Idea „szklanych domów” fascynowała ludzi od wieków. Przestronne, jasne wnętrza miały zapewnić człowiekowi kontakt z otoczeniem i naturalne doświetlenie pomieszczeń. Jakkolwiek ideę tę rozpoczęto realizować już w XIX w., to do drugiej połowy XX w. nie opracowano konstrukcji przegród, które likwidowałyby niewątpliwe bariery w stosowaniu całoszklanych fasad. Bariery te wynikają z problemów konstrukcyjnych, które trzeba rozwiązać przy projektowaniu takich przegród. 

 

 Zastosowanie nowoczesnych modyfikacji szkła w szklanych fasadach
    Przede wszystkim szklane przegrody bez zastosowania nowoczesnych warstw napyleń słabo izolują termicznie pomieszczenia budynku, co wiąże się nie tylko z wysokimi kosztami ogrzewania, ale również z niekorzystnymi zjawiskami fizycznymi, takimi jak wykraplanie się pary wodnej na wewnętrznej powierzchni szyb w okresach niskich temperatur.

Po drugie efekt cieplarniany sprawia, że w czasie nasłonecznienia przy dużej powierzchni szklanych przegród mamy do czynienia z przegrzewaniem się pomieszczeń. Kolejną barierą stosowania szklanych fasad były trudności w utrzymaniu ich w należytym stanie technicznym i w czystości. Niezabezpieczone szkło szybko ulega zabrudzeniu a mycie elewacji stwarza wiele kłopotów.

Trudności sprawiało również opracowanie odpowiednich konstrukcji wsporczych, które zapewniłyby stabilność elewacji, szczelność połączeń między szybami i dużą trwałość takiej konstrukcji, gdyż remont szklanej elewacji jest kosztowny i wiąże się najczęściej z wymianą części lub całości konstrukcji.


    W ostatnich dziesięcioleciach obserwujemy jednak rozwój nowych rozwiązań w zakresie technologii szkła, jego modyfikacji oraz systemów szklenia fasad. Wynalazkiem, który znacznie przyspieszył opracowanie nowych rozwiązań była opisana wcześniej technologia formowania szkła float. Szkło float, dzięki swoim własnościom, w tym przede wszystkim dzięki równości powierzchni, jest półproduktem, który nadaje się do produkcji szyb zespolonych i modyfikacji parametrów fizycznych i użytkowych poprzez np. napylanie, hartowanie i klejenie.


     Rozwój nowych rozwiązań w zakresie przeszkleń fasad idzie głównie w dwóch kierunkach. Po pierwsze, jest to modyfikacja szyb w celu możliwości zastosowania wyrobu o określonych parametrach, w konkretnych warunkach eksploatacyjnych. Po drugie, są to rozwiązania konstrukcji wsporczych szklanych fasad.


    Rozwój technologii szyb zespolonych ze szkłem napylanym i przeciwsłonecznym pozwolił na uzyskanie przegród szklanych na odpowiednim poziomie izolacyjności termicznej, przy jednoczesnej możliwości zapobiegania przegrzewaniu się pomieszczeń w okresach dużego nasłonecznienia. Zastosowanie szkła niskoemisyjnego sprawia, że pomieszczenia z przezroczystymi przegrodami zewnętrznymi, spełniając funkcję wzrokowego kontaktu użytkownika z otoczeniem, stanowią jednocześnie pułapkę energetyczną dla promieniowania cieplnego. Umożliwia to nie tylko bierne wykorzystanie energii słonecznej, ale również zapobiega ucieczce ciepła pochodzącego ze źródeł wewnętrznych. Stosowanie całoszklanych fasad jest uzasadnione przede wszystkim w przypadku biurowców, banków, sal sprzedaży i podobnych budynków użyteczności publicznej, a w budownictwie indywidualnym – ogrodów zimowych oraz basenów, przybudowanych do domów mieszkalnych. Należy pamiętać, że koszty wykonania szklanych elewacji są niewspółmiernie wysokie, w stosunku do przegród nieprzezroczystych o podobnej izolacyjności termicznej. Zaprojektowanie szklanej elewacji wymaga dobrania materiałów o odpowiednio dobranych parametrach i dobrej jakości oraz dokładnego wykonawstwa. Jakiekolwiek błędy w powyższym zakresie mogą sprawić, że parametry mikroklimatu pomieszczeń będą znacząco odbiegać od oczekiwanych. Wymienione względy sprawiają, że posiadanie szklanej fasady, oprócz jej niewątpliwych walorów estetycznych, stało się elementem prestiżu firmy, instytucji bądź indywidualnego użytkownika.


    W szklanych fasadach używana jest większość opisanych we wcześniejszych częściach cyklu rodzajów szkła modyfikowanego, przede wszystkim:
- szyby niskoemisyjne – stosowane jako szyby wewnętrzne zestawów zespolonych;
- szyby przeciwsłoneczne – absorpcyjne i refleksyjne – zapobiegające nadmiernym zyskom ciepła oraz wywołujące charakterystyczny efekt lustra (fot. 1); stosowane najczęściej jako zewnętrzna szyba zestawu zespolonego, z napyleniem od strony komory międzyszybowej; wcześniejsze rozwiązania z napyleniem od strony powietrza zewnętrznego mogły prowadzić do niekontrolowanych zabrudzeń lub nawet korozji napylonej powłoki (fot. 2); ze względu na możliwość nagrzewania się pod wpływem nasłonecznienia często stosowane są w wersji hartowanej;
- szyby samoczyszczące – zmniejszające koszty eksploatacji;
 szyby klejone (bezpieczne, o zwiększonej odporności na włamanie i kuloodporne) ze szkła hartowanego i póhartowanego stosowane w newralgicznych miejscach elewacji (np. drzwi całoszklane, przeszklenia ukośne i poziome) (fot. 3).Konstrukcje wsporcze fasad z zastosowaniem szyb zespolonych
    W obiektach o małej kubaturze lub przy oszkleniu niewielkiej powierzchni możliwe jest zaprojektowanie konstrukcji wsporczej w oparciu o powszechnie dostępne profile metalowe lub typowe ramy okienne. Natomiast wielkopowierzchniowe fasady budynków wielopiętrowych wymagają zastosowania całościowych systemów konstrukcji wsporczych. Konstrukcje te zbudowane są najczęściej z elementów stalowych lub aluminiowych. W skład systemów wchodzą nie tylko elementy mocujące do konstrukcji budynku, ale również zapewniające odpowiednie uszczelnienie i dające możliwości odpowiedniej swobody odkształceń.
    

W systemach ramowych stosuje się nośne elementy pionowe (słupy) i poziome (rygle). Są to najczęściej profile aluminiowe lub PCW o przekroju skrzynkowym. Elementami wypełniającymi są najczęściej szyby zespolone, chociaż możliwe jest wypełnienie elewacji warstwowymi, ocieplanymi panelami metalowymi lub płytami z poliwęglanu. Elementy wypełniające mocowane są do konstrukcji nośnej za pomocą listew dociskowych, maskowanych od zewnątrz profilami zatrzaskowymi (fot. 4).


    Istotą systemów strukturalnych jest mocowanie klejem silikonowym wypełnienia elewacji (w postaci szyb zespolonych) do konstrukcji wsporczej. Konstrukcją wsporczą jest układ słupoworyglowy przymocowany do konstrukcji budynku. Systemy strukturalne stosuje się w celu uzyskania efektu całkowicie oszklonej, jednolitej bryły budynku (fot. 5, 6).


    Możliwe jest również punktowe zamocowanie szyb wielkoformatowych za pomocą łączników metalowych, wmontowanych w zestaw przed jego zespoleniem (fot. 7). Systemy tych mocowań można podzielić na sztywne i przegubowe, tzn. umożliwiające swobodę przemieszczeń w trakcie eksploatacji zestawu. Punktowe zamocowanie umożliwia wbudowanie w elewacje większych rozmiarów płyt szklanych.
    Ściany z oszkleniem mocowanym mechanicznie dają nowe możliwości w kształtowaniu przestrzeni. W systemach tych szkło mocowane jest do wtórnej konstrukcji za pomocą śrub przeprowadzonych przez otwór w szkle.

 

    Systemy mocowania punktowego dają korzyści wizualne (brak podziałów na elewacji, wyeliminowanie śrub mocujących w płaszczyźnie zewnętrznej) oraz umożliwiają wykonanie elewacji o dowolnym kącie nachylenia – szczelność systemu i brak profili zewnętrznych umożliwia wykonywanie przeszkleń dachowych o minimalnym kącie nachylenia 4°.

 

    Na fot. 8÷10 przedstawiono przykładowe rozwiązanie szklanej elewacji budynku użyteczności publicznej (budynek Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej). Na fasadzie tego budynku zastosowano częściowo system ramowy, a częściowo strukturalny. Na części elewacji z wyeksponowaną ścianą osłonową szyby zamontowano przy zastosowaniu systemu ramowego na profilach aluminiowych. Na pozostałej części elewacji widoczna jest konstrukcja słupowo-ryglowa, do której będą klejone szyby zespolone w systemie strukturalnym. W miejscu ściany osłonowej szczelina między oszkleniem a pełną ścianą wypełniona będzie izolacją termiczną (płytami z wełny mineralnej).

 

 
 
 
dr inż. Zbigniew Respondek
Politechnika Częstochowska
Wydział Budownictwa
 
wszystkie części artykułu:

. Parametry techniczne nowoczesnych przegród szklanych. Część 1, Zbigniew Respondek, Świat Szkła 10/2007
. Parametry techniczne nowoczesnych przegród szklanych. Część 2, Zbigniew Respondek, Świat Szkła 11/2007
. Parametry techniczne nowoczesnych przegród szklanych. Część 3, Zbigniew Respondek, Świat Szkła 12/2007
. Parametry techniczne nowoczesnych przegród szklanych. Część 4, Zbigniew Respondek, Świat Szkła 1/2008
. Parametry techniczne nowoczesnych przegród szklanych. Część 5, Zbigniew Respondek, Świat Szkła 2/2008
. Parametry techniczne nowoczesnych przegród szklanych. Część 6, Zbigniew Respondek, Świat Szkła 3/2008


więcej informacji: Świat Szkla 3/2008  

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.