Posiedzenie Wspólnej Grupy Roboczej UEAtc – EOTA w ITBW dniu 6 października 2006 r. w Instytucie Techniki Budowlanej odbyło się 13 posiedzenie Wspólnej Grupy Roboczej (Joint Working Group) Europejskiej Unii ds. Aprobat Technicznych w Budownictwie – UEAtc i Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych – EOTA.

W skład Wspólnej Grupy Roboczej wchodzą kierownictwa UEAtc i EOTA. W trzynastym posiedzeniu ze strony EOTA uczestniczyli: przewodniczący Hans Joachim Seyfert z DIBt (Deutsches Instytut für Bautechnik), przewodniczący Komitetu Technicznego Yannick Lemoigne z CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) i urzędujący w siedzibie EOTA w Brukseli jej stały sekretarz generalny Paul Caluwaerts. UEAtc reprezentowali: przewodniczący Stanisław M. Wierzbicki z ITB i sekretarz generalny William Blaisdale z BBA (British Board of Agrément).

W posiedzeniu brała też udział kierownik Zespołu ds. Współpracy z Unią Europejską w ITB Jadwiga Tworek. Posiedzeniu przewodniczył dyrektor ITB Stanisław M. Wierzbicki.

Wspólna Grupa Robocza na 13-tym posiedzeniu dokonała przeglądu działań obu organizacji, zwracając uwagę zarówno na obszary wspólnych zainteresowań, jak i na różnice, a w szczególności na odmienność rodzaju dokumentów wydawanych przez UEAtc i EOTA. Omówiono możliwości wykorzystywania przez EOTA prekursorskich prac UEAtc na rzecz harmonizacji europejskiej prowadzonych w ciągu ostatnich 40 lat i uzyskanych w tym czasie doświadczeń. Przedmiotem dyskusji były także nowe obszary działań UEAtc oraz konieczność organizacji w przyszłości regularnych seminariów jako płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń z zakresu regulacji krajowych w obszarze zagadnień budowlanych.

Na spotkaniu przedstawiono również raport techniczny na temat wpływu wyrobów budowlanych na środowisko przy użyciu metody LCA – Life Cycle Assessment oraz sprawozdanie omawiające zastąpienie prowadzonych dotychczas badań obliczeniami, technikami symulacji oraz analizami z wirtualnego laboratorium.
 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.