingowa Synergia

 

 15:20 – 15:30 PODSUMOWANIE KONFERENCJI

 

 15:30 – 16:40 LUNCH

 

20160808ASM1

 

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.