Po wcześniejszych wydawnictwach [1], [2] i [3], recenzowanych w „Świecie Szkła”, kolejna książka tej serii zawiera – jak zwykle – liczne prace znaczących autorów z Niemiec, Austrii i Szwajcarii, które są odbiciem aktualnego stanu techniki budownictwa ze szkła w krajach rozwiniętych. Przedstawiono tu różne sprawy projektowania i wykonawstwa architektury ze szkła, podkreślając właściwe jej sposoby wymiarowania i praktyczne wymogi konstrukcyjne. Problemy te przybliżono na tle współczesnych potrzeb sanacji energetycznej obiektów i dowiązano do przepisów niemieckiej normy DIN 18008 – Szkło w budownictwie. Poszczególne prace zatytułowane są następująco: 

 

 

2016 2 10 1

 

 

Część A – Budowle i projekty

 • Standardy przyszłości: EnEV 2014 i budynek efektywny plus.
 • Aktualny stan normowania konstrukcji ze szkła. 
 • Najdłuższa na świecie fasada siatkowa z lin w Dongguan.
 • Koncepcja sanacji laboratorium w stylu powojennego modernizmu – jako chronionego zabytku.
 • Mieszkanie w budynku wysokim.
 • envihab – Niemieckie Centrum Transportu Lotniczego i Kosmicznego e.V., Instytut Medycyny Lotniczej i Kosmicznej.
 • Podniebny spacer na lodowcu – most widokowy o szklanym spodzie.
 • Siatka otuliny centrum zakupów nad jeziorem Jinji w Suzhou (Chiny).
 • Specjalne fasady Centrum Konferencyjnego w Doha, Katar.
 • Fasady szklane – konwergencja ustrojów? 
 • Oszklenia systemu Fourcaulta przy zamku Babelsberg.
 • Otulina budynku Centrum Kultury Heydara Aliyewa w Baku, Azerbejdżan.
 • Herbaciarnia na plaży w Timmendorf.
 • Oszklony pasaż w Manchesterze.
 • Wymagające szkła izolacyjne i uchwyty odstępu jako gwaranty oszczędności energii.
 • Generacyjne optymalizowanie kształtu cylindrycznie wygiętego szkła.

 

 

Część B – Wymiarowanie i konstrukcja

 • Tarczownice ze szkła.
 • Stateczność wsporników z bezpiecznego szkła zespolonego.
 • Wyznaczanie parametrów w badaniu szkła za pomocą testu Anderson-Darling.
 • Reguły oszklenia.
 • Obicia z bezpiecznego szkła zespolonego z udziałem klejenia zmniejszającego przenoszenie obciążeń – dla drzwi przesuwnych.
 • Analiza zmieniającej się struktury fałdowej z laminowanego szkła organicznego.
 • Wieloosiowe stany naprężeń w klejonych elementach ze stali i szkła.
 • Liniowe i nieliniowe obliczanie szkieł izolacyjnych.
 • Projektowanie i możliwości zastosowań powierzchniowych sklejeń silikonowych.
 • Zastosowanie optycznej metody pomiarowej naprężeń przy działaniu poprzecznie obciążonych zamocowaniach punktowych.

 

 

Część C – Badania i rozwój

 • Badania eksperymentalne długotrwałego zachowania się klejonych konstrukcji zespolonych drewno-szkło.
 • Semitransparentna woltaika. Przegląd historyczny i problem przyszłościowy rozwoju.
 • Badania połączeń klejonych szkła poddanych działaniu cieplno-mechanicznemu za pomocą czujników włóknisto-optycznych.
 • Wielkości znamionowe różnych oszkleń przy penetracji promieniowania słonecznego w zależności od długości fali.
 • Badania resztkowej nośności szkła zespolonego. 
 • Szkła sprężone termicznie bez optycznie widocznych anizotropii – w zakresie potrzeb architektury.
 • Zachowanie się połączeń klejonych ze względu na pełzanie – na przykładzie elementów zespolonych drewno- szkło.
 • Nowe metody optyczne dla zabezpieczenia wybitnej funkcjonalności i jakości przyszłościowego szkła w architekturze. 
 • Lokalizowanie początkowego stanu awarii dla bezpiecznego szkła zespolonego przy działaniu obciążenia udarowego.
 • Nowa generacja fasad – pokrycie SCF.
 • Dziewięciometrowy most ze szkła sprężonego na GLASSTEC 2014.

 

 

Książka zaopatrzona jest w listę autorów oraz spisy słów nazewnictwa i kluczowych – po niemiecku i po angielsku.

 

Całość poruszonej tematyki wychodzi skutecznie naprzeciw obecnym potrzebom w zakresie projektowania, obliczania i konstruowania budowli ze szkła – czerpiąc wydatnie z najnowszych osiągnięć badań i prognoz przyszłościowych. Niewątpliwie, opiniowana książka jest kolejnym ważnym krokiem na drodze zastosowań szkła w architekturze. Z tego względu można ją rekomendować specjalistom w tej dziedzinie również w Polsce.

 

 

prof. Zbigniew Cywiński

 

 

Bibliografia
[1] Weller B., Tasche S. (red.): Glasbau 2012. „Świat Szkła“ 2/2013.
[2] j.w.: Glasbau 2013. „Świat Szkła” 9/2013.
[3] j.w.: Glasbau 2014. „Świat Szkła” 10/2014.

 

 Weller B., Tasche S. (red.): Glasbau 2015. Ernst&Sohn, Berlin 2015. Cena: 39,90 euro.

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 02/2016

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.