Na ile takie pojęcia jak „przemysł 4.0 – czwarta rewolucja przemysłowa” – oraz „smart factory” obecne są w średniej wielkości zakładach przemysłu szklarskiego? Oto spojrzenie na procesy przyszłości, które w części już teraz są realne. I realia, które są bardzo odległe od przyszłości.

 

 

Według zdania Federalnego Stowarzyszenia Przemysłu Niemieckiego (BDI) średnie przedsiębiorstwa są sercem i motorem wzrostu przemysłu niemieckiego. To one wdrażają innowacje, tworzą miejsca pracy i prowadzą szkolenia. Zgodnie z danymi BDI w Niemczech znaczna większość przedsiębiorstw – płatników podatku od wartości dodanej – to firmy średniej wielkości. Tym bardziej istotne jest dla nich zmierzenie się z technicznymi i organizacyjnymi wyzwaniami przemysłowej przyszłości, aby utrzymać międzynarodową konkurencyjność. W końcu, w toku zmian demograficznych, chodzi także o to, aby długookresowo zachować i zabezpieczyć fachowe kompetencje zakładu. Już 50% rodzimych przedsiębiorstw przeprowadziło u siebie głęboką digitalizację. Hasłem tego procesu jest „przemysł 4.0” i „Smart Factory”. Z drugiej jednak strony 25% firm uważa, że te sprawy ich nie dotyczą. W szczególności mniejsze firmy uważają, że nie dorosły do tak wielu wielkich wyzwań, także pod względem finansowym. Ogólny obraz branży można w skali 1:1 przenieść na średnie firmy szklarskie. Dlatego priorytetowym celem powinno być uświadomienie właśnie tym firmom, jak wielką szansą jest przestawienie zakładu i rozwianie ich wątpliwości.

 

 

2016 10 47 1

 

2016 10 47 2

Scan & Go: dzięki czytnikowi kodów kreskowych operator ściąga do M-RX dane (wymiary, procesy obróbki) aktualnej tafli szkła na monitor produkcyjny A+W

 

 

W pierwszym rzędzie sceptycyzm rodzi fakt, że szkło jest wprawdzie wytwarzane w dużych wymiarach i ilościach, ale nie jest jednak produktem masowym. Szkło jest dzisiaj także inteligentne: może wielofunkcyjnie odróżniać światło od cienia, wytwarzać energię i regulować ciepło. W dziedzinie komunikacji i rozrywki hartowane szkło do smartfonów i ekranów dotykowych cieszy się popytem, jak nigdy dotąd. Przy tym np. termicznie wstępnie hartowane szkło cienkie, czy też szkła funkcjonalne, wymagają ścisłego przestrzegania założeń produkcyjnych, stałej kontroli jakości oraz stabilnych, powtarzalnych procesów produkcyjnych.

 

„Przemysł 4.0” to krok w kierunku cybernetycznego świata. Automaty stają się inteligentnymi maszynami, które sterują same sobą, powiązane są w sieć i stale się ze sobą komunikują – co oznacza, że wymieniają dane. Dzięki ciągłej wymianie systemy maszyn mogą uczyć się na błędach i eliminować je w przyszłości. Produkcja doskonali się w trakcie procesu. To stuprocentowa optymalizacja łańcucha tworzenia wartości. W inteligentnych instalacjach droga do produktów wysokiej jakości przez sieciową wymianę danych w procesach produkcyjnych jest bardziej przejrzysta i pewna. Smart factory for smart glass. 

 

 

Przykład z Grenzebach

 

Firmy wytwarzające oprogramowanie i produkujące maszyny od dawna zajęły się tym zadaniem i są jego siłą napędową. Przykładem może być firma Grenzebach z Bawarii. Oferowane rozwiązania automatyzacji, razem ze sterowaniem i powiązaniami sieciowymi, dostarczane są kompleksowo. Firma zajmuje się przy tym ważnymi tematami branżowymi. Ciągła analiza w czasie rzeczywistym umożliwia prognozowanie błędów i bezpośrednią korektę w czasie procesu produkcyjnego dzięki komunikacji w samym systemie. Ogranicza się czasochłonne i kosztowne przerwy produkcyjne. Dotyczy to przede wszystkim kontroli optycznej i pomiarów, które pozwalają na analizowanie jakości szkła we wszystkich elementach instalacji i centralną ich rejestrację. Jednocześnie klient może przez Grenzebach Appilcation Server (GAS) dodawać własne składniki procesu do systemu i generować indywidualne procesy.

 

W kwestii bezpieczeństwa danych firma Grenzebach oferuje ‘Grenzebach Secure Plant’, która również jest koncepcją całościową. Zastosowano tu kombinację znanych technologii, jak Firewall, bezpieczeństwo systemu czy wizualizacja, a dzięki zdalnemu dostępowi klient ma zapewnioną stałą opiekę.

 

(...)

 

Przykład A+W i Glas Nowak

 

Faktem jest, że „Przemysł 4.0” nie może średnim przedsiębiorstwom szklarskim zaoferować gotowych rozwiązań. Jest wręcz odwrotnie, zarówno oferenci oprogramowania i producenci maszyn oczekują na inicjatywy ze strony przemysłu szklarskiego: – Tu nie ma łatwych odpowiedzi. Oni, my i wszyscy partnerzy produkujący maszyny musimy wgłębiać się w tę tematykę krok po kroku 2 – wyjaśnia dr Klaus Mühlhans z A+W Software GmbH.

 

Praktyczne wdrożenie A+W zrealizowało wspólnie z austriackim producentem maszyn firmą Schraml oraz zamawiającym przedsiębiorstwem Glas Nowak z Bochum- Wattenscheid. W zakładzie Wattenscheid wymienia się właśnie poziome centra obróbkowe CNC na pionowe centra wiertarsko-frezerskie topDrill M-RX. Maszyny z firmy Schraml, oprogramowanie z A+W oraz wytyczne Glas Nowak zostały połączone, dopasowane i na nowo skoordynowane. W praktyce obsługujący skanuje jedynie kod z wydruku zlecenia, najważniejsze dane przekazywane są do istotnych elementów centrum obróbkowego i zamówienie jest w systemie oznaczone jako „załatwione”. Jeżeli wartości zadane nie zgadzają się z rzeczywistymi, maszyny i oprogramowanie komunikują się wzajemnie i szukają rozwiązań alternatywnych, aby kontynuować proces pracy. W taki sposób nawet zlecenia na jednostkową produkcję można opłacalnie zrealizować. Pracujące już w zakładzie Wattenscheid centra wiertarsko-frezerskie lub myjki szkła Schraml zestrajane są cyfrowo z nowymi maszynami, które w ten sposób wprowadza się do systemu. Udało się to osiągnąć przez inteligentne interfejsy A+W. Kierownictwo firmy Glas Nowak potwierdza wzrost niezawodności procesu i efektywności. Podkreśla przy tym, że bez ścisłej współpracy w trójkącie klient, producent oprogramowania i producent maszyny nie byłoby to możliwe.

 

 

2016 10 48 1

Der Grenzebach Application Server (GAS) to odpowiedź na potrzebną klientom integrację ich własnych komponentów i procesów w systemie Grenzebach GAS firmy Grenzebach (Źródło Press Release z 30.07.2015)

 

 

Człowiek w Smart factory

 

Samouczący się, to nie znaczy automatyczny i zastosowanie tu pojęcia racjonalizacji byłoby błędne. W przyszłości powstaną nowe profile zawodowe, którym przypisane będą określone role i które w części muszą być dopiero opracowane. BDI widzi ten problem i podaje piłkę dalej, do polityki kształcenia. Potrzebni będą fachowcy szkoleni i awansowani we własnym kraju. Zawody matematyczne, informatyczne, inżynierskie i związane z naukami przyrodniczymi (STEM fields: science, technology, engineering i mathematics) muszą być już w szkołach prezentowane w atrakcyjny sposób i należy zwiększyć limity przyjęć do szkół wyższych.

 

 

2016 10 48 2

Technologia SCHRAML w obróbce: od piętnastu lat NOWAK współpracuje z innowacyjnym producentem maszyn. Wszystkie interfejsy pochodzą z A+W

 

 

Potrzebne są zarówno przedsiębiorstwa, jak i polityka

 

Również przedsiębiorstwa czują się odpowiedzialne za przystosowanie swoich zakładów do nowych wyzwań. Producent szkła gospodarczego Zwiesel Kristllglas, z siedzibą w bawarskim Wald, uważa, że „Przemysł 4.0” to wielka szansa na zapobieganie negatywnym skutkom zmian demograficznych i związanym z tym niebezpieczeństwem utraty wiedzy. Droga, na którą weszła ta firma ze 140-letnią historią, prowadzi do samouczącego się zakładu produkcyjnego. Zorientowane na pracę metody uczenia się, jak Mobil-E-Learning (PDA, smartfony) oraz firmowa Wikipedia, która może być przez wszystkich pracowników tworzona, dzielona i opracowywana, prowadzą w średnioterminowym okresie do zmiany w kształceniu zawodowym. Uczenie się w życiu zawodowym jest tu rozumiane przede wszystkim jako proces ciągły i nie kończy się po trzech latach.

 

 

2016 10 49 1

Prezentacja CAD dla operatora maszyny M-RX na monitorze produkcyjnym M+W. Może on tutaj nie tylko kontrolować dane, ale także bezpośrednio je zmieniać

 

2016 10 49 2

Konsekwentna automatyzacja: robot przemieszcza tafle szkła w automacie szlifierskim. Poprawia to wydajność, nie obciąża kręgosłupa i przyczynia się do wysokiej jakości

 

 

Przy wszystkich pozytywnych aspektach, jakie Przemysł 4.0 może zaoferować średnim firmom szklarskim, nie można zapomnieć o jednej sprawie: nawet dla tych firm, które są otwarte i chętne do zmiany „Przemysł 4.0” może być zbyt często niedostępny przez brak szybkiego i stabilnego łącza do wymiany danych. Tu również potrzebne są działania polityczne wspomagające rozwój sieci szerokopasmowych. Szczęśliwie 21. października 2015 r. gabinet federalny zatwierdził „Federalny program wsparcia rozbudowy sieci szerokopasmowych”, jaki w sierpniu przedłożyło mu Federalne Ministerstwo Komunikacji i Infrastruktury Cyfrowej (MBVI). Tylko w warunkach dostępności szerokopasmowych łączy z porównywalnymi parametrami technicznymi niemieckie średnie firmy szklarskie mogą sprostać uczciwej konkurencji.

 

 

2016 10 49 3

Techniczna rejestracja zamówień przez A+W CAD-Designer. W tym systemie CAD do szkła płaskiego generowane są także dane sterujące automatami M-RX i innymi maszynami obrabiającymi

 

 

GLASSTEC 2016 który odbywać się będzie od 20. do 23. września br. w Düsseldorfie pokaże, jakie innowacje technologiczne są do dyspozycji przemysłu szklarskiego dzisiaj i w przyszłości. Pozwolą one na jeszcze wydajniejszą i inteligentniejszą produkcję i obróbkę szkła. Najważniejsze międzynarodowe targi branży szklarskiej zaprezentują pełną paletę rzemieślniczej i przemysłowej obróbki szkła płaskiego, pojemnikowego, solarnego oraz najróżniejszych gatunków szkła specjalnego. Kwestia przemysłu szklarskiego 4.0 poruszana będzie nie tylko bezpośrednio przez wystawców, ale także w dyskusjach w gronie ekspertów na specjalistycznym sympozjum „Glass technology live” 21.09.2016 pod egidą Forum VDMA Technika Szkła.

 

 

Daniel Krauß
KraußTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Brigitte Küppers
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Źródła:

– Wywiad „Przygotowanie ścieżki do Przemysłu 4.0“ Roland Jenning, kierownik badań i rozwoju w Grenzebach, o kompleksowej automatyzacji przygotowującej drogę do Przemysłu 4.0 http://www.industry.siemens.com/verticals/global/de/glasproduktion/
seiten/interview-jenning.aspx

– Badania nad wysoką sprawnością energetyczną przemysłu 

http://eneff-industrie.info/quickinfos/industrie-40/was-istindustrie-40/context/32/

– Informacja prasowa_Grenzebach jako przewodnik do Smart Factory_Deutsch, Christian Herfert, Director, Business Development, Research and Development, 30.07.2015

– 2 DIALOG A+W INFORMACJE O SZKLE I OKNACH, Nr. 56, październik 2015, Editorial von Dr. Klaus Mühlhans, A+W Software GmbH, Market Development Glass

– 1 Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. 

– Glas Nowak: SCHRAML M-RX z inteligentnym interfejsem A+W  http://www.glasnowak.de/fileadmin/Content/documents/
news/News_AW_DIALOG_56_Nowak_Schraml_Artikel.pdf

– "Ucząca się produkcja" w przemyśle 4.0, Seminarium VDI-28./29.01.2015, Dr. Robert Hartel, Zwiesel Kristallglas, Prezentacja Power-Point

– Przemysł szklarski 4.0, Timo Feuerbach Doniesienie o forum techniki szkła 06.08.2015 des Industriearbeitskreises Forschung und Technologie; http://glas.vdma.org/article/-/articleview/8664282#

– Siemens: http://www.industry.siemens.com/topics/global/de/tia/Seiten/Default.aspx

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 10/2016

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.