Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych (NZE) Instytutu Techniki Budowlanej wykonuje badania mechaniczne, wytrzymałości i szczelności lekkich przegród budowlanych (zewnętrznych i wewnętrznych), w tym badania: ścian osłonowych i działowych, elewacji wentylowanych, metalowych i warstwowych okładzin ścian i dachów (m.in. płyt warstwowych), stolarki okiennej i drzwiowej, żaluzji oraz zasłon, bram, balustrad i szklanej zabudowy balkonów, ekranów akustycznych, szkła budowlanego, świetlików i pasm świetlnych, przekryć dachowych, schodów strychowych, okuć budowlanych, mechanizmów otwierających i zamykających (np. napędów i drzwi z napędami), technicznych środków bezpieczeństwa użytkowania obiektów i zabezpieczeń mienia w obiektach budowlanych, wyrobów instalacji sanitarnych (w tym wyrobów gotowych: wanien, umywalek, brodzików i zlewozmywaków) oraz innych elementów wyposażenia budynków.

 

 

2019 12 60 1

 

Zakład NZE ma trzy lokalizacje: w Warszawie (ul. Ksawerów 21), Poznaniu (ul. Taczaka 12) oraz w Pionkach (ul. Przemysłowa 2). Specjalistyczne laboratorium w Pionkach przeprowadza badania mechanicznych drzwi przeciwpożarowych, wykorzystywanych głównie do certyfikacji tych wyrobów. Obok badań wykonywanych stacjonarnie laboratorium prowadzi również wiele analiz wytrzymałości i szczelności in situ, tj. na obiektach lub w miejscu wskazanym przez klienta.

 

Ta działalność dotyczy głównie badania ścian osłonowych oraz okien, drzwi i bram w zakresie szczelności, wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania.

 

Dynamicznemu rozwojowi zakładu służy również wyposażenie laboratorium w nowoczesną aparaturę, doskonalenie możliwości badawczych, a przede wszystkim inwestowanie w wykwalifikowaną kadrę młodych inżynierów, co zapewnia odpowiednią jakość obsługi rynku budowlanego przez laboratorium oraz sprawną i merytoryczną pomoc techniczno-formalną klientom Zakładu NZE. O rozwoju Zakładu NZE decyduje również wprowadzanie nowych technik badawczych i rozszerzanie zakresu akredytacji.

 

Do najnowszych badań prowadzonych przez Laboratorium Elementów Budowlanych (LZE) należy zaliczyć:
- badanie szczelności ścian osłonowych pod ciśnieniem dynamicznym powietrza i natryskiem wodnym, wg zapisów normy PN-EN 13050:2011. Laboratorium – jako jedyne w Polsce – posiada wzorcowany sprzęt badawczy, a w roku 2018 uzyskało akredytację na tę metodę badania. Dzięki tym badaniom można potwierdzić prawidłowość rozwiązań konstrukcyjnych ścian osłonowych w zakresie szczelności na dynamiczne działanie deszczu, co wpływa na trwałość ściany podczas cyklu jej życia;
- badania barierek, balustrad oraz zabudów balkonowych w zakresie wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania, przeprowadzane wg procedur własnych, objętych zakresem akredytacji. Laboratorium Elementów Budowlanych – również jako jedyne w Polsce – przeprowadza tego typu badania oraz ocenę właściwości użytkowych barierek, balustrad oraz zabudów balkonowych na potrzeby wydawania Krajowych Ocen Technicznych;
- innowacyjne badania energooszczędnych systemów montażu okien do wydawania Krajowych Ocen Technicznych;
- badania ścian działowych wielkogabarytowych w zakresie trwałości użytkowej i bezpieczeństwa użytkowania w celu wydawania Krajowych Ocen Technicznych oraz Europejskich Ocen Technicznych;
- badania odporności na włamanie okien, drzwi, ścian wg normy europejskiej PN-EN 1627:2012; nowością są akredytowane badania wykonywane wg norm brytyjskich PAS24;
- badania wytrzymałościowe fotowoltaików;
- badania klimatyczne drzwi oraz okładzin elewacyjnych (w tym elewacji wentylowanych);
- badania napędów przeznaczonych do stosowania w drzwiach i oknach w zakresie wytrzymałości i trwałości, również w skrajnych temperaturach (w celu wydawania Krajowych Ocen Technicznych) oraz kompleksowe badania okuć budowlanych (zamków i zawiasów).

 

2019 12 60 2

 

Hala badawcza laboratorium LZE w Warszawie przy ul. Ksawerów 21, otwarta w połowie 2018 r. (laboratorium wyrobów wielkogabarytowych), wyposażona jest w najnowocześniejsze stanowiska badawcze, dające możliwość oceny ścian działowych do wysokości 6,0 m oraz bram i drzwi przesuwnych (HS) do szerokości 10,0 m w zakresie szczelności i wytrzymałości.

 

Laboratorium wyposażone jest także w komorę do badania elementów dachowych (okien i przekryć dachowych), w której wymuszany jest automatycznie minimalny kąt nachylenia wyrobu.

 

Obok działalności badawczej, związanej z badaniami typu, do oceny zgodności wyrobów z normami (jednostka notyfikowana nr 1488) oraz na potrzeby Krajowych i Europejskich Ocen Technicznych, prowadzone są również innowacyjne badania rozwiązań know-how dla projektów badawczych i inwestycyjnych partnerów ITB.

 

Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych bierze udział w licznych konferencjach naukowych branży budowlanej, przekazując wiedzę z zakresu wyrobów budowlanych, opracowuje wymagania dla nowych wyrobów oraz tworzy innowacyjne programy badań, jak również wydaje wytyczne i poradniki.

 

Szczegółowe informacje o Zakładzie Inżynierii Elementów Budowlanych, nowościach i zakresie akredytacji można znaleźć na stronie www.itb.pl. 

 

mgr inż. Marzena Jakimowicz
Kierownik Zakładu Inżynierii Elementów Budowlanych,
Instytut Techniki Budowlanej

  

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 12/2019
 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.