Uniwersalny nawietrzak kompaktowy

Wciąż trwa wyścig, który z producentów stolarki okiennej uzyska lepszy współczynnik wymiany powietrza. Oczywiście wszystkie te działania mają związek z ekonomią. Im bardziej szczelny będzie nasz budynek, tym mniej pieniędzy wydamy na jego ogrzanie, dzięki ograniczeniu strat ciepła.


 Przez wiele lat projektanci przyjmowali, iż świeże powietrze dostaje się do mieszkań przez szczeliny pomiędzy skrzydłem okna a ościeżnicą, pomiędzy ościeżnicą a murem, pomiędzy szybą a drewnianą ramą. Kłopoty zaczęły się, gdy na rynku pojawiły się okna wysokiej jakości o wyrafinowanych okuciach i szybach o niewyobrażalnej do niedawna izolacyjności.

Paradoksem jest to, że z lepszych materiałów tworzy się mniej przyjazne dla człowieka budynki. Prowadzone na Zachodzie badania nad Syndromem Chorego Budynku potwierdziły, że główną przyczyną zachorowań ludzi, zamieszkujących takie budynki, jest zła jakość powietrza. W przypadku nieprawidłowej wentylacji jest ono zanieczyszczone chemicznie oraz biologicznie w stopniu katastrofalnym. W obiektach tych jedynym kontrolowanym parametrem jest temperatura, o wentylację nie zadbano wcale bądź jedynie pozornie.

Istotne skrócenie czasu budowy domu z 5-7 lat w latach 70. do 2-3 lat w końcu lat 90 sprawiło, że nowy budynek często „nie zdąży odtajać” – pozbyć się substancji i związków chemicznych wchodzących w skład użytych do jego budowy materiałów oraz wody zalegającej w fundamentach, ścianach i stropach.

Sytuacja – wbrew pozorom – pogarsza się, gdy uruchomimy kuchnię gazową. Gaz w trakcie spalania pobiera tlen z powietrza i uwalnia do otoczenia dwutlenek węgla oraz parę wodną, które są naturalnymi produktami jego spalania.

Skutkiem tego są wilgotne i zagrzybione ściany, zaparowane okna, mokre ręczniki w łazienkach, odpadające tapety, grzyb na ścianach, pleśń, zaduch i nieprzyjemne zapachy, które przenikają nasze ubrania, a także złe samopoczucie i ogólne rozdrażnienie spowodowane nadmiarem dwutlenku węgla i brakiem tlenu w otaczającym nas powietrzu. Często nęka nas nadwrażliwość alergiczna, która też jest skutkiem braku właściwej wentylacji mieszkań.   

W  nowoczesnych krajach, które wcześniej niż Polska zdały sobie sprawę z konieczności oszczędzania energii i wymiany zużytych okien na nowoczesne, bardziej szczelne, problematyka zdrowego mieszkania i ochrony zdrowia jest zdecydowanie eksponowana. Powszechnie stosowane są tam okienne nawiewniki powietrza tzw. nawietrzaki kompaktowe. Umieszczone są w górnej części okna (w ramie), w efekcie czego do pomieszczenia wchodzi świeże powietrze, wymuszając działanie wentylacji grawitacyjnej i usuwanie stęchłego i wilgotnego powietrza z pomieszczenia.

Oto krótka charakterystyka produktu:

Uniwersalne nawietrzaki kompaktowe:
• umożliwiają płynny, bezobsługowy nawiew świeżego powietrza do pomieszczenia (od góry),
•  brak przeciągu przy nie korzystnych warunkach atmosferycznych,
• przystosowane są do umieszczenia w większości dostępnych na naszym rynku rodzajów profili PCV,
•  mają możliwość samodzielnego, bardzo łatwego montażu (za pomocą wkrętaka), także w osadzonym już oknie, montaż nawietrzaków kompaktowych nie wymaga: frezowania, wiercenia jak i innych skomplikowanych czynności,
• wpływają na oszczędność energii, gdyż  powietrze nawiewane wąską taflą, szybko się ogrzewa i nie powodują wychładzania powietrza w pomieszczeniu;
• zapewniają całkowite bezpieczeństwo podczas wietrzenia zarówno przed przedostaniem się do pomieszczenia owadów, zanieczyszczeń czy opadów atmosferycznych, jak i podczas prób włamania,
• wykluczają błędy obsługi mieszkańców,
•  nie ograniczają powierzchni szyb, nie wymagają też zwiększenia przekroju ramiaka, są niewidoczne i estetycznie wykonane.Przekrój nawietrznika kompaktowego w pozycji zamkniętej i otwartej

Pomorska firma „RADAKS” s. c. proponuje nawietrzak kompaktowy, zapewniający stały dopływ powietrza. Okna wyposażone w takie nawietrzaki umożliwiają systematyczne usuwanie z pomieszczenia dwutlenku węgla i wilgoci powodującej zagrzybienia, bez konieczności otwierania okna. Jest to szczególnie korzystne w okresie zimowym, gdy tak wiele środków przeznaczamy na ogrzewanie, a otwieranie okien jest ogromną stratą energetyczną.
Obowiązujące przepisy i normy budowlane wydają się tylko „myśleć termicznie”, zapominając o człowieku i jego potrzebie zdrowego życia, jako wartości nadrzędnej, z której chyba nikt świadomie by nie zrezygnował. Nieświadomie czynimy to jednak na co dzień. Na początku cyklu inwestycyjnego i w trakcie jego trwania nie jesteśmy w stanie sprawdzić, jak ważną rolę w „termicznie modernizowanym” budynku odegra właściwie zaprojektowana i wykonana wentylacja.
Dlatego zbyt jednostronne podchodzenie do zagadnienia oszczędności ciepła może doprowadzić do powstawania sprzeczności między jakością życia, a jakością zdrowia. Problem ten powinni zauważyć zarówno architekci, instalatorzy i producenci okien, jak i organa odpowiedzialne za tworzone w naszym kraju przepisy, które – jak się wydaje – po prostu tej kwestii nie zauważają. Pamiętajmy, że obowiązujące w naszym kraju (przez kilka dziesięcioleci) przepisy budowlane, w myśl których powietrze miało się dostawać do mieszkań przez “nieszczelności stolarki okiennej” utraciły aktualność, gdyż takich nieszczelności w nowoczesnej stolarce brak.
Zdecydowanie najniższe koszty wystąpią, gdy nawietrzaki kompaktowe zamontowane zostaną przez producenta okien. Wielu z nich już stosuje je w swoich produktach, a niektórzy myślą o wprowadzeniu nawietrzaka jako standard do produkowanych przez siebie wyrobów. Że tak się wkrótce stanie jest tylko kwestią czasu.

Z pewnością wprowadzenie ich do powszechnej praktyki budowlanej zakończy zmorę „płaczących okien” i grzybów na ścianach mieszkań, w których zastosowano nowoczesną stolarkę okienną, a spółdzielniom mieszkaniowym oszczędzi problemów z utyskującymi użytkownikami, którzy nieświadomi ich rzeczywistego powodu, zawsze będą kierować swe żale do właściciela lub administratora budynku.   

Adam Pudelski
RADAKS
www.radaks.pl


patrz też:

- 10 powodów montażu nawiewnika Część 2, Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 1/2010

- 10 powodów montażu nawiewnika Część 1, Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 11/2009

- Nawiewniki okienne ciśnieniowe a higrosterowane, Janusz Kopecki, Świat Szkła 11/2009 

- Okna z nawiewnikami - świeże powietrze w naszym domu, Świat Szkła portal

- Nie lekceważ zagrożeń, możesz im zapobiec! , Świat Szkła portal

- Specjalista ochrony przed słońcem i naturalnej wentylacji, Świat Szkła 7-8/2009

- Jakość powietrza i energooszczędność, Świat Szkła portal

- Świeże powietrze przez cały rok , Świat Szkła portal

- Automatyczny nawiewnik V40P - zdrowo i energooszczędnie, Świat Szkła portal

- Nawiewniki okienne - niepozorny sprzymierzeniec zdrowia, Świat Szkła portal

- Nawiewniki - fakty i mity. Część 2, Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 6/2009

- Nawiewniki - fakty i mity. Część 1 , Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 5/2009

- Nawiewnik powietrza - podstawowe wyposażenie okna, Marzena Smolińska, Świat Szkła 5/2009,

- Przepuszczalność powietrza okien w różnych klimatach, Marek Żarnoch, Świat Szkła 2/2009

- Właściwości akustyczne nawiewników powietrza, Jacek Nurzyński, Świat Szkła 9/2008,

- Świeże powietrze przez cały rok, Świat Szkła portal

- Naturalna wentylacja z ochroną akustyczną, Janusz Gluza i Grzegorz Jaworski, Świat Szkła 9/2008

- Uniwersalny nawietrzak kompaktowy, Świat Szkła portal • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.