Skalkuluj produkcję okien lub drzwi


Program logiKal służy do skalkulowania produkcji okien, drzwi i elewacji. Oferuje przejrzyste i precyzyjne kalkulacje, towarzyszy mechanizmom zlecenia i sporządzania planu produkcji, jak również ofertowaniu. Program wspiera użytkownika od zamówienia do wystawienia rachunku. 

 

Wprowadzanymi elementami do programu logiKal mogą być okna, drzwi, elewacje, fasady sklepów, drzwi przesuwane itd. Program posiada szeroką specyfikację materiałów, m. in: aluminium, stal, połączenie aluminium z drewnem.

Ustawienia domyślne obejmują wybór profili, poprzez okucia, szkło, warianty łączenia i uszczelnienia oraz kolory powierzchni. Wszystkie elementy można połączyć według systemu lub wskazówek użytkownika.

 

Użytkownik jest kierowany w programie poprzez dialogi, co ułatwia przechodzenie z jednego wprowadzenia w drugie.

Poprzez pre-definiowane mocowania do muru, możliwe jest otrzymanie dużego wyboru rodzaju mocowań, a także wykaz części. Mocowania są przedstawiane w automatycznym przekroju. Przekroje mogą być wstawione pionowo, poziomo i po skosie.

Zobrazowanie profilów w przekroju, jest możliwe dla widoku od wewnątrz i od zewnątrz wraz z odpowiednio dobranym wymiarowaniem.

Baza obiektów zarządza ofertami i zleceniami użytkownika, zamieszczonymi na serwerze. Zlecenia można grupować i w każdej chwili odnaleźć poprzez wyszukiwarkę lub filtry.

 

LogiKal posiada otwartą bazę danych, do której można dołączać artykuły indywidualnego użytkownika. Firmy mogą dodawać, np. własne okucia. Ramki izolacyjne szkła mogą być dowolnie rozszerzane. Szkło otrzymuje przy tym, między innymi, informacje o minimalnych wymiarach, powierzchni, dopuszczalnych długościach i stosunkach krawędzi. Może być również obliczane poprzez matrycę cenową lub w oparciu o cenę metra kwadratowego. Szkła normalne i ornamentowe mogą być wpisywane ze swoimi cenami, jak też dopłatami do zespoleń.Zintegrowana baza adresowa może być zsynchronizowana z różnymi bazami adresowymi, np. z Microsoft Outlook, a także z różnymi bazami danych SQL.

LogiKal może komunikować z różnymi programami, które posiada firma. Do tego celu służy ogólne złącze XML, przez które przekazywane są wszystkie informacje o projekcie. Dane te zawierają plany pozycji, plany szkła i oferty.Zestawienia i wydruki
Program daje możliwość korzystania z wielu zestawień i analiz. W zależności od rodzaju zestawienia, istnieje możliwość jego modyfikacji w zintegrowanym edytorze tekstu lub bezpośrednio w Microsoft Word lub Microsoft Excell. Programy Microsoft Office są bezpośrednio połączone z programem. W związku z tym nie ma potrzeby wcześniejszego zapisywania danych lub ich eksportowania. Pozostałe wydruki można edytować i zmieniać jako pliki w formacie RTF. Niektóre wydruki umożliwiają połączenie różnych obiektów. Do dyspozycji są dostępne między innymi, następujące wydruki:


Kalkulacja
Na podstawie wpisów, ustawień warunków zakupu i zapisanych w bazie danych cen producentów, logiKal rozlicza koszty zakupu dla danego projektu. Za pomocą podanych kosztów ogólnych dopłat i kosztów pracy, sporządzane są koszty projektu. Kalkulacja bierze pod uwagę producenta, materiał i specyficzne warunki dla regionu, jak np. rozliczanie profilów w metrach, kilogramach lub ceny za metr kwadratowy.


Zlecenie produkcyjne
Zlecenie produkcyjne podzielone jest na poszczególne pozycje. Dodatki i małe elementy mogą być pokazane pojedynczo lub łącznie. Elewacje i ich składniki program pokazuje na oddzielnych stronach. Listy materiałów wraz z ich miejscem zastosowania są drukowane ze szkicem i specyfikacją montażu.


Optymalizacja cięcia
Wszystkie profile będą podzielone na sztangi w ten sposób, żeby powstał możliwie mały odpad. Rysunek pokazuje położenie profilu na pile i kolejność pojedynczych operacji cięcia. Ponadto mogą być wykorzystane resztki z magazynu. Ten program umożliwia dogodny dobór dowolnych długości sztang. Różne długości można przypisać różnym długościom sztang, tak więc może być zapisanych kilka długości na jednym profilu. Każdy profil otrzymuje kod, który może być wydrukowany na etykiecie.Plany pozycji
Program umożliwia wydruk planów pozycji – pojedynczo lub wraz z innymi wydrukami.


Plan montażu
Zależnie od pozycji na wydruku, pojawią się elementy i dodatkowe wyposażenie, co optymalnie wspomaga planowanie.


Oferta, Potwierdzenie zamówienia, Faktura
Podczas tworzenia oferty najpierw zostaną przedstawione wyniki kalkulacji, zaś ceny mogą być przyporządkowane każdej pozycji osobno. Wydruk składa się z rysunku pozycji, opisu pozycji, koloru, powierzchni i materiałów dodatkowych jak również cen jednostkowych i sum. Teksty szablonowe mogą być umieszczone w zintegrowanym edytorze tekstu lub bezpośrednio w Microsoft Word.


Zamówienia (szkło, profile, powłoka, akcesoria i okucia, wypełnienia drzwi)
Te różnorodne zamówienia są sortowane według producentów i można je przesyłać dostawcom, również drogą elektroniczną. Uwzględniają wielkość opakowań, jak również inne specyficzne dla producenta wymagania.


Generowanie przekrojów konstrukcji
Do wszystkich stworzonych w programie logiKal pozycji można automatycznie tworzyć przekroje konstrukcji. Są one realnym odzwierciedleniem opracowanych pozycji. Nawet części załamane, szkło matowe, szkło zespolone itp. będą przedstawione z bardzo szczegółową dokładnością.


ORGADATA AG


 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.