Już po raz trzeci Międzynarodowe Targi Poznańskie wraz z grupą firm-sponsorów powołają do życia podczas Targów Budma 2015 „Fabrykę Okien na Żywo”.

 

20140202 fabryka okien na zywo


Innowacyjny projekt edukacyjno-promocyjny z silnym przesłaniem dobroczynnym

Jest to ciekawy, wielopłaszczyznowy projekt, który łączy w sobie kilka celów: edukacyjny, promocyjny oraz dobroczynny. Na specjalnej przestrzeni pokazowej, w wydzielonej na potrzeby projektu Hali 6, w dniach 10-13 marca 2015 r., w ramach targów BUDMA/WinDoor-tech 2015 powstanie pełnowymiarowy park maszynowy umożliwiający produkcję okien PVC.

 

Wszyscy zwiedzający będą mieli możliwość obserwowania całego procesu powstawania energooszczędnych okien oraz uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące procesów produkcji i elementów składowych od obecnych na miejscu przedstawicieli firm.

 

W ramach projektu zostanie wyprodukowanych ponad 100 okien w oparciu o dwa systemy energooszczędnych profili aluplast o głębokości zabudowy 85 mm: Ideal 7000 – system z uszczelnieniem zewnętrznym oraz Ideal 8000 – system z uszczelnieniem środkowym, przy zastosowaniu pakietów trzyszybowych o współczynniku izolacyjności termicznej Ug=0,5 W/m2K . Zatem w Fabryce będą produkowane wyłącznie CIEPŁE OKNA.

 

20140202 fabryka okien na zywo1


„PRZEKAŻ CIEPŁO” – KUP ENERGOOSZCZĘDNE OKNA I POMÓŻ POTRZEBUJĄCYM
Podobnie jak w poprzednich edycjach „Fabryki Okien na Żywo”, podczas których wyprodukowano już ponad 250 okien przekazanych m.in. dla osób poszkodowanych podczas powodzi w Bogatyni oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych Caritas i Wioski Dziecięcej w Brzozowie na podkarpaciu, tak i tym razem wszystkie wyprodukowane okna wspomogą osoby potrzebujące.


Pieniądze ze sprzedaży stu energooszczędnych okien PCV wyprodukowanych przez „Fabrykę okien na Żywo” zostaną przekazane, w ramach akcji „Przekaż ciepło” rodzinom wielodzietnym i osobom starszym, którym brakuje opału na zimę. Część pieniędzy wesprze także remont Domu Dziecka w Lesznie, w ramach akcji „Podzielmy się radością”.


Możliwe to będzie dzięki grupie firm – sponsorów, w ramach wspólnej akcji Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz Caritas Diecezjalnych w Polsce. Partnerami tej unikalnej przestrzeni pokazowej są firmy: Aluplast, Adams, , AFS Federhenn, MFO, Siegenia oraz Stolcad.


Kup okna „wirtualnie” i zobacz jak powstają „realnie” Twoje okna

W tym roku po raz pierwszy do projektu przyłączyła się platforma internetowa charytatywni.allegro.pl, co zmieni nieco dotychczasową formułę udzielania pomocy. Już od 21 stycznia 2015 na stronie www.charytatywni.allegro.pl oraz www.aukcjecaritas.pl uruchomiona zostanie specjalna, trwająca przez miesiąc aukcja, na której będzie można kupić okna PVC w wybranym przez siebie rozmiarze.

 

Osoby, które kupią okno podczas aukcji otrzymają jednocześnie zaproszenie do zwiedzania targów i osobiście będą mogły zobaczyć jak w „Fabryce okien na Żywo” powstają ich okna. Kierując się hasłem „Przekaż ciepło” wystarczy zatem na platformie internetowej dokonać zakupu wybranych przez siebie okien, a całość pieniędzy z ich sprzedaży zostanie przekazana tym, którzy tego ciepła potrzebują.

 

„Okna 2021” – nowy wymiar energooszczędności
Obowiązujące od stycznia 2014 r. rozporządzenie o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki jasno określa zarówno wymogi stawiane oknom w zakresie ich izolacyjności termicznej, jak również kierunek tych zmian w najbliższych latach. Dla przypomnienia każde okno wprowadzane do obrotu powinno mieć w chwili obecnej współczynnik izolacyjności termicznej nie większy niż Uw ≤ 1,3 W/m2K, od stycznia 2017 r. będzie to już Uw ≤ 1,1 W/m2K, a od stycznia 2021 r. Uw ≤ 0,9 W/m2K. Będzie to zatem dosyć radykalne zaostrzenie wymogów, dla spełnienia których konieczne będzie zastosowanie odpowiednich komponentów przy produkcji okien.


Mając na uwadze zaostrzenie wymagań cieplnych, jak również nawiązując do hasła przyświecającego towarzyszącej projektowi akcji dobroczynnej „Przekaż ciepło” zdecydowaliśmy się na przekazanie na potrzeby projektu najcieplejszych systemów okiennych serii Ideal 7000 oraz Ideal 8000, które już dzisiaj pozwalają na wyprodukowanie okien spełniających wymogi Warunków Technicznych w 2021 r. – podsumowuje Marcin Szewczuk Marketing Manager aluplast sp. z o.o..

 

Zatem osoby, które zdecydują się na zakup okien podczas aukcji otrzymają okna o bardzo dobrych właściwościach cieplnych, a przy okazji część tego „ciepła” w postaci całości pieniędzy za wylicytowane okna zostanie przekazana ludziom znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.


Systemy okienne, które zostaną wykorzystane w FABRYCE OKIEN NA ŻYWO:

 

20140202 fabryka okien na zywo21. aluplast Ideal 7000
Systemy aluplast ideal 7000 wpisują się znakomicie w drogę poszukiwania oszczędności energii cieplnej poprzez zwiększanie głębokości kształtowników i liczby wewnętrznych komór.

 

Tworzenie energooszczędnych konstrukcji okiennych jest możliwe przede wszystkim dzięki powiększeniu głębokości zabudowy profili do 85 mm, sześciokomorowej budowie oraz poszerzeniu w tej serii profili wrębu szybowego, co pozwala na stosowanie energooszczędnych pakietów szybowych o szerokości do 51 mm.

 

Taka konstrukcja profilu pozwoliła na uzyskanie wartości współczynnika przenikania ciepła dla profili na Uf = 1,1 W/m2K. Jest to znacząca ponad 20% poprawa właściwości cieplnych profili w stosunku do obecnego standardu rynkowego, jakim są pięciokomorowe profile o głębokości zabudowy 70 mm, osiągające wartość Uf = 1,4 W/m2K.

 

 

Wykorzystując profile ideal 7000 osiągamy dla okna referencyjnego o wymiarach 1230 x 1480 mm, przy zastosowaniu pakietu szybowego Ug=0,5 W/m2K, współczynnik izolacyjności termicznej wynoszący Uw=0,79 W/m2K.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. aluplast Ideal 800020140202 fabryka okien na zywo3Systemy okienne Ideal 8000 to nowa propozycja firmy aluplast, w której duży nacisk położono na redukcję parametrów cieplnych. Możliwe było to dzięki zwiększeniu w serii Ideal 8000 głębokości zabudowy profili do 85 mm, sześciokomorowej budowie kształtowników oraz systemowi trzech uszczelek.

 

Współczynnik przenikalności cieplnej profili Uf=1,0 W/m2K sytuuje go w gronie rozwiązań o podstawowym znaczeniu dla inwestorów zainteresowanych budownictwem energooszczędnym. Możliwość stosowania energooszczędnych pakietów szybowych o szerokości do 51 cm pozwala na tworzenie okien charakteryzujących się bardzo niską przenikalnością cieplną.

 

Na przykład okno referencyjne o wymiarach 1230 x 1480 mm przy zastosowaniu pakietu szybowego o współczynniku Ug=0,5 W/m2K osiąga współczynnik izolacji termicznej wynoszący Uw=0,76 W/m2K, czyli spełniający wymogi stawiane oknom w tzw. budownictwie pasywnym.

 

Specjalna płetwa do której mocno przylega trzecia, wewnętrzna uszczelka zapewnia lepszą szczelność całej konstrukcji, jak również lepsze właściwości termiczne i akustyczne okna.


Więcej na: www.aukcjecaritas.pl  , www.charytatywni.allegro.pl , www.windoortech.pl/kupokno


ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA „FABRYKI OKIEN NA ŻYWO” w terminie 10-13.03.2015 r., Hala nr 6

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.