Aktualne wydanie

2020 04 okladka

Świat Szkła 04/2020

User Menu

 20191104-V1-BANNER-160x600-POL

 20200212a-SWIAT-SZKLA-HALIO-160X600-V3

  

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 

 Baner 2

Nawierzchnie syntetyczne na niekrytych obiektach sportowych i rekreacyjnych
Data dodania: 22.04.16

To kolejny, już 45. zeszyt serii Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a trzeci dotyczący sportu. Po edycji Podłóg sportowych w obiektach krytych (2013) i Boisk sportowych z nawierzchnią z trawy syntetycznej (2013) tom ten uzupełnia zagadnienie wymagań konstrukcyjnych do uprawiania sportu, a szczególnie dotyczących podbudów z lekkiego betonu kruszywowego oraz warstwy stabilizującej żwirowo-gumowej typu ET.

 

 

20160422Okladka WTW B15

 


W sposób systemowy omówiono w nim rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe stosowanych nawierzchni syntetycznych i uszeregowano powykonawcze badania odbiorcze, odnosząc je do zalecanej normy PN-EN 14877.

 


Przedstawiane wymagania dotyczące materiałów, podłoży, podbudowy, a także odbioru robót zreferowano w kontekście przewidywanych zastosowań do wielu dyscyplin sportowych, szczególnie do stadionów lekkoatletycznych i kortów tenisowych. W publikacji nie uwzględniono nawierzchni syntetycznych obiektów objętych specyfikacjami organizacji i związków sportowych, takich jak IAAF, FIBA, FIVB czy ITF.


Jak każdy z zeszytów WTWiORB, tak i ten zawiera definicje oraz kody ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV. Może służyć jako materiał pomocniczy przy sporządzaniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentu niezbędnego przy zawieraniu umów na roboty budowlane.


Dorota Piętka
WTWiORB. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 5. Wydawnictwo ITB 2016