W ramach niniejszego artykułu omówiono zasady wydawania europejskiej aprobaty technicznej, a w tym wymagania techniczne i kryteria oceny, ocenę zgodności i znakowanie wyrobu na podstawie Wytycznych do Europejskich Aprobat Technicznych – Systemy oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym – ETAG nr 002. 

Ocena zgodności i oznakowanie CE

Systemy oceny zgodności
    Dla oszkleń ze spoiwem konstrukcyjnym, w zależności od ich typu, obowiązują, zgodnie z ETAG-iem nr 002 (p.8), następujące dwa systemy oceny zgodności:
    Wymienione systemy określają zadania producenta i upoważnionej jednostki w zakresie oceny zgodności.Zakres odpowiedzialności
Zadania producenta
    Producent (w przypadku zestawu oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym oznacza firmę odpowiedzialną za wprowadzenie zestawu na rynek) ma obowiązek prowadzić zakładową kontrolę produkcji (ZKP).
    Wszystkie elementy składowe, wymagania i zasady stosowane przez producenta powinny być systematycznie dokumentowane w postaci procedur oraz prowadzonej polityki jakości.
    Badaniem próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym objęte są próbki reprezentatywne dla wyrobu gotowego.
    W przypadku zestawu oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym niezbędne jest badanie próbek typu „H” oraz badanie wytrzymałości na oddzieranie w ramach ZKP.Zadania producenta lub upoważnionej jednostki
    Badania aprobacyjne powinny być prowadzone przez jednostkę upoważnioną lub na jej odpowiedzialność w przypadku badań wykonanych przez laboratorium w obecności przedstawiciela jednostki aprobacyjnej. Jednostka aprobująca dokonuje wówczas oceny wyników tych badań i wykorzystuje je jako wstępne badanie typu.Zadania upoważnionej jednostki
    Jednostka upoważniona ocenia zakładowy system kontroli produkcji na każdym etapie produkcji i w każdym zakładzie produkującym oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym.
    Zaleca się aby audity w ramach nadzoru były przeprowadzane były co najmniej 2 razy w roku.


Oznakowanie CE
    Oznakowanie i sposób etykietowania oraz informacje dodatkowe podane przez producenta powinny być zgodne z Dokumentem Informacyjnym D dotyczącym oznakowania CE, wydanym przez Komisję Europejską.

 

 

 

Krzysztof Mateja
ITB
 

patrz też:

- Wkład technologii silikonowych w zrównoważoną architekturę , A.T. Wolf, Świat Szkła 5/2010

- Stosowanie mas uszczelniających do fasad , Szymon Nadzieja, Świat Szkła 9/2008

- Technologia wklejania szyb do konstrukcji okiennych , Szymon Nadzieja, Świat Szkła 4/2007

- Silikony w mocowaniach punktowych i liniowych , Tomasz Wierzchowski, Świat Szkła 1/2007

- Stosowanie szczeliw silikonowych w szkleniu zabezpieczającym cz. 2 , Szymon Nadzieja, Świat Szkła 12/2006

- Stosowanie szczeliw silikonowych w szkleniu zabezpieczającym cz. 1 , Szymon Nadzieja, Świat Szkła 11/2006

 
 
inne artykuły tego autora:
- Ściany osłonowe szklane na wysokość kondygnacji , Krzysztof Mateja, Świat Szkła 7-8/2006
- Przegrody z oszkleniem mocowanym punktowo, Krzysztof Mateja, Świat Szkła 12/2003
 
 
więcej informacji: Świat Szkła 6/2008

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.