Firma Ponzio opracowała i wdrożyła wiele innowacyjnych rozwiązań w systemach fasad słupowo-ryglowych. Na szczególną uwagę zasługują modyfikacje ich prowadzące do rozwoju systemów fasad strukturalnych. Oto kilka najnowszych i bardzo zróżnicowanych rozwiązań zastosowanych w Ponzio NT152SG i NT152ESG.
 
 
 
Zbigniew Burda

Rys. 1 Ponzio NT 152 ESG Economic


Firma Ponzio jako pierwsza w Polsce przeprowadziła w systemie szklenia konstrukcyjnego (Ponzio NT 152SG) badania odporności ogniowej ściany osłonowej w tzw. konfiguracji pełnej (pas międzykondygnacyjny i przeszklenia przezierne). Zostały one przeprowadzone w Zakładzie Badań Ogniowych ITB i wykonane od wewnętrznej strony ściany. W rezultacie system zakwalifikował się do klasy EI60.Ciągły rozwój Ponzio widoczny jest w dążeniu do uzyskania europejskich aprobat technicznych na systemy strukturalnych ścian osłonowych: NT 152SG i NT 152ESG. W Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie ukończono już postępowanie aprobacyjne dotyczące obydwu systemów, a pozytywne wyniki wszystkich badań dały podstawę do przygotowywanych w Zakładzie Aprobat Technicznych projektów aprobat.System Ponzio NT 152SG uzyskał bardzo dobre wyniki m.in. w zakresie fizyki cieplnej: dla podstawowego przekroju uzyskano współczynnik przenikania ciepła Uf=1,35W/m2K, co kwalifikuje system do grupy materiałowej RMG 1.0.

Uzyskane parametry określające izolacyjność cieplną, stawiają badane typy fasady w czołówce uznanych rozwiązań ściany strukturalnej. W systemie Ponzio NT 152SG można zastosować wiele nietypowych rozwiązań, które pozwalają na indywidualne formowanie kształtu ściany osłonowej. Do wyboru jest kilka możliwości mocowania tafli szkła: klejenie strukturalne i uchwyt mechaniczny.W Ponzio NT 152ESG „Economic” zaprojektowana została ściana osłonowa słupowo-ryglowa z bezramowym szkleniem strukturalnym, która daje efekt jednolitej, gładkiej ściany szkła podzielonej pionowymi i poziomymi liniami. W zależności od wyboru sposobu uszczelnienia pomiędzy taflami szklanymi, linie te mają szerokość: 22 mm – przy zastosowaniu silikonu pogodowego, lub 28 mm – przy wyborze specjalnie zaprojektowanej systemowej uszczelki zamykającej.Zastosowanie szklenia strukturalnego powoduje konieczność mechanicznego zabezpieczenia naroży szyby zewnętrznej na poziomie powyżej 11 m wysokości ściany.W systemie Ponzio NT 152ESG zastosowano również rozwiązanie, które daje nie tylko możliwość dowolnego formowania kształtu ściany osłonowej, ale również połaci dachu. Badania przeprowadzone w Zakładzie Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB pozwalają na formowanie kształtu dachu o minimalnym nachyleniu do płaszczyzny poziomej wynoszącym 5o (dla uszczelnień z silikonem).Dodatkowo, system Ponzio NT 152ESG „Economic” został uzupełniony o rozwiązanie okna wychylnego na zewnątrz, z ukrytą ramą i skrzydłem. Rozwiązanie to zostało opracowane specjalnie dla systemów fasadowych i zastosowane w pierwszej kolejności w Ponzio NT 152ESG „Economic”.Wśród cech charakterystycznych obydwu systemów można wymienić: l możliwość wykonania obok siebie okien wychylnych, otwieranych niezależnie; l możliwość zastosowania wypełnień o grubości: 6, 26, 28 mm (w NT 152SG) i 26, 28 mm (w NT 152ESG).

 

Dział Techniczny
PONZIO

 

patrz też:

- Wkład technologii silikonowych w zrównoważoną architekturę , A.T. Wolf, Świat Szkła 5/2010

- SSG – zasady projektowania w świetle PN-EN 13022 część I i II oraz ETAG 002 , Tomasz Wierzchowski, Świat Szkła 10/2008

- Stosowanie mas uszczelniających do fasad , Szymon Nadzieja, Świat Szkła 9/2008

- Systemy oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym wg ETAGu nr 002. Część 2 , Krzysztof Mateja, Świat Szkła 6/2008
- Systemy oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym wg ETAGu nr 002. Część 1 , Krzysztof Mateja, Świat Szkła 5/2008

- Technologia wklejania szyb do konstrukcji okiennych , Szymon Nadzieja, Świat Szkła 4/2007

- Silikony w mocowaniach punktowych i liniowych , Tomasz Wierzchowski, Świat Szkła 1/2007

- Stosowanie szczeliw silikonowych w szkleniu zabezpieczającym cz. 2 , Szymon Nadzieja, Świat Szkła 12/2006

- Stosowanie szczeliw silikonowych w szkleniu zabezpieczającym cz. 1 , Szymon Nadzieja, Świat Szkła 11/2006

- Uszczelnianie szklanych konstrukcji z zastosowaniem szkieł samoczyszczących , Tomasz Wierzchowski, Świat Szkła 1/2006

- Lekkie ściany osłonowe z oszkleniem strukturalnym - architektura, konstrukcja, estetyka , Andrzej Bojęś, Świat Szkła 11/2007

 

więcej informacji: Świat Szkła 9/2006

Najnowsze wydanie

Najnowsze

Pfr
Koronawirus
 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.