Image 

W dzisiejszych czasach bez odpowiednich badań związanych z systemem oceny zgodności z normami wyroby budowlane takie jak fasady lub okna nie miałyby rynku zbytu. Wstępne badania typu dla poszczególnych wyrobów uprościły proces ich dopuszczania do zastosowania. Wyjątek stanowią konstrukcje nietypowe, zaprojektowane specjalnie dla konkretnych budynków czyli tak zwane rozwiązania obiektowe, dla których niezależnie od wprowadzania nowych rozwiązań technicznych mogą obowiązywać także szczególne, odbiegające od standardowych wymogi zawarte w specyfikacji budynku. W takich przypadkach konieczne są specjalne badania. Nowe laboratorium stawia do dyspozycji klientom WICONA wszystkie konieczne urządzenia.

Wyposażenie oraz procedury badawcze zostały stworzone oraz uzgodnione we współpracy z Instytutem Techniki Okiennej  (ift Rosenheim). Dlatego też wszystkie badania przeprowadzane w Bellenberg odpowiadają kryteriom akredytowanych instytutów badawczych oraz opierają się na ogólnie uznanych standardach technicznych. W przypadku, wymogu przeprowadzenia badań przez niezależną, akredytowaną jednostkę badawczą, badania takie takie można przeprowadzić w Laboratorium WICONA pod nadzorem  Instytutu Techniki Okiennej (ift).

Image

Korzyści dla klientów WICONA
"Dotychczas elementy konstrukcyjne musiały być dostarczane do zewnętrznych instytutów badawczych", wyjaśnia Ulrich Deiniger, kierownik Laboratorium, "teraz naszym klientom możemy sami zaoferować bezpośredni i szybki serwis. Daje to nam i naszym klientom przewagę nad konkurencją".

W laboratorium  mogą być badane także wyroby pochodzące z produkcji seryjnej, ponieważ modułowa konstrukcja stanowisk badawczych pozwala na elastyczne ich dopasowanie do potrzeb. Przykładowo, segmenty fasad wytwarzane przez klienta i wymagające kontroli przed montażem na budynku mogą zostać sprawdzone na stanowisku badawczym Laboratorium a ponieważ jest ono fragmentem Ośrodka Badawczo Rozwojowego WICONA to jeśli konieczne są ewentualne korekty, mogą zostać one przeprowadzone bezpośrednio na miejscu, elastycznie, przy minimalnym nakładzie czasu i kosztów.

Image

Bogate wyposażenie
W Laboratorium posiada dwie komory do badania dużych fasad, komory do badania okien oraz stanowiska do badania okuć, maszynę do badań wytrzymałościowych a także skrzynkę grzejną tak zwany Hot Box służącą do sprawdzania współczynnika przenikania ciepła.

Komora do badania fasad umożliwiają kontrolę produktów o wymiarach maksymalnie 10m x 10m. W tym zakresie wymiary mogą być wybierane dowolnie przez klienta. Fasada mocowana jest za pomocą kotew do ramy pomocniczej i w ten sposób odwzorowany jest sposób montażu fasady w budynku.

Przeprowadzone mogą zostać następujące badania:
• Przepuszczalność powietrza zgodnie z normą EN 12153
• Statyczna wodoszczelność zgodnie z normą EN12155
• Dynamiczna wodoszczelność zgodnie z normą EN 13050
• Odporność na obciążenie wiatrem zgodnie z normą EN 12179
• Odporność na uderzenia zgodnie z normą EN 14019
• Odporność oszklenia bezpiecznego zgodnie z Technicznymi Regułami Zastosowania Bezpiecznego Oszklenia (TRAV)

Stanowisko sprawdzania okien przystosowane jest do okien, drzwi, elementów stałych oraz ich kombinacji. Maksymalna wielkość sprawdzanych elementów łącznie z ramą badawczą wynosi 3,6 m x 2,9 m. Istnieje możliwość przeprowadzenie następujących kontroli:
• Przepuszczalność powietrza zgodnie z normą EN 1026
• Wodoszczelność zgodnie z normą EN 1027
• Odporność na obciążenie wiatrem zgodnie z normą EN 12211
• Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim zgodnie z normą EN 13049

Na stanowisku sprawdzania okuć mogą zostać przeprowadzone dynamiczne sprawdzenia okuć oraz elementów zarówno drzwi jak i okien o wysokości do 4 m. Istnieje również możliwość przeprowadzenia sprawdzenia wytrzymałości na wielokrotne otwieranie i zamykanie okien oraz drzwi zgodnie z normą EN 1191, zgodnie z wymaganiami oraz sposobami kontroli okuć uchylno- rozwiernych, uchylnych oraz rozwiernych zgodnie z normą 13126-8. Testy mogą być przeprowadzane dla skrzydeł o szerokości do 1550 mm.

Na stanowisku sprawdzania wytrzymałości materiału przeprowadzane są statyczne próby na zrywanie oraz obciążenie ciśnieniem również w sposób zmienny. Sprawdzana jest wytrzymałość poszczególnych elementów konstrukcyjnych (zgodnie z normą 14024), wytrzymałość materiałów, jak również moment obrotowy dokręcanych wkrętów.

Skrzynka grzejna Hot Box umożliwia zmierzenie współczynnika przenikania ciepła profili (Ut) zgodnie z normą EN 12412-2, poza tym skontrolować można materiały uszczelniające, zweryfikować wskaźniki materiałowe, jak również sprawdzić programy do obliczeń cieplnych.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

{mosimage}

Konsekwentne realizowanie długoterminowych założeń
Nowy budynek Laboratorium Ośrodka Badawczo Rozwojowego marki WICONA jest elementem realizacji przez firmę Hydro Building Systems długofalowego programu tworzenia nowatorskich rozwiązań technicznych. Jednym z jego celów jest tworzenie rozwiązań dla budynków niezależnych od zewnętrznych źródeł energii.

W tym przypadku zastosowano koncepcję fasady jako inteligentnej osłony budynku oraz wykorzystania naturalnych źródeł energii. Okna o dużych powierzchniach umieszczone na fasadzie budynku oraz w dachu pozwalają ograniczyć użycie oświetlenia sztucznego. Rozwiązania fasad sprawiły, że było można zrezygnować z użycia klimatyzacji. Dzięki zamkniętemu obiegowi wody z cysterną i wielostopniowym filtrom duże ilości wody konieczne do przeprowadzenia badań fasad zostały zredukowane do. Energia konieczna do ogrzania budynku oraz zaopatrzenia w oświetleni sztuczne wynosi jedynie 23 kWh/m²a, co jest wartością zbliżoną do wartości charakterystycznych dla domu pasywnego.

Zapotrzebowanie na tą energię pokryte jest za pomocą umieszczonych na dachu baterii ogniw fotowoltaicznych („baterii słonecznych”). Otrzymana w ten sposób energia wynosi ponad 30.000 kWh/a co pokrywa zapotrzebowanie Laboratorium. Dzięki temu Laboratorium Ośrodka Badawczo Rozwojowego marki WICONA jest jednym z pierwszych budynków produkcyjnych o zerowej emisji dwutlenku węgla.

więcej informacji: www.wicona.com

patrz też:

- Wymagania techniczne i kryteria oceny ścian osłonowych wg PN-EN 13830 Cz.2, Krzysztof Mateja, Świat Szkła 5/2007 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.