Kolejna Konferencja Techniczna organizowana przez redakcję miesięcznika „Świat Szkła” odbyła się w dniu 23 listopada 2022 r. w Hotelu O3 w Warszawie.Tym razem organizatorzy spróbowali pochylić się nad nowymi wyzwaniami stawianymi przez architektów – projektantom i wykonawcom konstrukcji szklanych, z uwzględnieniem różnego rodzaju szkła.

 

 

2022 12 02 1

 

Odpowiedzią na wymagania architektów są nowe technologie proponowane przez producentów do wytwarzania nowoczesnych wyrobów szklanych. Możliwość stosowania tych wyrobów musi być sprawdzona w czasie badań oraz analiz i obliczeń konstrukcyjnych.

 

2022 12 02 2

 

W pierwszych trzech referatach omówiono właściwości szkła ognioodpornego i odporność ogniową konstrukcji przeszklonych.

 

Bartłomiej Sędłak z Instytutu Techniki Budowlanej w swoim wystąpieniu omówił bezpieczeństwo pożarowe drzwi w ścianach przeszklonych w zakresie wymagań określonych w przepisach oraz zachowanie się takich konstrukcji podczas badań.

 

2022 12 02 3

 

Maciej Jaśpiński z firmy CERTBUD przedstawił zagadnienie doboru próbki drzwi aluminiowych w badaniach ogniowych. Były to cenne wiadomości szczególnie dla firm, które produkują zarówno całe drzwi, jak też ich komponenty (np. profile aluminiowe, szkło, uszczelki, okucia).

 

2022 12 02 4

 

Magda Kosmal z Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych przedstawiła ważne zagadnienie trwałości parametrów szkła ognioodpornego w normalnych warunkach użytkowania – jeszcze przed pożarem – a zwłaszcza odporność na działanie czynników atmosferycznych.

 

2022 12 02 5

 

W kolejnych dwóch referatach omówiono następne ważne właściwości szkła – optyczne i akustyczne.

 

Manuela Reben z Akademi Górniczo-Hutniczej przedstawiła kontrowersyjne cechy hartowanego szkła architektonicznego – anizotropię, zjawisko haze, prążki interferencyjne – które według norm dotyczących szkła nie są traktowane jako wady optyczne. Niestety w określonych warunkach np. pogodowych wpływają na pogorszenie wyglądu szklanych fasad i są postrzegane przez architektów i inwestorów jako defekty występujące w takim szkle.

 

2022 12 02 6

 

Leszek Dulak z Politechniki Śląskiej w swojej prezentacji przeanalizował izolacyjność akustyczną fasad przeszklonych. Zagadnienia akustyczne budzą zawsze wiele kontrowersji ze względu na konieczność dokładnego definiowania parametrów akustycznych, które – źle określone mogą – prowadzić do nieporozumień i sporów, niekiedy kończących się dopiero na sali sądowej. Dlatego omówiono te parametry zaczynając od podstaw, a później zobrazowano je na podstawie badań laboratoryjnych i terenowych.

 

Następne referaty podejmowały kwestie właściwości konstrukcyjne szkła. Pierwsze cztery były oparte na projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER, kierowanego przez Marcina Kozłowskiego.

 

Wspomniany Marcin Kozłowski z Politechniki Śląskiej w swojej prezentacji omówił nośność pokrytyczną szklanych elementów w świetle norm i własnych badań. Jest to ważne zagadnienie, ponieważ nośność pokrytyczna będzie musiała być uwzględniana w projektowaniu konstrukcji szklanych. To wymaganie jest zawarte w projektach norm dotyczących zasad projektowania i wykonania konstrukcji z zastosowaniem szkła.

 

2022 12 02 7

 

Dominik Wasik z tej samej Politechniki Śląskiej przedstawił możliwość wzmocnienia nośności pokrytycznej szkła laminowanego, mocowanego punktowo dzięki zastosowaniu lokalnego wzmocnienia siatką stalową.

 

Kinga Zemła, również z Politechniki Śląskiej, omówiła aspekty zastosowania szyb giętych – coraz częściej widocznych na szklanych fasadach nowoczesnych budynków. Przedstawiła analizy doświadczalne i obliczenia komputerowe wygiętego szkła i porównała je do właściwości szkła płaskiego.

 

Kolejny referat przygotował zespół z Politechniki Warszawskiej w składzie: Wiktoria Felczak, Michał Machoń, Karolina Krzyżanowska. Opiekę merytoryczną nad opracowaniem również objął Maciej Cwyl. Przedstawiono w nim badania połączeń punktowych metalowo-szklanych z różną konfiguracją wzmocnień - obciążonych w maszynie przestrzennej.

 

2022 12 02 8

 

Ostatni referat przygotował także zespół z Politechniki Warszawskiej w składzie: Hubert Brodacki, Adrianna Paluch. Nad przygotowaniem tego referatu czuwał też Maciej Cwyl.

 

Przedstawiono w nim błędy i uszkodzenia związane z realizacją i eksploatacją fasad szklanych. Referat ten wzbudził głęboką dyskusję wśród gości zgromadzonych na sali konferencyjnej – specjalistów z branży szklarskiej – którzy podawali przykłady innych wad występujących na fasadach.

 

Po każdym z referatów były zadawane pytania i dyskusje, które niekiedy musiały być kończone w kuluarach w czasie przerw w wykładach.

 

Redakcja „Świata Szkła” będzie publikować w kolejnych wydaniach artykuły powstałe na podstawie wygłoszonych referatów. Ich treść znajdą Państwo też na stronie www.swiat-szkla.pl 

 

2022 12 27 2

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  
Świat Szkła 12/2022  

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.