Dlaczego powinny być zamontowane nawiewniki okienne?

Jednym z najważniejszych czynników warunkujących dobre samopoczucie osób przebywających w pomieszczeniu jest odpowiednia jakość powietrza. Za jego właściwe parametry odpowiedzialna jest wentylacja, czyli zorganizowana wymiana powietrza realizowana poprzez jego dostarczenie i usunięcie z pomieszczeń.

   W budownictwie najczęściej można spotkać się z dwoma rodzajami wentylacji: grawitacyjną (zwanej także naturalną) oraz mechaniczną, wspomaganą wentylatorem.


Nawiewnik higrosterowany EMM


Nawiewnik higrosterowany z wytłumieniem akustycznym EHA

   Z każdym rokiem zwiększa się liczba użytkowników nowoczesnych okien, które charakteryzują się dużą szczelnością. Wysoki współczynnik dźwiękoszczelności jest jak najbardziej pożądany, natomiast brak napływu świeżego powietrza z zewnątrz naraża użytkowników na:
• wzrost wilgoci, a w efekcie rozwój pleśni i grzybów oraz roszenie się pary wodnej na szybach,
• kondensację zanieczyszczeń toksycznych emitowanych przez meble i materiały wykończeniowe,
• niedobór powietrza potrzebnego do spalania paliwa w piecach gazowych, kominkach itp.


Przykład rozmieszczenia nawiewników

   Każdy z wyżej wymienionych czynników, nie tylko obniża komfort użytkowania budynku, ale stanowi również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia a nawet życia mieszkańców.

   Największa z możliwych infiltracji powietrza przez zamknięte okno pozwala na napływ w ciągu jednej godziny ok. 1 m3 powietrza na 1 metr obwodu okna. Ponieważ wymagana ilość powietrza dla 1 osoby to 20 m3/h, więc musielibyśmy posiadać w danym pomieszczeniu okno o obwodzie minimum 20 metrów bieżących, by spełnić to wymaganie. Nie jest to realne. Dlatego stosuje się takie elementy umożliwiające skuteczne dostarczenie powietrza do pomieszczeń przy zamkniętych oknach, jakimi są nawiewniki okienne. 

Zgodnie z przepisami Polskiej Normy [PN-83/B-03430] dotyczącej wentylacji nawiewniki montowane są w górnej części stolarki okiennej. Pozwala to na przepływ powietrza powyżej strefy przebywania ludzi i zapobiega nieprzyjemnemu uczuciu przeciągu.

Nawiew powietrza powinien odbywać się do wszystkich pomieszczeń, takich jak pokoje i kuchnia z oknem zewnętrznym, następnie jest usuwane przez kratki wywiewne znajdujące się łazience, kuchni czy garderobie. Sprawny system wentylacji to zdrowie i komfort użytkowników.


Monika Raszkowska
aereco wentylacja sp. z o.o.
www.aereco.com.pl  

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.