------------------
Fundacja Wszechnicy Budowlanej założona w 1993r w ostatnich latach umocniła swoja pozycję na rynku firm szkoleniowych i doradczych. Fundacja prowadzi szkolenia dla środowiska osób i firm związanych z budownictwem. Realizujemy również zlecenia na szkolenia zamknięte dla firm i urzędów.

Fundacja prowadzi także punkt konsultacyjny, jak też zajmuje się doradztwem prawnym i technicznym. Z Fundacja na stałe współpracuje kilkunastoosobowa grupa doświadczonych wykładowców i ekspertów z wielu dziedzin.

Fundacja podejmuje szereg działań we współpracy z Polska Izbą Przemysłowo-Handlową Budownictwa. Wspólnie przygotowywane są wydawnictwa, organizowane są spotkania w środowisku budowlanym.

Szkoleni są pracownicy: - firm projektowych - firm wykonawczych - producentów wyrobów budowlanych - spółdzielni mieszkaniowych - towarzystw budownictwa społecznego a także administracji publicznej (rządowej i samorządowej zwłaszcza szczebla gminnego i powiatowego) zajmujących się sprawami inwestycji

Fundacja szkoli również grupy zawodowe, w tym: - architektów - inżynierów budownictwa - zarządców nieruchomości - rzeczoznawców budowlanych - rzeczoznawców wyceniających nieruchomości.

Tematyka szkoleń dotyczyła; - aktualnych wymagań prawnych w procesie inwestycyjnym - przepisów techniczno-budowlanych - dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych w Polsce i Unii Europejskiej - ochrona środowiska -decyzje środowiskowe w procesie inwestycyjnym, pozwolenia zintergrowane - prawo wodne - pozwolenia wodnoprawne w procesie inwestycyjnym - przepisy p-poż w budownictwie - przepisy BHP w budownictwie (obowiązkowe sporządzania informacji i planów BiOZ) a także problematykę unijną: -pozyskiwanie funduszy unijnych w budownictwie -pozyskiwanie funduszy rządowych dla budownictwa (począwszy od identyfikacji źródeł finansowania po praktyczne wypełnianie wniosków).

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.