Doskonale zdają sobie sprawę z tego faktu czołowi producenci pokryć dachowych, którzy w swojej ofercie posiadają również materiały dodatkowe do wykończenia dachu. Ważnymi graczami na tym rynku są również firmy, które specjalizują się w dostarczaniu na rynek tylko akcesoriów do wykończenia dachów. Można powiedzieć, że konkurencja w tym sektorze wzrasta, interesujący jest zatem proces wyboru przez inwestorów konkretnych akcesoriów i marek akcesoriów dachowych. O czynniki wpływające na wybór akcesoriów dachowych zapytaliśmy Małgorzatę Walczak – Dyrektora Generalnego agencji badawczej ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku specjalizującej się w badaniach rynku budowlanego

Image

Jak kształtuje się rynek akcesoriów dachowych i na jakiej podstawie można to określić?
 „Aby można było stworzyć analizę marketingową sektora akcesoriów dachowych potrzebowaliśmy dotrzeć do osób, które na realizację inwestycji mają największy wpływ. Wykonaliśmy zatem badanie 300 firm wykonawczych, we wszystkich województwach w kraju, dobranych proporcjonalnie względem ilości zarejestrowanych przedsiębiorstw zajmujących się pracami ogólnobudowlanymi.

Ze względu na specyfikę badania zastosowaliśmy dodatkowe kryterium doboru próby badawczej: wykonawcy musieli montować pokrycia dachowe przynajmniej od 2008 r.  Materiał empiryczny poddany analizie dotyczył lat 2009 i 2010. Celem badania „Pokrycia dachowe w Polsce – diagnoza stanu obecnego i perspektywy rozwoju do roku 2012”  było dokonanie kompleksowej i wyczerpującej analizy wielkości i struktury rynku  pokryć dachowych oraz akcesoriów dachowych.

Okazało się, że w opinii badanych przedstawicieli producentów akcesoriów i pokryć dachowych przy wyborze akcesoriów dachowych ważną rolę odgrywają przede wszystkim dekarze oraz pracownicy punktów handlowych. To z opinią tych dwóch grup liczą się inwestorzy indywidualni. Decyzja inwestora indywidualnego (49,7%) oraz cena (46,3%) to najpopularniejsze czynniki, które zdaniem dekarzy mają wpływ na wybór producenta akcesoriów dachowych.

Nie bez znaczenia pozostają również marka i opinia o producencie (34,7%) oraz wybieranie akcesoriów takiego samego producenta jak pokryć dachowych (32,3%) – kompatybilność z konkretnym pokryciem dachowym jest ważnym czynnikiem rozwoju rynku akcesoriów dachowych, stąd też na rynku akcesoriów dużą rolę odgrywają dostawcy/producenci pokryć dachowych.

 Warto dodać, iż na wybór akcesoriów dachowych ważny wpływ mają również takie czynniki jak estetyka i funkcjonalność.  Badani eksperci zwrócili także uwagę na to, iż przy wyborze pokryć ceramicznych i cementowych inwestorzy indywidualni często decydują się na akcesoria tego samego producenta. Z kolei „Kowalscy” wybierający pokrycia blaszane lub bitumiczne1  dużo częściej wybierają akcesoria innych producentów aniżeli pokrycie lub akcesoria wykonywane przez dekarzy. 

------------
1  Pod każda postacią

Image

A jak przedstawia się częstotliwość stosowania akcesoriów dachowych?
 „Ankietowani wskazując najczęściej stosowane akcesoria dachowe zaznaczyli, że montaż pokryć dachowych nie może się przede wszystkim odbyć bez elementów mocujących, stąd też 94,7% badanych stosowało takie materiały w przypadku każdej inwestycji realizowanej w 2009 r.

Jednym z podstawowych rodzajów prac w przypadku montażu lub wymiany pokrycia dachowego było również wykonanie obróbki komina, dlatego tylko 4,0% pytanych wskazało, iż w całym 2009 r. nie wykonywało takich prac, 83,3% dekarzy na każdym dachu na którym wykonywali prace dokonywali obróbek komina, montażu lukarn oraz koszy i innych połączeń.

Elementy przejścia przez połać dachu montowało czterech na dziesięciu (40%) badanych dekarzy w przypadku każdego dachu.  Większość dekarzy (64,7%) biorących udział w badaniu w przypadku każdej inwestycji realizowanej w 2009 r. montowało elementy wentylacyjne okapu i kalenicy, blisko jedna trzecia (31,7%) wykonawców montowało doświetlenia poddaszy a niewiele ponad jedna trzecia (35,0%) dekarzy montowała elementy komunikacji dachowej..”

Kto jest najbardziej znanym producentem akcesoriów dachowych zdaniem dekarzy?
„.Ankietowani fachowcy zostali poproszeni o wskazanie spontanicznie producentów/marek akcesoriów dachowych. Pytani, oprócz firm specjalizujących się w produkcji akcesoriów dachowych wskazywali również podmioty które w swojej ofercie posiadają pokrycia dachowe czy inne materiały służące do wykończenia dachu. Badani dekarze jako producentów akcesoriów dachowych najczęściej wskazują czołowych dostawców okien dachowych. W dalszej kolejności badani wskazali specjalizujące się w asortymencie akcesoriów dachowych.”

Losy rynku pokryć i akcesoriów dachowych w kolejnych latach są bez wątpienia zależne od ogólnej koniunktury w budownictwie. Niemniej jednak niebagatelny wpływ będą na kształt samego rynku mieli będą nadal sami wykonawcy. Badania marketingowe stanowią tu cenne źródło do kreowania perspektywy prognostycznej. Zapraszamy do zapoznania się z ich wynikami.

Opracowanie:
ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku na podstawie raportu syndykatowego: Pokrycia dachowe w Polsce –  diagnoza stanu obecnego  i perspektywy rozwoju do roku 2012

więcej informacji: www.asm-poland.com.pl

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.