Znowelizowana Aprobata Techniczna ITB dla systemu przegród przeciwpożarowych z drzwiami Metalplast-Bielsko MB-78EI

System MB-78 EI służy do wykonywania wewnętrznych lub zewnętrznych przegród przeciwpożarowych z drzwiami jedno- i dwuskrzydłowymi, o klasie odporności ogniowej EI15, EI30, EI45 lub EI60, według normy PN-B-02851-1:1997 oraz PN-EN 13501-2:2005.

Został wprowadzony do oferty Metalplast-Bielsko S.A. w 2003 roku i od tego czasu stał się popularnym rozwiązaniem, zyskując coraz większe grono odbiorców nie tylko w Polsce, ale także poza granicami naszego kraju.


Konstrukcja systemu MB-78 EI oparta jest o profile aluminiowe z przekładką termiczną. Głębokość kształtowników wynosi 78 mm. Profile charakteryzują się niską wartością współczynnika przenikania ciepła U dzięki zastosowaniu m.in. specjalnych profilowanych przekładek termicznych o szerokości 34 mm.

System umożliwia zastosowanie wszystkich typowych szyb ognioodpornych odpowiednich klas. W jego ramach można też uzyskać konstrukcje dymoszczelne w kilku wariantach wykonania. Wyroby wykonane z elementów tego systemu charakteryzują się również bardzo dobrą izolacyjnością akustyczną (do 40 dB).

W 2006 roku możliwości systemu MB-78EI oraz zakres stosowanych w nim akcesoriów i wypełnień zostały znacznie rozszerzone, co znalazło odbicie w znowelizowanej aprobacie technicznej nr AT-15-6006/2006. Chcemy zasygnalizować Państwu podstawowe nowości i zmiany, objęte nową Aprobatą, zamieszczając je poniżej.

 
 Fot 1

1. Nowe kształty i rozwiązania konstrukcyjne:

 • gięcie profili – jako jeden z nielicznych systemów p-poż MB-78EI umożliwia wykonywanie konstrukcji łukowych,
 • możliwość stosowania skośnych przewiązek w skrzydłach drzwi, podobnie jak
 • w ściankach stałych,
 • brak konieczności stosowania uszczelnienia dolnego drzwi,
 • możliwość stosowania dwustronnego wzmocnienia słupków kształtownikami aluminiowymi; wysokość zabudowy wzmocnionej wynosi obecnie do 4000 mm,
 • brak ograniczeń w zakresie kąta połączenia pomiędzy ściankami,
 • nowe połączenie o kącie 90o oparte na rurze stalowej, która może być jednocześnie konstrukcją nośną.

 
 Rys. 1. EI15, EI30. Przekrój przez ościeżnicę ścianki stałej

2. Zwiększone dopuszczalne gabaryty konstrukcji, przykładowo:
. dla drzwi z nadświetlem – wysokość zwiększona do 4000 mm,
. brak ograniczenia szerokości szyby pomiędzy słupami – ze względu na dopuszczalne wymiary szkła odległość ta może dochodzić do 1500 mm,
. w zabudowie złożonej ze ścianek stałych lub ścianek z drzwiami maksymalna wysokość dolnej szyby ścianki zwiększona jest do 2700 mm,
. możliwość stosowania szerokich, poziomo ułożonych szyb – do 2400 mm,
. zwiększona szerokość zestawu modułów w ściance – do 6000 mm.

 
 Rys. 2. EI45, EI60. Przekrój przez stojaki drzwi

3. Większe możliwości w zakresie stosowanych wypełnień:
. grubość szkła już od 8 mm dzięki wprowadzeniu nowej listwy do szklenia,
. szersza gama przewidzianych w ww. aprobacie szyb ognioodpornych i zwiększenie ich dopuszczalnych wymiarów: do 1500x x2700 mm lub do 1400x3000 mm,
. blachy do wypełnień nieprzeziernych mogą mieć grubość: blacha aluminiowa – od 1,5 mm, blacha stalowa - od 0,8 mm.

4. Nowe akcesoria:
. narożniki uszczelki przymykowej drzwi,
. nowa uszczelka przymykowa (o symbolu 120553),
. możliwość stosowania uszczelek z precutingiem.

.. Nowe okucia i zamki:
. szeroki zakres z oferty zawiasów, zamków, zamków z elektrozaczepem, samozamykaczy, rygli i dźwigien „panicznych” różnych producentów i typów.


Pełna aprobata AT-15-6006/2006 oraz Certyfikat zgodności ITB-0642/W są już dostępne dla firm korzystających z tego systemu w autoryzowanej strefie naszej strony internetowej www.metalplast.pl.


Ramka:
Informujemy, że Zarząd GRUPY KĘTY S.A. – właściciela spółek: METALPLAST-BIELSKO S.A. oraz ALUPROF Sp. z o.o. – podjął decyzję o połączeniu tych firm. W wyniku fuzji od dnia 1 grudnia 2006 produkty i usługi obu spółek będą oferowane pod wspólnym logo ALUPROF.

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.