Żurański J., Godlewski T., O przemarzaniu gruntu w Polsce, Seria „Prace Naukowe ITB. Monografie”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-249-8490-9 (wersja papierowa), s. 164, format B5, 5 załączników, il.

 

20180101O przemarzaniu gruntu w Polsce

 

Przemarzanie gruntu to jedno z oddziaływań klimatycznych istotnych przy projektowaniu fundamentów budowli naziemnych oraz obiektów i urządzeń podziemnych. Autorzy ostatnio wydanej przez ITB monografii O przemarzaniu gruntu w Polsce prof. dr hab. inż. Jerzy Żurański i dr Tomasz Godlewski za cel wzięli przedstawienie głębokości położenia izotermy zerowej na terenie Polski na podstawie ponadtrzydziestoletnich danych ze stacji meteorologicznych IMGW-PIB, zauważając, że głębokość przemarzania gruntu nie jest identyczna z położeniem izotermy zerowej.

 

Na podstawie norm w pracy przedstawiono mapy stref przemarzania gruntu, omówiono techniki, metody pomiarowe oraz podano przykładowe wyniki takich pomiarów wraz z opisem metodyki wyznaczania położenia izotermy zerowej w gruncie. Gros monografii to analiza probabilistyczna maksymalnych rocznych (zimowych) głębokości położenia izotermy zerowej z 45 stacji meteorologicznych IMGW-PIB z lat 1981/1982 – 2011/2012. Wyniki przedstawiono tabelarycznie oraz graficznie w postaci wykresów. Wykorzystanie rzeczywistych danych pomiarowych temperatury gruntu zgromadzonych przez stacje meteorologiczne, zastosowanie rozkładu prawdopodobieństwa Gumbela do wyznaczenia głębokości położenia izotermy zerowej o okresie powrotu 50 lat pozwoliło na przedstawienie Nowej mapy przemarzania gruntu w Polsce.

 


Pykacz S., Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne. Seria „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”, część E, zeszyt 2. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2017 ISBN 978-83-249-8493-0 (wersja papierowa)
s. 64, format B5, 3 załączniki, il.

Nowo wydany zeszyt autorstwa S. Pykacza to nowelizacja wcześniejszej pracy zawierająca dodatkowe rozdziały, poświęcone instalacjom wentylacyjnym, których wcześniej nie omawiano. Zostało to wyeksponowane w tytule. Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. Warunki te mogą być również stosowane w odniesieniu do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach przemysłowych, jeśli sposób uzdatnienia, rozprowadzenia i rozdziału powietrza jest podobny.
Warunki techniczne dotyczą centralnych systemów powietrznych wentylacji i klimatyzacji oraz najczęściej stosowanych systemów klimatyzacji powietrzno-wodnej i systemów z klimatyzatorami indywidualnymi.

 

20180101Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.