W III kwartale 2020 r. Photon Energy wypracował 8,965 mln EUR przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek rok do roku o 12,7 proc. W raportowanym okresie przychody z produkcji energii w ramach portfela elektrowni własnych wzrosły jednak rok do roku o 19,0 proc., do 5,896 mln EUR, co zrekompensowało spadek hurtowej sprzedaży technologii oraz wzrost kosztów operacyjnych. 

 

 • W III kwartale 2020 r. Photon Energy osiągnął wzrost przychodów  z produkcji energii w ramach portfela elektrowni własnych o 19,0 proc. rok do roku, do 5,896 mln EUR . W efekcie zysk EBITDA wzrósł o 22,0 proc. rok do roku, do 3,766 mln EUR, a zysku EBIT o 48,1 proc. rok do roku, do 1,087 mln E

• Spółka rozpoczęła w Australii budowę dwóch największych elektrowni  w ramach własnego portfela o łącznej mocy 14,6 MWp. 

• Wchodzący w skład grupy Photon Water rozpoczął projekt próbny  z australijskim Ministerstwem Obrony dotyczący oczyszczania wód gruntowych z PFAS. 

 

 

 

W efekcie zysk EBITDA zwiększył się rok do roku o 22,0 proc., do 3,766 mln EUR, a zysk EBIT o 48,1 proc. rok do roku, do 1,087 mln EUR. 

- Po zbudowaniu solidnej bazy w pierwszej połowie bieżącego roku, w trzecim kwartale osiągnęliśmy jeszcze lepsze wyniki finansowe, czyniąc znaczący postęp we wszystkich liniach biznesowych, potwierdzające solidne fundamenty naszej firmy, mimo wymagającego otoczenia rynkowego w związku z pandemią COVID-19 - powiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy.

 

W Photon Energy III kwartał 2020 r. obfitował w istotne biznesowo wydarzenia, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach finansowych grupy. W analizowanym okresie rozpoczęła się budowa dwóch dużych elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 14,6 MWp w Leeton, w Nowej Południowej Walii (Australia). Firma ponadto oficjalnie weszła na rynek fotowoltaiczny w Polsce, będący najszybciej rozwijającym się i największym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W ramach spółki zależnej Photon Water, zajmującej się opracowywaniem i dystrybucją systemów uzdatniania wody, grupa rozpoczęła z australijskim Ministerstwem Obrony projekt próbny dotyczący oczyszczania wód gruntowych z PFAS. 

 

W raportowym okresie Photon Energy złożył prospekt emisyjny do holenderskiego urzędu regulującego rynek finansowy (AFM) w związku z zamiarem przeniesienia notowań akcji z NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zamierza także wejść na główny parkiet giełdowy w Czechach, tj. Praską Giełdę Papierów Wartościowych, zmieniając rynek obrotu z Free Market. Równolegle akcje Photon Energy zostały dopuszczone do obrotu w segmencie Freiverkehr Giełdy Papierów Wartościowych w Monachium (Börse München). Działania te są ukierunkowane na rozszerzenie bazy inwestorów Photon Energy. 

 

W III kwartale bieżącego roku Photon Energy, jako niezależny wytwórca energii, w ramach systematycznie rosnącego portfela elektrowni odnotował bardzo dobre wyniki w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, które wzrosło rok do roku o 63,0 proc., do 25,3 GWh. 

 

Po okresie sprawozdawczym spółka przekroczyła próg 100 MWp w ramach portfela usług EPC, (projektowanie instalacji, dostawa i montaż urządzeń), uruchamiając pierwsze osiem z dziesięciu elektrowni o łącznej mocy 11,3 MWp w miejscowości Püspökladány na Węgrzech. W najbliższym czasie ma nastąpić uruchomienie pozostałych dwóch elektrowni o łącznej mocy 2,8 MWp.

 

Znaczący wzrost produkcji energii elektrycznej oraz rozszerzenie portfela elektrowni własnych na Węgrzech - o 34,8 MWp w ciągu ostatnich 12 miesięcy - przełożyły się na wzrost przychodów ze sprzedaży o 12,7 proc. rok do roku, do 8,965 mln EUR. 

 

Dzięki solidnym wzrostom w ramach portfela własnych elektrowni, które zrekompensowały spadek hurtowej sprzedaży technologii oraz wzrost kosztów operacyjnych, spółka odnotowała znaczący wzrost zysku EBITDA - o 22,0 proc. rok do roku, do 3,766 mln EUR. Pomimo, że zysk EBIT wzrósł  w III kwartale do rekordowego poziomu 1,087 mln EUR, tj. o 48,1 proc. rok do roku, to koszty związane  z ekspansją na rynku węgierskim i dodatkową emisją obligacji denominowanych w EUR przyniosły stratę przed opodatkowaniem w wysokości -0,619 mln EUR na koniec okresu. 

 

Niezrealizowane ujemne różnice kursowe związane z dużą zmiennością rynkową forinta węgierskiego (HUF) i korony czeskiej (CZK) oraz dodatnia różnica wynikająca z przeszacowania wartości portfela aktywów zgodnie z MSR 16 wpłynęły na osiągniecie całkowitego dochodu grupy w kwocie 4,304 mln EUR wobec 3,189 mln EUR rok wcześniej.

 

Spółka przedstawi wyniki za III kwartał 2020 r. i odpowie na pytania inwestorów podczas webcastu, zaplanowanego na piątek, 13 listopada, na godz. 11.00. Link do wydarzenia dostępny jest tutaj - https://tailorsgroup.clickmeeting.com/photon-energy-q3-2020-results-presentation - a pytania będzie można zadawać w trakcie webcastu - na czacie, jak i wcześniej, wysyłając je na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

O FIRMIE PHOTON ENERGY

Photon Energy N.V. to przedsiębiorstwo o zasięgu globalnym, oferujące rozwiązania i usługi w zakresie energii słonecznej, które obejmują wszystkie etapy eksploatacji systemów fotowoltaicznych oraz oczyszczania wody. Od jej powstania w 2008 r. firma Photon Energy zbudowała i oddała do użytku na dwóch kontynentach elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 100 MWp, 

 

z czego 71,9 MWp należy do jej portfela własnego. Obecnie spółka opracowuje projekty zakładające osiągnięcie mocy 594,6 MWp w Australii (z czego 580 MWp we współpracy z Canadian Solar), 91,0 MWp w Rumunii, 39,0 MWp na Węgrzech oraz 2,5 MWp w Poslce. Jednostka O&M firmy Photon Energy zapewnia obsługę i utrzymanie ruchu instalacji na całym świecie o łącznej mocy ponad 300 MWp. Dodatkowo, spółka zależna - Photon Water Technology (PWT) - opracowuje wdrażane na całym świcie systemy oczyszczania i uzdatniania wody. Photon Energy ma swoją główną siedzibę w Amsterdamie oraz posiada liczne oddziały w Europie i Australii. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.photonenergy.com.

 

 

 
Amsterdam, 12 listopada 2020 r.
 
Photon Energy zamyka mocny III kwartał 
wzrostem EBITDA oraz EBIT
• W III kwartale 2020 r. Photon Energy osiągnął wzrost przychodów 
z produkcji energii w ramach portfela elektrowni własnych o 19,0 proc. rok do roku, do 5,896 mln EUR . W efekcie zysk EBITDA wzrósł o 22,0 proc. rok do roku, do 3,766 mln EUR, a zysku EBIT o 48,1 proc. rok do roku, do 1,087 mln EUR. 
• Spółka rozpoczęła w Australii budowę dwóch największych elektrowni 
w ramach własnego portfela o łącznej mocy 14,6 MWp. 
• Wchodzący w skład grupy Photon Water rozpoczął projekt próbny 
z australijskim Ministerstwem Obrony dotyczący oczyszczania wód gruntowych z PFAS. 
 
W III kwartale 2020 r. Photon Energy wypracował 8,965 mln EUR przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek rok do roku o 12,7 proc. W raportowanym okresie przychody z produkcji energii w ramach portfela elektrowni własnych wzrosły jednak rok do roku o 19,0 proc., do 5,896 mln EUR, co zrekompensowało spadek hurtowej sprzedaży technologii oraz wzrost kosztów operacyjnych. 
W efekcie zysk EBITDA zwiększył się rok do roku o 22,0 proc., do 3,766 mln EUR, a zysk EBIT o 48,1 proc. rok do roku, do 1,087 mln EUR. 
- Po zbudowaniu solidnej bazy w pierwszej połowie bieżącego roku, w trzecim kwartale osiągnęliśmy jeszcze lepsze wyniki finansowe, czyniąc znaczący postęp we wszystkich liniach biznesowych, potwierdzające solidne fundamenty naszej firmy, mimo wymagającego otoczenia rynkowego w związku z pandemią COVID-19 - powiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy.
W Photon Energy III kwartał 2020 r. obfitował w istotne biznesowo wydarzenia, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach finansowych grupy. W analizowanym okresie rozpoczęła się budowa dwóch dużych elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 14,6 MWp w Leeton, w Nowej Południowej Walii (Australia). Firma ponadto oficjalnie weszła na rynek fotowoltaiczny w Polsce, będący najszybciej rozwijającym się i największym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W ramach spółki zależnej Photon Water, zajmującej się opracowywaniem i dystrybucją systemów uzdatniania wody, grupa rozpoczęła z australijskim Ministerstwem Obrony projekt próbny dotyczący oczyszczania wód gruntowych z PFAS. 
W raportowym okresie Photon Energy złożył prospekt emisyjny do holenderskiego urzędu regulującego rynek finansowy (AFM) w związku z zamiarem przeniesienia notowań akcji z NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zamierza także wejść na główny parkiet giełdowy w Czechach, tj. Praską Giełdę Papierów Wartościowych, zmieniając rynek obrotu z Free Market. Równolegle akcje Photon Energy zostały dopuszczone do obrotu w segmencie Freiverkehr Giełdy Papierów Wartościowych w Monachium (Börse München). Działania te są ukierunkowane na rozszerzenie bazy inwestorów Photon Energy. 
W III kwartale bieżącego roku Photon Energy, jako niezależny wytwórca energii, w ramach systematycznie rosnącego portfela elektrowni odnotował bardzo dobre wyniki w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, które wzrosło rok do roku o 63,0 proc., do 25,3 GWh. 
Po okresie sprawozdawczym spółka przekroczyła próg 100 MWp w ramach portfela usług EPC, (projektowanie instalacji, dostawa i montaż urządzeń), uruchamiając pierwsze osiem z dziesięciu elektrowni o łącznej mocy 11,3 MWp w miejscowości Püspökladány na Węgrzech. W najbliższym czasie ma nastąpić uruchomienie pozostałych dwóch elektrowni o łącznej mocy 2,8 MWp.
Znaczący wzrost produkcji energii elektrycznej oraz rozszerzenie portfela elektrowni własnych na Węgrzech - o 34,8 MWp w ciągu ostatnich 12 miesięcy - przełożyły się na wzrost przychodów ze sprzedaży o 12,7 proc. rok do roku, do 8,965 mln EUR. 
Dzięki solidnym wzrostom w ramach portfela własnych elektrowni, które zrekompensowały spadek hurtowej sprzedaży technologii oraz wzrost kosztów operacyjnych, spółka odnotowała znaczący wzrost zysku EBITDA - o 22,0 proc. rok do roku, do 3,766 mln EUR. Pomimo, że zysk EBIT wzrósł 
w III kwartale do rekordowego poziomu 1,087 mln EUR, tj. o 48,1 proc. rok do roku, to koszty związane 
z ekspansją na rynku węgierskim i dodatkową emisją obligacji denominowanych w EUR przyniosły stratę przed opodatkowaniem w wysokości -0,619 mln EUR na koniec okresu. 
Niezrealizowane ujemne różnice kursowe związane z dużą zmiennością rynkową forinta węgierskiego (HUF) i korony czeskiej (CZK) oraz dodatnia różnica wynikająca z przeszacowania wartości portfela aktywów zgodnie z MSR 16 wpłynęły na osiągniecie całkowitego dochodu grupy w kwocie 4,304 mln EUR wobec 3,189 mln EUR rok wcześniej.
Spółka przedstawi wyniki za III kwartał 2020 r. i odpowie na pytania inwestorów podczas webcastu, zaplanowanego na piątek, 13 listopada, na godz. 11.00. Link do wydarzenia dostępny jest tutaj - https://tailorsgroup.clickmeeting.com/photon-energy-q3-2020-results-presentation - a pytania będzie można zadawać w trakcie webcastu - na czacie, jak i wcześniej, wysyłając je na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
O FIRMIE PHOTON ENERGY
Photon Energy N.V. to przedsiębiorstwo o zasięgu globalnym, oferujące rozwiązania i usługi w zakresie energii słonecznej, które obejmują wszystkie etapy eksploatacji systemów fotowoltaicznych oraz oczyszczania wody. Od jej powstania w 2008 r. firma Photon Energy zbudowała i oddała do użytku na dwóch kontynentach elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 100 MWp, 
z czego 71,9 MWp należy do jej portfela własnego. Obecnie spółka opracowuje projekty zakładające osiągnięcie mocy 594,6 MWp w Australii (z czego 580 MWp we współpracy z Canadian Solar), 91,0 MWp w Rumunii, 39,0 MWp na Węgrzech oraz 2,5 MWp w Poslce. Jednostka O&M firmy Photon Energy zapewnia obsługę i utrzymanie ruchu instalacji na całym świecie o łącznej mocy ponad 300 MWp. Dodatkowo, spółka zależna - Photon Water Technology (PWT) - opracowuje wdrażane na całym świcie systemy oczyszczania i uzdatniania wody. Photon Energy ma swoją główną siedzibę w Amsterdamie oraz posiada liczne oddziały w Europie i Australii. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.photonenergy.com.
 
 
KONTAKT Z MEDIAMI
Martin Kysly
Photon Energy
Tel. +420 774 810 670
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Tomasz Danelczyk
TAILORS Group
Tel. +48 665 885 390
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.