Szkło laminowane zawierające sztywną folię PVB jest coraz częściej stosowane w konstrukcjach szklanych.

 

Ta kombinacja poprawia odporność laminowanego szkła na obciążenie, zmniejsza ugięcie, pomaga zmniejszyć
grubość i wagę szkła (potrzebne do przeniesienia projektowanych obciążeń), a w niektórych przypadkach czyni
zbędnym obróbkę cieplną szkła (sztywna folia PVB tak znacznie zwiększa nośność konstrukcji ze szkła laminowanego, że hartowanie szkła zwiększające jego wytrzymałość nie jest już konieczne).

 

Przypadek wolnostojących balustrad jest badany dogłębnie, przy czym najczęściej stosowane szkło laminowane z tafli hartowanych jest zastępowane przez szkło laminowane z tafli niehartowanych (float) dzięki zastosowaniu sztywnej folii PVB.

 

 2020 03 12 1

Fot. 1. Balustrady wolnostojące (Aluminco, Belgia)

 

Wstęp

Badania eksperymentalne w warunkach działania obciążeń statycznych i dynamicznych omówiono poniżej w odniesieniu do wielkości obciążenia, grubości szkła i rodzaju zamocowania liniowego.

 

Wyniki badań eksperymentalnych są również oceniane w świetle ustawodawstwa obowiązującego w różnych krajach Europy.

 

Badane były różne aspekty zachowania konstrukcji szklanej po pęknięciu szkła laminowanego. Wykazano, że zastosowanie sztywnej folii PVB jako międzywarstwy w połączeniu ze taflami szkła odprężonego (odpuszczonego) float jest dopuszczalne i bezpieczne w zastosowaniu do konstruowania balustrad szklanych.

 

Zapotrzebowanie na szklane balustrady wolnostojące, mocowane tylko z jednej strony, rośnie znacząco ze względu na duże zapotrzebowanie na nowoczesne konstrukcje bezramowe, które zapewniają niezakłócony widok na otoczenie (patrz fot. 1).

 

Pierwsza generacja takich balustrad pojawiła się pod koniec lat dziewięćdziesiątych i wykorzystywała metalowe uchwyty do punktowego mocowania szkła do metalowych słupków (uchwyty metalowe wymagają wiercenia otworów w szkle).

 

Druga generacja, która pojawiła się około 2010 roku, składa się z liniowo podpartych systemów składających się z ciągłych profili aluminiowych przymocowanych do podłoża i służących do mocowania szklanych paneli poprzez nieruchome utwierdzenie.

 

Kilka firm opracowało innowacyjne profile aluminiowe do liniowego mocowania szkła, w celu zastąpienia mocowania punktowego. Ta nowa generacja balustrad ze szkłem konstrukcyjnym doprowadziła do obniżenia kosztów, łatwiejszego i szybszego montażu dzięki znormalizowanym modułom mocującym oraz poprawiła estetykę (patrz fot. 2).

 

2020 03 12 2 

Fot. 2. Profil aluminiowy do liniowego mocowania szkła (Faraone, Włochy)

 


Zazwyczaj szkło laminowane z tafli szkła hartowanego termicznie lub wzmacnianego termicznie było stosowane w balustradach strukturalnych pierwszej generacji. Ale czy szkło poddane obróbce termicznej jest naprawdę konieczne lub przydatne w balustradach strukturalnych drugiej generacji, w których wyeliminowano koncentrację naprężeń w miejscach punktowego mocowania, dzięki zastosowaniu liniowego mocowania szkła?

 

Szkło laminowane z tafli termicznie hartowanych lub wzmacnianych termicznie ma wiele wad. Jest skomplikowane w produkcji a dodatkowa obróbka cieplna tafli szklanych zwiększa ich koszt.

 

Do tego dochodzi długi czas dostawy, ponieważ nie jest to produkt dostępny z magazynu (hartowanych tafli szkła nie można po procesie hartowania obrabiać, więc hartowane są formatki szkła wcześniej docięte do wymaganych wymiarów) oraz niedoskonała estetyka ze zniekształceniami optycznymi związanymi z procesem hartowania szkła.

 

No i szkło hartowane jest potencjalnie narażone na uszkodzenie przez NiS (możliwość spontanicznego spękania hartowanych tafli szkła zawierających NiS), posiada słabą estetykę wykończenia krawędzi i wykazuje wątpliwe zachowanie przy pęknięciu tafli szklanej (pęka na drobne kawałki).

 

Ostatnio niektórzy producenci folii laminujących (tzw. przekładek – międzywarstw w szkle laminowanym) wprowadzili strukturalne przekładki z poliwinylobutyralu (PVB), które są znacznie sztywniejsze niż przekładki tradycyjne [1].

 

W artykule przedstawiono ocenę zastosowania szkła laminowanego z tafli szkła odprężonego (odpuszczonego) float zawierającego te przekładki ze sztywniejszej folii z PVB jako rozwiązania do zastępowania hartowanego termicznie lub termicznie wzmocnionego szkła w szybach laminowanych w systemach o liniowym podparciu szkła za pomocą ciągłych profili aluminiowych.

 

Balustrady ze szkła konstrukcyjnego podlegają złożonym i zmieniającym się przepisom krajowym i międzynarodowym w Europie. Ogólne zasady i obowiązujące obciążenia można wyprowadzić z norm europejskich – Eurokodów konstrukcyjnych [6] – ale konkretna norma, Eurokod dla szkła, nie jest jeszcze dostępna i jest nadal w fazie opracowywania.

 

Tabela 1. Budynki mieszkalne (kategoria A)

2020 03 12 3


Tabela 2. Budynki biurowe (kategoria B)

2020 03 12 4


Tabela 3. Domy towarowe (kategoria D2)

2020 03 12 5

 

W szczególnym przypadku balustrad strukturalnych i przy braku europejskich norm dotyczących wymiarowania szkła, projektowanie takich konstrukcji jest nadal regulowane przez normy krajowe, które są różne w różnych krajach i które określają specjalne wymagania, takie jak badania wytrzymałości na obciążenia statyczne i/lub dynamiczne kompletnych systemów (szkło laminowane i system mocowania) oraz symulacji cyfrowych.

 

W pierwszej części tego artykułu przedstawiamy wymagania określone w normach krajowych dla grupy krajów europejskich.

 

W drugiej części artykułu dociekamy i sprawdzamy przez testy fizyczne, czy balustrady ze szkła odpuszczonego ze sztywną folią PVB mogą kwalifikować się do użytkowania zgodnie z normami krajowymi obowiązującymi w Belgii (NBN B 03-004 [3]), Włoszech (UNI 11678 [14]), Hiszpanii (UNE 85-238-91 [13]) i Słowacji (STN 74 3305: 2016 [17]).

 

Wszystkie badania fizyczne zostały przeprowadzone przez certyfikowane laboratoria w każdym kraju, przy użyciu różnych aluminiowych systemów profili do mocowania balustrad oraz szkła Stratobel Strong firmy AGC [18] jako przykładowego szkła laminowanego z tafli szkła odprężonego (odpuszczonego), zawierające sztywną strukturalną folię PVB.

 

Zasady projektowania, przepisy i normy w różnych krajach
Balustrady szklane są zaprojektowane zgodnie z różnymi normami krajowymi. Zachowanie balustrad było sprawdzane za pomocą symulacji komputerowych przy użyciu analizy elementów skończonych i było też badane w różnych laboratoriach.

 

Przegląd obciążeń statycznych generowanych przez użytkowników przykładanych do balustrad szklanych W niektórych krajach obowiązują szczególne zasady wyznaczania obciążeń i projektowania balustrad szklanych.

 

W krajach europejskich, w których nie opracowano szczegółowych zasad wyznaczania obciążeń, do identyfikacji obciążeń projektowych służy tabela 6.12 w normie europejskiej tzw. Eurokodzie 1.

 

Tabele 1, 2 i 3 przedstawiają obciążenia balustrad w różnych krajach i według kryteriów stosowania w poszczególnych kategoriach budynków (kat. A – Budynki mieszkalne, kat. B - Budynki biurowe, kat. C – Obszary, w których mogą gromadzić się ludzie, kat. D – Budynki użyteczności publicznej np. sklepy).

 


Obciążenie wiatrem
Wszystkie budynki są narażone na oddziaływania wiatru, ale obciążenie wiatrem jest czasem zapominane w procesie oceny balustrad.

 

Ponadto balustrady zachowują się jak ścianki wolnostojące i są narażone na silniejsze oddziaływania wiatru niż fasady. W wyższych budynkach obciążenie wiatrem może przekraczać obciążenie wynikające z oddziaływania użytkowników (np. parcia tłumu).

 

Niektóre systemy balustrad i ich mocowanie do głównej konstrukcji budynku są zaprojektowane tak, aby wytrzymywać obciążenia działające tylko w jednym kierunku. Często zapominany jest fakt, że wiatr może działać w obu kierunkach (parcie i ssanie wiatru). Belgia i Francja mają określoną procedurę włączenia obciążenia wiatrem do procesu badań.

 

Tabela 4. Obciążenia dynamiczne przykładane do szklanych balustrad - uderzenie ciałem miękkim

 2020 03 12 6

 

Tabela 4. Obciążenia dynamiczne przykładane do szklanych balustrad - uderzenie ciałem miękkim

 2020 03 12 7

UWAGA 1: Ten test jest obowiązkowy tylko dla szkła zakrzywionego (giętego), nowych międzywarstw, nowych rodzajów szkła itp.

 

Tabela 6. Dopuszczalne ugięcie

2020 03 12 8 

 

Dynamiczne oddziaływanie na balustrady
Balustrady jako bariery ochronne powinny chronić użytkowników przed różnymi zagrożeniami lub sterować ich przemieszczaniem się. Różne badania odporności na uderzenia zostały zaprojektowane w celu zapobiegania określonym wypadkom.

 

Badania odporności na uderzeniem ciałem miękkim wykonywane są przez uderzenia wahadłem z dwiema gumowymi oponami lub workiem o masie 50 kg; badania te symulują uderzenie osoby w balustradę. Badanie odporności na uderzenie stalowej kuli symuluje przypadkowe upuszczenie narzędzia (uderzenie ciałem twardym).

 

Badanie odporności na uderzenia (obciążenie dynamiczne) są testowane na różnych rzeczywistych konfiguracjach balustrady szklanej (różne konfiguracje szkła laminowanego, wymiary, system nośny i kotwienie do głównej konstrukcji). Normy niemiecka i czeska pozwalają na badanie odporności na uderzenie ciałem miękkim wykorzystując komputerową symulację i analizę metodą elementów skończonych. Tabele 4 i 5 opisują badania dynamiczne w wybranych krajach.

 


Kryteria użytkowania
Dopuszczalne ugięcie elementów konstrukcji jest określone w normach krajowych. Niektóre kraje zezwalają na duże ugięcie (Włochy), podczas gdy inne utrzymują bardzo surowe kryteria dotyczące użytkowania (Belgia).

 


Temperatura podczas badań
Temperatura podczas badań nie zawsze jest określona w przepisach krajowych. Jeśli o niej wspomniano, to mieści się w zakresie od 15°C do 25°C. We Francji wyników badań nie można wykorzystać, gdy oczekuje się wyższej temperatury powierzchni (np. balustrady narażone na promieniowanie słoneczne).

 

W UE tylko jedna norma krajowa wymaga testowania szklanych balustrad w określonej temperaturze: słowacka norma STN 74 3305:2016. Balustrady wykonane z kruchych materiałów (np. szklane) muszą wytrzymywać uderzenie wahadłem z dwiema oponami w temperaturze -15°C. W zależności od kategorii stosowania, w czasie badania opony zostaną upuszczone z wysokości 1000 lub 1400 mm.

 


Zachowanie się konstrukcji po pęknięciu tafli szklanych
Szkło jest kruchym materiałem. Jego zachowanie podczas przypadkowego pęknięcia i po nim jest trudne do przewidzenia i może różnić się w zależności od zastosowania, wymiarów, systemu nośnego, budowy laminatu, rodzaju szkła (hartowane ze wstępnie wprowadzonymi naprężeniami czy odprężone), rodzaju folii laminującej (międzywarstwy), warunków środowiskowych itp.

 

Podczas projektowania balustrad ochronnych zachowanie po spękaniu szkła musi być analizowane. Tylko normy w takich krajach, jak Belgia, Włochy i Niemcy, wspominają o procedurze badawczej w przypadku spękania tafli szklanych.

 

Ochrona krawędzi balustrady szklanej
W Niemczech jest niedozwolone zamontowanie szklanych balustrad wolnostojących mających nieosłoniętą górną krawędź. W Wielkiej Brytanii poręcz jest obowiązkowa dla wszystkich balustrad szklanych, z wyjątkiem tych, w których stosuje się szkło laminowane z tafli szkła hartowanego, które pozostaje stabilne po spękaniu tafli szklanych. W Szwecji i Czechach poręcz jest obowiązkowa w przypadku balustrad na klatkach schodowych i pochylniach. Balustrady z niechronioną krawędzią górną są dozwolone w Belgii, Włoszech, Hiszpanii i Francji.

 

Inne szczegóły projektowania balustrad w Europie
Jak widać, wymagania dotyczące weryfikacji balustrad różnią się w zależności od kraju. W rzeczywistości w przypadku niektórych parametrów balustrady normy w poszczególnych krajach mogą między sobą się znacząco różnić. We Francji i we Włoszech musi zostać przebadana rzeczywista balustrada. Niedozwolone jest analizowanie symulacji numerycznej zamiast badań.

 

Zgodnie z francuską normą DTU 39 P5 stosowanie balustrad zamocowanych wzdłuż dolnej krawędzi wymaga oficjalnej aprobaty technicznej. Badania we Francji są zawsze przeprowadzane bez poręczy i przy minimalnej szerokości szkła. Wiadomo, że szersze wolnostojące balustrady są bardziej odporne na uderzenie ciałem miękkim niż wąskie balustrady.

 

Tabela 7. Wyniki badań w Belgii

2020 03 12 9


Tabela 8. Wynik badań we Włoszech

2020 03 12 9a


Tabela 9. Wynik badań w Hiszpanii

2020 03 12 9b


Tabela 10. Wynik badań na Słowacji

2020 03 12 9c

 


Badania odporności na obciążenie statyczne i dynamiczne, wyniki i dyskusja
Przeprowadziliśmy wiele badań w notyfikowanych i certyfikowanych laboratoriach w każdym kraju. Wyniki przedstawione w tym artykule są wynikami badań zgodnych z procedurami opisanymi szczegółowo w normach krajowych, jak przedstawiono w tabelach. Szczegóły każdego wyniku są dostępne w oficjalnym raporcie każdego certyfikowanego laboratorium.

 

Oznacza to, że jeśli raport jest pozytywny, kompletny system – mocowanie balustrady oraz szkło laminowane ze sztywną folią PVB i taflami ze szkła odprężonego – może być używany w kraju do rzeczywistych projektów.

 

Przetestowaliśmy 15 rodzajów aluminiowych profili mocujących dostarczanych przez największych dostawców: Onlevel 60 (system mocowania: boczny i górny); Aluminco linia Crystal, A20 i L; Massimo Logli Defender 450; Faraone Ninfa 4 i Ninfa 5; Comeza SV (system mocowania: boczny i górny); Q-railing Easy Eco.

 

Profile aluminiowe i szkło są instalowane i mocowane w laboratorium zgodnie ze standardową instrukcją montażu balustrady dostarczaną przez dostawcę. We wszystkich przypadkach zastosowanonszyby laminowane Stratobel Strong z tafli szkła odprężonego (wycięte z dużych arkuszy szkła typu JUMBO) z krawędziami szlifowanymi.

 

Badaliśmy wiele grubości szkła: 88,2, 1010,2 i 1212,2. We wszystkich przypadkach testujemy balustradę o szerokości 100 cm i wysokości od 100 do 120 cm, zgodnie z lokalnymi krajowymi przepisami.

 

 

Testy fizyczne zgodnie z belgijską normą NBN B 03-004:2017
Testy te przeprowadzono w następującym laboratorium: WTC-CSTC Center Scientifique et Technique de la Construction, 1342 Limelette, Belgia.

 

Zgodnie z definicją belgijskiej normy uwzględniono obciążenie wiatrem wg normy EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru.

 

Kilka wyników jest pozytywnych w przypadku szkła laminowanego z tafli szkła odpuszczonego (float) i sztywnego PVB, co oznacza, że te kompletne systemy mogą być stosowane w Belgii w testowanej konfiguracji.

 

Wnioski te są zgodne ze znanymi wynikami [1]. Oczywiste jest, że ten sam test przeprowadzony z innym rodzajem profilu aluminiowego nie da tego samego wyniku z powodu różnych wytrzymałości, sztywności i wymiarów profila.

 

Oznacza to, że każdy system mocowania musi zostać przetestowany i zatwierdzony zgodnie z przepisami krajowymi. W przypadku ustawodawstwa belgijskiego widzimy, że kryterium maksymalnego ugięcia jest najbardziej restrykcyjne. W tym punkcie zastosowanie sztywnej folii PVB ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia ugięcia (odkształcenia) pod obciążeniem liniowym [1].

 

 

Testy fizyczne według włoskiej normy UNI 11678
Testy te zostały przeprowadzone w laboratorium obsługiwanym przez dostawcę systemów balustrad. Wyniki zostały potwierdzone podczas końcowego testu przeprowadzonego w oficjalnym, certyfikowanym laboratorium: Politecnico di Milano, Laboratorio Prove Materiali, 20133 Mediolan, Włochy.

 

Kilka wyników jest pozytywnych w przypadku szkła laminowanego z tafli szkła odprężonego (float) i sztywnej folii PVB, co oznacza, że te kompletne systemy mogą być używane we Włoszech w testowanej konfiguracji. Oczywiste jest, że ten sam test przeprowadzony z innym rodzajem profila nie da tego samego wyniku, zwłaszcza w przypadku odkształcenia, z uwagi na własną sztywność mocowania.

 

System mocowania nr 11 spełnił wymagania odporności na obciążenie statyczne, ale zawiódł przy dynamicznym uderzeniu ciałem miękkim 50 kg. Ponadto przetestowaliśmy ten sam profil mocujący, ale z użyciem polimerowych klinów mocujących w konfiguracji 4-blokowej i 6-blokowej na metr bieżący profila aluminiowego.

 

Wyniki były lepsze i pozytywne w przypadku konfiguracji 6-blokowej. Liczba klinów – bloków mocujących – miała również wpływ na wytrzymałość i wyniki ze względu na bardziej równomierny rozkład naprężeń wzdłuż profila aluminiowego do liniowego mocowania szkła.

 

Ten wynik sugeruje, że należy przetestować pełne liniowe systemy blokujące, ale nie zostało to jeszcze zrobione. Jeden dostawca zmodyfikował również swój system profili mocujących szkło i zaprojektował specjalny profil do mocowania szkła laminowanego z tafli szkła odprężonego. To podejście dało doskonałe wyniki (patrz tabela 8, system mocowania nr 12).

 


Testy fizyczne według hiszpańskiej normy UNE 85-238-91
Testy te zostały przeprowadzone w laboratorium obsługiwanym przez dostawców balustrad. Wyniki zostały potwierdzone w teście końcowym przeprowadzonym w oficjalnym certyfikowanym laboratorium: Applus + Laboratories, 08193 Barcelona, Hiszpania. W tym konkretnym przypadku oprócz uderzenia ciałem miękkim należy również rozważyć uderzenie ciałem twardym, zgodnie z wymogami hiszpańskich norm.

 

Kilka wyników jest pozytywnych w przypadku szkła laminowanego z tafli szkła odprężonego i sztywnej folii PVB, co oznacza, że te kompletne systemy można stosować w Hiszpanii w testowanej konfiguracji. Ustalenia te w pełni potwierdzają wyniki uzyskane zgodnie z normami belgijskimi i włoskimi.

 

Mocowanie nr 13 nie jest wystarczająco sztywne i nie może wytrzymać obciążenia statycznego ULS. Po każdym teście należy go ponownie wyregulować, ponieważ system unieruchamiający szkło nie jest stabilny.

 

Potwierdza to, że każdy system mocowania musi zostać przetestowany i zatwierdzony zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi. Wszystkie testowane systemy ze szkłem odprężonym i sztywną folia PVB przeszły test udarności.

 

Interesujące jest odnotowanie zachowania przy pękaniu w przypadku szkła laminowanego z taflami szkła odprężonego i ze sztywną folią PVB (patrz rys. 3 i 4). W pobliżu szyny pojawiło się pęknięcie w postaci wielu wyrównanych fragmentów o średniej wielkości.

 

Jest to całkowicie odmienne od rozbicia szkła poddanego obróbce cieplnej, a także różni się od rozbicia monolitycznego szkła odprężonego. Ten rodzaj stłuczenia jest bezpieczny, ponieważ szkło pozostaje w pozycji pionowej i nadal zapobiega upadkowi osób. Podobne zachowanie przy spękaniu (rozbiciu) szkła zaobserwowano dla obciążenia dynamicznego i statycznego.

 


Testy fizyczne według słowackiej normy S TN 74 3305:2016
Wszystkie poprzednie ustalenia uzyskano w standardowej temperaturze w zakresie 20°C (±5°C), jak określono w normach krajowych. Test przeprowadziliśmy zgodnie ze słowacką normą STN 74 3305:2016, ponieważ jest to jedyny kraj, w którym przepisuje się badania w innej temperaturze, tj. -15°C.

 

Testy przeprowadzono w oficjalnym certyfikowanym laboratorium: Technicy a Skusobny Ustav Stavebny, Skusobne laboratorium, 82104 Bratysława, Słowacja. Testowany system zawierający szkło odprężone 1010.2 ze sztywną folią PVB przeszedł test odporności na uderzenia ciałem miękkim (najbardziej krytyczny) w niskiej temperaturze.

 

 

2020 03 12 9d

 

 

2020 03 12 9e


Fot. 3 i 4. Zachowanie po pęknięciu szkła laminowanego ze sztywną folią PVB

 


Wnioski
Ze względu na brak europejskich norm dotyczących wymiarowania szkła, balustrada ze szkła strukturalnego podlega złożonym regulacjom lokalnych norm krajowych, które są różne i które określają specjalne wymagania dotyczące statycznych i/lub dynamicznych testów kompletnych systemów.

 

Zaprezentowaliśmy te różne wymagania zgodnie z różnymi normami krajowymi i pokazaliśmy, jak mogą być one całkowicie różne, a czasem nawetsprzeczne. Na przykład wymagania mogą być bardziej rygorystyczne w niektórych krajach, takich jak Włochy w odniesieniu do obciążenia statycznego lub w Belgii w odniesieniu do maksymalnego ugięcia.

 

Wykorzystując kilka różnych krajowych norm dotyczących badań fizycznych, wykazaliśmy, że użycie kombinacji sztywnej folii (międzywarstwy) PVB ze szkłem odprężonym może być dopuszczalne i bezpieczne do stosowania w balustradach przy użyciu ciągłego liniowego systemu mocowania z użyciem profilu aluminiowego.

 

Szkło laminowane z odprężonych tafli może być rozwiązaniem zastępującym szkło laminowane z użyciem tafli szkła hartowanego lub wzmacnianego termicznie w nowoczesnych systemach mocowania liniowego.

 

Zachowanie po stłuczeniu (spękaniu) szkła laminowanego z taflami szkła odprężonego i sztywną folią (miedzywarstwą) PVB jest bezpieczne, ponieważ szkło pozostaje w pozycji pionowej i nadal zapobiega upadkowi osób.

 

Niestety, nie wszystkie przetestowane systemy mocowania balustrad przyniosły pozytywne wyniki, a wymagania różnią się w zależności od kraju. W związku z tym użycie szkła laminowanego z odprężonych tafli szkła i ze sztywną folia PVB jest dopuszczalne tylko po przetestowaniu kompletnego systemu (szkło + mocowanie) zgodnie z normami krajowymi.

 

Na koniec zalecamy zawsze stosowanie przetestowanych i zatwierdzonych systemów pod względem odpowiedniego obciążenia, grubości szkła i rodzaju mocowania liniowego. Symulacji cyfrowej można używać do wstępnego określania i oceny potencjalnych projektów, ale testy fizyczne są zawsze potrzebne, aby zweryfikować aspekty nieobjęte symulacją cyfrową, głównie zakotwiczenie w głównej konstrukcji (strukturze) budynku i sztywności profilu.

 

Zastosowanie szkła laminowanego z odprężonych tafli szkła ze sztywną folią PVB ma wiele zalet: mniej skomplikowana i kosztowna produkcja, krótkie czasy dostawy wynikające z możliwości użycia produktów zgromadzonych w magazynie, idealnie płaska i przezroczysta estetyka bez zniekształceń optycznych, brak ryzyka pęknięcia spontanicznego spowodowanego zawartością NiS, doskonałe polerowanie krawędzi i niższe ryzyko rozwarstwienia.

 

Przyszłość polega na przetestowaniu większej liczby systemów mocowania w odniesieniu do norm krajowych. System mocowania liniowy (ciągły) bez punktowych zacisków wydaje się szczególnie interesujący i należy go przebadać. Wprowadzenie europejskiej metodyki projektowania szkła, a zwłaszcza europejskiej normy do badania balustrad, będzie wspierać rozwój tej obiecującej, nowej technologii.

 

 

Ir. Hugues Lefevre AGC Glass Europe, Belgia

Ing. Anna Šikyňova AGC Glass Europe, Belgia

 

 

Artykuł został oparty na wykładzie zaprezentowanym na Konferencji GLASS PERFORMANCE DAYS 2019, która odbyła się w dniach 26-28 czerwca 2019 r. w Tampere w Finlandii

 

 

Bibliografia
[1] W. Stevel: Projektowanie i testowanie odprężonych szklanych tafli balustradowych połączonych za pomocą strukturalnej folii laminujące (międzywarstwy) z PVB (Design and testing of annealed glass balustrade panels using structural PVB interlayer). Proceeding Glass Performance Days (Tampere Finlandia), s. 169-171, 2015.

 

[2] BS 6180:2011 (norma brytyjska) Balustrady (bariery) w budynkach i wokół nich - Kodeks postępowania (Barriers in and about buildings – Code of practice),

 

[3] NBN B 03-004:2017 (norma belgijska) Mury budynków (Borstweringen van gebouwen),

 

[4] DIN 18008-4:2013-07 Szkło w budownictwie. Zasady projektowania i wykonania. Cz. 4 Dodatkowe wymagania dla szklanych balustrad ochronnych (Glas im Bauwesen - Bemessungs- und Konstruktionsregeln - Teil 4: Zusatzanforderungen an absturzsichernde Verglasungen),

 

[5] DIN EN 1991-1-1 / NA: 2010-12 Załącznik krajowy – Parametry określane na szczeblu krajowym – Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-1: Oddziaływania ogólne – Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach,

 

[6] NF EN 1991-1-1:03.2003, P06-111-1, Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: Oddziaływania ogólne -- Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach, AFNOR, 2003.

 

[7] FD DTU 39 P5: 07.2017, P78-201-5, DTU 39 Prace budowlane – Wybór szkła w zależności od narażenia na ryzyko obrażeń – Część 5: Wskazówki dla projektantów (DTU 39 – Travaux de batiment – Choix des vitrages en fonction of l’exposition aux risques de blessures – Partie 5: memento pour les maitres d’oeuvre), AFNOR, 2017.

 

[8] Cahier 3034_V2: 10.2018, DTU 39 – Prace budowlane – Wybór szkła w zależności od narażenia na ryzyko obrażeń – Część 5: Wskazówki dla projektantów (DTU 39 – Travaux de batiment – Choix des vitrages en fonction de l’exposition aux Risques de blessures – Partie 5: Memento pour les maitres d’oeuvre), CSTB, 2018.

 

[9] CTE DB–SE–AE: 04.2009, Dokument podstawowy – Bezpieczeństwo konstrukcji – Oddziaływania budowlane, Ministerstwo Rozwoju (Documento Basico – Seguridad Estructural – Acciones en la edificacion), 2009.

 

[10] Obowiązkowe przepisy dotyczące Projektowania konstrukcji zmieniające obowiązkowe przepisy zarządu i ogólne zalecenia (2011: 10) w sprawie stosowania europejskich norm projektowych (Eurokodów), wersja skonsolidowana EKS – ostatnio zmieniona BFS 2013: 10 EKS 9, 2013. (Boverket mandatory provisions amending the board’s mandatory provisions and general recommendations (2011:10) on the application of European design standards (Eurocodes), EKS Consolidated Version – as last amended by BFS 2013:10 EKS 9, 2013)

 

[11] Obowiązkowe przepisy i ogólne zalecenia dotyczące Projektowania konstrukcji (Boverket mandatory provisions and general recommendations), BBR, Boverket, 2019.

 

[12] Instrukcje dotyczące projektowania, wykonywania i kontroli budynków ze szklanymi elementami konstrukcyjnymi (Istruzioni for la Progettazione, l’Esecuzione and il Controlo di Costruzioni con Elementi Strutturali di Vetro), CNR–DT 210/2013, ROMA – CNR, 2013.

 

[13] UNE 85–238–91 (norma hiszpańska) Balustrady – metody badań (Barandillas – Metodos de ensayo), AENOR, 1991.

 

[14] UNI 11678:2017 Szkło budowlane – Szklany element wypełniający z funkcją zapobiegającą upadkowi – Odporność na statyczne obciążenie liniowe i obciążenie dynamiczne – Metody badań (Vetro per edilizia – Element tamponamento in vetro aventi funzione anticaduta – Resistenza al carico statico lineare and carico dinamico – Metodi di Prova), UNI, 2017.

 

[15] ČSN EN 1991–1–1 (730035), Eurokod 1: Obciążenia strukturalne – Część 1–1: Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach (Eurokod 1: Zatiženi konstrukci – Čast 1–1: Obecna zatiženi –Objemove tihy, vlastni tiha a užitna zatiženi pozemnich staveb), UNMZ, 2004.

 

[16] ČSN 74 3305 (743305) (norma czeska) Balustrady ochronne (Ochranna zabradli), UNMZ, 2017.

 

[17] STN 74 3305 (norma słowacka) Balustrady ochronne (Ochranne zabradlia), UNMS SR, 2014.

 

[18] AGC Stratobel Strong www.agcyourglass.com/be/en/products/stratobel/strong

 

[19] EN 1991–1–4 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1–4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru

 

2020 01 20 17

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 03/2020
   

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.