Rok 2019 był kolejnym okresem dynamicznego wzrostu dla Photon Energy we wszystkich liniach biznesowych, tj. obejmujących cały cykl życia elektrowni fotowoltaicznych. Wzrost zawdzięczamy dalszej ekspansji na głównych rynkach, tj. w Australii i na Węgrzech.

 

W ubiegłym roku wykonaliśmy także pierwszy, istotny krok rozwojowy na szybko rosnącym rynku polskim, gdzie począwszy od 2020 r. wdrażamy nasz sprawdzony model działania - mówi Georg Hotar, CEO Photon Energy. 

 

- Zdywersyfikowany strumień przychodów Photon Energy znacznie ogranicza potencjalny, negatywny wpływ pandemii COVID-19 na nasz biznes. Dla wszystkich projektów, które będą realizowane w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, mamy zabezpieczone niezbędne komponenty, w tym moduły fotowoltaiczne - dodaje Hotar.

 

- Photon Energy w 2019 r. wypracował 30,15 mln EUR przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 48,9 proc. Osiągnięcie rekordowo wysokich obrotów było możliwe dzięki ponad 54,4-proc. wzrostowi w obszarze wytwarzanie energii oraz konsekwentnemu rozwojowi usług EPC (projektowanie instalacji, dostawa urządzeń, a finalnie ich montaż), 
O&M (zarządzanie i serwis aktywów fotowoltaicznych) oraz sprzedaży technologii.

- Wzrost mocy w ramach własnego portfela elektrowni fotowoltaicznych o 20,1 MWp rok do roku oraz zakończone sukcesem wyjście z dwóch projektów przemysłowych, realizowanych w formule joint ventures wpłynęły na wzrost dochodu całkowitego rok do roku o 218,6 proc., do 8,06 mln EUR. W analizowanym okresie skonsolidowany kapitał własny wzrósł do rekordowego poziomu 37,84 mln EUR.

- Spółka zabezpieczyła długoterminowe finansowanie dla 46 projektów na Węgrzech o łącznej mocy 31,5 MWp.

 

Dzięki uruchomieniu w 2019 r. elektrowni fotowoltaicznych o mocy 20,1 MWp w sześciu lokalizacjach
na Węgrzech i podłączeniu do sieci kolejnych 5,4 MWp w marcu 2020 r., łączna moc 46 farm solarnych znajdujących się w tym kraju wzrosła do 31,5 MWp, a globalnie do 51,7 MWp. Spółka zabezpieczyła długoterminowe finansowanie, tj. na 15 lat dla projektów węgierskich na bazie umowy z K&H Bank.

 

W 2019 r. spółka rozszerzyła o 41,6 MWp, tj. o 21,2 proc. rok do roku, do 275 MWp zakres świadczonych usług O&M. Aktualna, łączna moc obsługiwanego portfela, przy uwzględnieniu 33 MWp dodanych
w pierwszym kwartale 2020 r., wynosi ponad 308 MWp.

 

W Australii firma z sukcesem zakończyła projekt dla ALDI Stores Australia, polegający na wybudowaniu 31 instalacji dachowych o łącznej mocy 4,6 MWp w 31 sklepach i centrum dystrybucji w stanach Nowa Południowa Walia i Queensland. Photon Energy wygrał także przetarg na zaprojektowanie
i wybudowanie zintegrowanego systemu solarnego o mocy 1,2 MWp oraz rozwiązania do magazynowania energii o pojemności ponad 3,2 MWh na wyspie Lord Howe, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 

Ponadto spółka pomyślnie zakończyła dwa z pięciu projektów o skali przemysłowej, realizowanych wspólnie z Canadian Solar w formule joint ventures, czego efektem był wzrost zysku o 4,32 mln EUR. Photon Energy pozostaje zaangażowany w rozwój czterech dalszych, wielkoskalowych projektów fotowoltaicznych o docelowej mocy 738 MWp.


W ubiegłym roku spółka podpisała umowę o wartości 3.4 mln PLN (0,75 mln EUR) z koszalińskim przedsiębiorstwem wodociągowym na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 950 kWp
w oczyszczalni ścieków w Jamnie, co jest pierwszym, znaczącym krokiem w rozwoju na dynamicznie rosnącym rynku polskim. Projekt typu EPC będzie realizowany we współpracy z lokalnym partnerem.

 

W 2019 r. wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) Photon Energy nieznacznie spadł rok do roku, tj. o 2,5 proc., do 7,94 mln EUR, co jest bezpośrednią konsekwencją wydatków
na rozbudowę zespołu i inwestycji w nowe projekty. Zarząd oczekuje, że powyższe działania w średnim
i długim okresie przyczynią się do wzrostu bazy aktywów, napędzając przyszłą progresję przychodów
z produkcji energii elektrycznej, zysków kapitałowych i pozostałych całkowitych dochodów.

 

Całkowita produkcja energii elektrycznej w ramach portfela elektrowni własnych wyniosła w 2019 r. 43,78 GWh, co oznacza wzrost o 54,4 proc. rok do roku. W pierwszym kwartale 2020 r. łączna produkcja energii elektrycznej z własnych farm solarnych wzrosła o 70,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, do 11,74 GWh, kontynuując pozytywny trend obserwowany w roku ubiegłym. W drugim kwartale do użytku ma zostać oddanych pięć elektrowni fotowoltaicznych o mocy 3,5 MWp. Do końca bieżącego roku planowane jest uruchomienie łącznie 10 farm fotowoltaicznych o mocy 14,2 MWp.

 

Na początku kwietnia tego roku Photon Energy nawiązał strategiczne partnerstwo z RayGen Resources
w celu rozwijania globalnych przedsięwzięć z zakresu energii odnawialnej. W ramach wspólnych projektów planowane jest wykorzystanie unikalnej wiedzy i doświadczenia australijskiej firmy
w obszarze technologii PV oraz magazynowania energii. Photon Energy będzie działać jako deweloper projektów i wykonawca w modelu EPC oraz - w określonych przypadkach - jako inwestor kapitałowy.
W ramach partnerstwa spółka stała się także mniejszościowym udziałowcem RayGen Resources.

 

Z kolei w marcu Photon Energy wygrał przetarg na zaprojektowanie i zbudowanie elektrowni słonecznej o mocy 3 MWp w miejscowości Wodonga, w australijskim stanie Wiktoria. Elektrownia fotowoltaiczna zdolna do pracy poza siecią będzie zasilać oczyszczalnię ścieków obsługiwaną przez regionalne przedsiębiorstwo wodociągowe - North East Water. Projekt o wartości 4,1 mln EUR stanowi kolejny kamień milowy dla Photon Energy, jako usługodawcy EPC dla złożonych systemów energii słonecznej
na rynku australijskim.

 


O FIRMIE PHOTON ENERGY
Photon Energy N.V. to przedsiębiorstwo o zasięgu globalnym, oferujące rozwiązania i usługi w zakresie energii słonecznej, które obejmują wszystkie etapy eksploatacji systemów fotowoltaicznych. Od jej powstania w 2008 r. firma Photon Energy zbudowała i oddała do użytku na dwóch kontynentach elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 80 MWp, z czego 57,1 MWp należy do jej portfela własnego. Obecnie spółka opracowuje projekty zakładające osiągnięcie mocy 738 MWp w Australii (z czego 580 MWp we współpracy z Canadian Solar) oraz 17,7 MWp na Węgrzech, gdzie docelowa moc ma wynieść 75 MWp do 2021 r. Jednostka O&M firmy Photon Energy zapewnia obsługę i utrzymanie ruchu instalacji na całym świecie o łącznej mocy ponad 300 MWp. Dodatkowo, spółka zależna - Photon Water Technology (PWT) - opracowuje wdrażane
na całym świcie systemy oczyszczania i uzdatniania wody. Photon Energy ma swoją główną siedzibę w Amsterdamie oraz posiada liczne oddziały w Europie i Australii. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.photonenergy.com.

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.