Zestawienie norm przeciwpożarowych w budownictwie - stan 12/2007

PKN-CEN/TS 15447:2007 (U)
Mounting and fixing in reaction to fire tests under the Construction Products Directive
PN-EN 81-73:2006
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru
PN-EN 357:2005 (U)
Szkło w budownictwie -- Ognioodporne elementy oszkleniowe z przezroczystych lub przejrzystych wyrobów szklanych -- Klasyfikacja ognioodporności
PN-EN 1363-1:2001
Badania odporności ogniowej -- Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 1363-2:2001
Badania odporności ogniowej -- Część 2: Procedury alternatywne i dodatkowe
PN-EN 1364-1:2001
Badania odporności ogniowej elementów nienośnych -- Część 1: Ściany
PN-EN 1364-2:2001
Badania odporności ogniowej elementów nienośnych -- Część 2: Sufity
PN-EN 1364-4:2007 (U)
Badania odporności ogniowej elementów nienośnych -- Część 4: Ściany osłonowe -- Częściowa konfiguracja
PN-EN 1365-1:2001
Badania odporności ogniowej elementów nośnych -- Część 1: Ściany
PN-EN 1365-2:2002
Badania odporności ogniowej elementów nośnych -- Część 2: Stropy i dachy
PN-EN 1365-3:2002
Badania odporności ogniowej elementów nośnych -- Część 3: Belki
PN-EN 1365-4:2001
Badania odporności ogniowej elementów nośnych -- Część 4: Słupy
PN-EN 1365-5:2006
Badania odporności ogniowej elementów nośnych -- Część 5: Balkony i kładki dla pieszych
PN-EN 1365-6:2006
Badania odporności ogniowej elementów nośnych -- Część 6: Schody
PN-EN 1366-1:2001
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 1: Przewody wentylacyjne
PN-EN 1366-2:2001
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 2: Przeciwpożarowe klapy odcinające
PN-EN 1366-3:2006
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 3: Uszczelnienia przejść instalacyjnych
PN-EN 1366-4:2006 (U)
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 4: Uszczelnienia złączy liniowych
PN-EN 1366-5:2005
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 5: Kanały i szyby instalacyjne
PN-EN 1366-6:2006
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 6: Podłogi podniesione z dostępem i podłogi podniesione
PN-EN 1366-7:2006
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 7: Systemy transportowe i ich zamknięcia
PN-EN 1366-8:2006
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 8: Przewody oddymiające
PN-EN 1634-1:2002
Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych -- Część 1: Drzwi i żaluzje przeciwpożarowe
PN-EN 1634-1:2002/AC:2007
Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych -- Część 1: Drzwi i żaluzje przeciwpożarowe
PN-EN 1634-3:2006
Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych -- Część 3: Sprawdzanie dymoszczelności drzwi i żaluzji
PN-EN 1634-3:2006/AC:2006
Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych -- Część 3: Sprawdzanie dymoszczelności drzwi i żaluzji
PN-EN 1991-1-2:2006
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-2: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru
PN-EN 1992-1-2:2005 (U)
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie na warunki pożarowe
PN-EN 1993-1-2:2007
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-2: Reguły ogólne -- Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe
PN-EN 1994-1-2:2005 (U)
Eurokod 4 -- Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych -- Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie na warunki pożarowe
PN-EN 1995-1-2:2005 (U)
Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-2: Odporność na działanie ognia
PN-EN 1996-1-2:2005 (U)
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru
PN-EN 13238:2002
Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych -- Sezonowanie próbek i ogólne zasady wyboru podkładów pod próbki
PN-EN 13501-1:2007 (U)
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień
PN-EN 13501-2:2007 (U)
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej
PN-EN 13501-3:2007
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 3: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap odcinających
PN-EN 13501-4:2007 (U)
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 4: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu
PN-EN 13501-5:2006
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy ● PN-EN 13501-5:2006/AC:2007
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy ● PN-EN 13823:2004
Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych -- Wyroby budowlane, z wyłączeniem podłogowych, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu
● PN-EN 14135:2005 (U)
Okładziny -- Określanie zdolności do zabezpieczania ogniochronnego
PN-EN 14187-7:2004 (U)
Zalewy szczelin na zimno -- Część 7: Metoda badania określająca odporność na płomień
PN-EN 14390:2007 (U)
Badanie ogniowe -- Badanie w pomieszczeniu pełnej skali stosowane jako badanie odniesienia dla wyrobów powierzchniowych
PN-EN ISO 1182:2004
Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych -- Badania niepalności
PN-EN ISO 1716:2004
Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych -- Określanie ciepła spalania
PN-EN ISO 9239-1:2004
Badania reakcji na ogień posadzek -- Część 1: Określanie właściwości ogniowych metodą płyty promieniującej
PN-EN ISO 11925-2:2004
Badania reakcji na ogień -- Zapalność materiałów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia -- Część 2: Badania przy działaniu pojedynczego płomienia
PN-ENV 1187:2004
Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy
PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U)
Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy
PN-ENV 13381-2:2004
Metody badawcze ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 2: Pionowe membrany zabezpieczające
PN-ENV 13381-3:2004
Metody badawcze ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 3: Zabezpieczenia elementów betonowych
PN-ENV 13381-4:2004
Metody badawcze ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 4: Zabezpieczenia elementów stalowych
PN-ENV 13381-5:2004
Metody badawcze ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 5: Zabezpieczenia elementów zespolonych z betonu i profilowanych blach stalowych
PN-ENV 13381-6:2004
Metody badawcze ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 6: Zabezpieczenia słupów stalowych o przekroju zamkniętym wypełnionych betonem
PN-ENV 13381-7:2004
Metody badawcze ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 7: Zabezpieczenia elementów drewnianych
PN-ISO 9705:1999
Ochrona przeciwpożarowa -- Badania ogniowe -- Badanie wyrobów powierzchniowych w pomieszczeniu pełnej skali
PN-ISO 11925-3:2000
Reakcja na ogień -- Zapalność materiałów budowlanych poddanych bezpośredniemu działaniu płomienia -- Działanie płomieni z wielu źródeł
PN-B-02851-1:1997
Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Badania odporności ogniowej elementów budynków -- Wymagania ogólne i klasyfikacja
PN-B-02852:2001
Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru
PN-B-02867:1990
Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany
PN-B-02867:1990/Az1:2001
Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany
PN-B-02870:1993
Badania ogniowe -- Małe kominy -- Badania w podwyższonych temperaturach
PN-B-02872:1996
Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania odporności dachów na ogień zewnętrzny
PN-B-02873:1996
Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych
PN-B-02875:1998
Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania odporności ogniowej i skuteczności ogniochronnej sufitów podwieszonych

Irena Jesmanowicz

więcej informacji: Świat Szkła 12/2007


 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.