Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych ITB realizuje badania mechaniczne, wytrzymałości i szczelności lekkich przegród budowlanych (zewnętrznych i wewnętrznych), w tym badania: ścian osłonowych i działowych, elewacji wentylowanych, metalowych i warstwowych okładzin ścian i dachów (w tym płyt warstwowych), stolarki okiennej i drzwiowej, żaluzji oraz zasłon, bram, balustrad i szklanej zabudowy balkonów, ekranów akustycznych, szkła budowlanego, świetlików i pasm świetlnych, przekryć dachowych; schodów strychowych, okuć budowlanych, mechanizów otwierających i zamykających (w tym napędów i drzwi z napędami), technicznych środków bezpieczeństwa użytkowania obiektów i zabezpieczeń mienia w obiektach budowlanych; wyrobów instalacji sanitarnych (w tym wyrobów gotowych: wanien, umywalek, brodzików i zlewozmywaków) oraz innych elementów wyposażenia budynków.

 

 2018 12 20 2

Nowe laboratorium elementów wielkogabarytowych w zakresie badań szczelności i wytrzymałosci – Warszawa, ul. Ksawerów 21

 

Siedziba zakładu znajduje się w Warszawie (ul. Ksawerów 21) oraz w Poznaniu (ul. Taczaka 12). Trzecia lokalizacjia to laboratorium w Pionkach, specjalizujące się w badaniach mechanicznych drzwi przeciwpożarowych, wykorzystywanych głównie na potrzeby certyfikacji tych wyrobów.

 

Obok badań wykonywanych stacjonarnie laboratorium wykonuje szereg badań wytrzymałości i szczelności in situ, tj. na obiektach lub w miejscu wskazanym przez klienta. Ten obszar badań dotyczy głównie ścian osłonowych oraz okien, drzwi i bram w zakresie szczelności, wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania.

 

Ciągły rozwój zakładu związany jest również z doposażeniem laboratorium w aparaturę, rozwojem możliwości badawczych, a przede wszystkim z inwestowaniem w wykwalifikowaną kadrę młodych inżynierów, co ma zapewnić odpowiednią jakość obsługi rynku budowlanego wraz z jego oczekiwaniami związanymi ze sprawną i merytoryczną pomocą techniczno-formalną w zakresie wyrobów budowlanych.

 

Przykładem jest nowo powstała hala badawcza laboratorium LZE w Warszawie przy ul. Ksawerów 21, otwarta w połowie br. (laboratorium wyrobów wielkogabarytowych), co niewątpliwie zapewni klientom dogodne i bezpieczne warunki pracy.

 

 2018 12 20 1

Badania ścian osłonowych wg PN-EN 13050:2011

 

Rozwój zakładu to również wprowadzanie nowych technik badawczych i rozszerzanie zakresu akredytacji.

 

Do nowego obszaru działań należy zaliczyć:


- Badanie szczelności ścian osłonowych pod ciśnieniem dynamicznym powietrza i natryskiem wodnym wg PN-EN 13050:2011. Laboratorium na dzień dzisiejszy – jako jedyne w Polsce – posiada wzorcowany sprzęt badawczy oraz w roku 2018 uzyskało akredytację na tę metodę badania. Badania jako bardziej „rygorystyczne” potwierdzają prawidłowość rozwiązań konstrukcyjnych ścian osłonowych w zakresie szczelności na dynamiczne działanie deszczu, co można odnieść do trwałości ściany podczas cyklu jej życia.

- Badania barierek, balustrad oraz zabudów balkonowych w zakresie wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania, przeprowadzane wg procedur własnych objętych zakresem akredytacji. Laboratorium Elementów Budowlanych na dzień dzisiejszy jako jedyne w Polsce porzeprowadza tego typu badania oraz ocenę właściwości użytkowych barierek, balustrad oraz zabudów balkonowych na potrzeby wydawania Krajowych Ocen Technicznych.

- Innowacyjne badania energooszczędnych systemów montażu okien do wydawania Krajowych Ocen Technicznych.

- Badania ścian działowych wielkogabarytowych w zakresie trwałości użytkowej i bezpieczeństwa użytkowania w celu wydawania Krajowych Ocen Technicznych oraz Europejskich Ocen Technicznych.

- Badania odporności na włamanie okien, drzwi, ścian wg norm europejskich (PN-EN 1627:2012); nowością są akredytowane badania wykonywane wg norm brytyjskich PAS24.

- Badania wytrzymałościowe fotowoltaików.

- Badania klimatyczne drzwi oraz okładzin elewacyjnycjnych (w tym elewacji wentylowanych).

- Badania napędów przeznaczonych do stosowania w drzwiach i oknach w zakresie wytrzymałości i trwałości, również w skrajnych temperaturach, na potrzeby wydawania Krajowych Ocen Technicznych oraz kompleksowe badania okuć budowlanych (zamków i zawiasów).

 

2018 12 21 1

Badania ścian dzialowych – wielkogabarytowych


Nowa hala badawcza wyposażona jest w nowe stanowiska badawcze dające możliwożliwości oceny wyrobów budowlanych.

 

Sukcesem jest możliwość badania ścian dzialowych do wysokości 6,0 m oraz bram i drzwi przesuwnych (HS) do szerokości 10,0 m w zakresie szczelności i wytrzymałości.

 

Laboratorium wyposażone jest w komorę do badania elementów dachowych (okien i przekryć dachowych), w której wymuszany jest automatycznie minimalny kąt nachylenia wyrobu.

 

Obok działalności badawczej związanej z badaniami typu do oceny wyrobów z normami (jednostka notyfikowana nr 1488) oraz na potrzeby Krajowych i Europejskich Ocen Technicznych, prowadzimy również innowacyjne badania rozwiązań know-how dla projektów badawczych i inwestycyjnych naszych partnerów.

 

Instytut Techniki Budowlanej, w tym Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych, bierze udział w licznych konferencjach naukowych branży budowlanej, przekazując jednocześnie wiedzę z zakresu wyrobów budowlanych, opracowuje wymagania dla nowych wyrobów oraz tworzy innowacyjne programy badań, jak również wydaje wytyczne i poradniki.

 

ITB służy swoją wiedzą, profesjonalizmem i wysoką jakością badań, potwierdzoną przez Polskie Centrum Akredytacji (nr akredytacji AB 023).

 

Szczegółowe informacje o Zakładzie Inżynierii Elementów Budowlanych, nowościach i zakresie akredytacji możecie Państwo znaleźć na stronie www.itb.pl

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 12/2018

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.