Pośród bogatej tematyki podjętej w czasie spotkania przedstawiono prezentację pt. Standardy wykonawcze drzwi stalowych wejściowych. Firma IMPET stara się budować na rynku jednolity standard drzwi stalowych w oparciu o system Forster PRESTO (dla drzwi o mniejszych wymaganiach co do przenikalności termicznej) oraz system Forster UNICO (dla drzwi, które powinny się charakteryzować wysokim wskaźnikiem przenikalności cieplnej) Standard ten wykorzystuje zalety stosowania systemów profili do budowy drzwi, a także bogatej palety okuć z wykorzystaniem stali nierdzewnej.

     W toku trwania konferencji poruszono również istotny dla klientów temat wsparcia marketingowo-handlowego ze strony firmy IMPET. Wsparcie to opiera się na działaniach zmierzających do pozyskiwania zleceń dla producentów ślusarki stalowej, którzy wykorzystują do jej produkcji systemy stalowe FORSTER. W zakres tych działań wchodzą m.in. prezentacje dla decyndentów w spółdzielniach oraz wspólnotach mieszkaniowych, przekazywanie informacji o organizowanych przetargach w tej materii, zapewnienie materiałów reklamowych wykorzystywanych przez klientów spółki IMPET w codziennej akwizycji.

     Dział techniczny firmy IMPET w części poświęconej nowościom w systemach FORSTER zaprezentował kompletny zespół elementów służący do budowy drzwi przeciwpożarowych w klasie E30/EW60, które jednocześnie są drzwiami wahadłowymi o konstrukcji zabezpieczającej użytkowników przed przypadkowym uszkodzeniem ciała.

    Drugim elementem tej prezentacji był kompletny zestaw materiałów potrzebnych do wykonania drzwi rozsuwanych, przeciwpożarowych w klasie EI30. Zestaw ten wykorzystuje bazę profilową systemu Forster Fuego Light.

    Ważnym elementem spotkania w Bielsku-Białej były prezentacje programów kalkulacyjnych. Pierwszy z nich to program wykorzystywany na co dzień w firmie Forster MAP. Drugi – to uniwersalny program kalkulacyjny firmy ORGADATA o nazwie LogiKal. Program ten spotkał się z dużym zainteresowaniem głównie ze względu na możliwość używania tego samego narzędzia do różnych systemów profili. Poziom zaawansowania, uproszczony terminal obsługi i wreszcie bogaty interfejs użytkownika - jest zdaniem klientów firmy IMPET – gwarancją uniwersalności zastosowania (patrz również na str. 56 niniejszego wydania „Świata Szkła”).

    W ostatnim bloku tematycznym poruszono cztery zagadnienia dotyczące warsztatu produkcyjnego.
    Dwa pierwsze to prezentacje produktowo-techniczne firm, które będąc w stałym kontakcie z działem technicznym firmy IMPET wpierają wyposażanie oraz doposażanie warsztatów produkcyjnych, a więc firma RAFELA – zestaw obrabiarek do systemów stalowych oraz firma EFFECT – przecinarki tarczowe KALTENBACH.

    Dwa zagadnienia zamykające spotkanie w Bielsku-Białej dotyczyły zasad wyposażenia warsztatowego w powiązaniu z organizacją ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI oraz tematyki związanej z produkcją ślusarki otworowej na bazie profili ze stali nierdzewnej.

Magdalena Handzlik
IMPET 
 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.