To kolejny, już 45. zeszyt serii Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a trzeci dotyczący sportu. Po edycji Podłóg sportowych w obiektach krytych (2013) i Boisk sportowych z nawierzchnią z trawy syntetycznej (2013) tom ten uzupełnia zagadnienie wymagań konstrukcyjnych do uprawiania sportu, a szczególnie dotyczących podbudów z lekkiego betonu kruszywowego oraz warstwy stabilizującej żwirowo-gumowej typu ET.

 

 

20160422Okladka WTW B15

 


W sposób systemowy omówiono w nim rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe stosowanych nawierzchni syntetycznych i uszeregowano powykonawcze badania odbiorcze, odnosząc je do zalecanej normy PN-EN 14877.

 


Przedstawiane wymagania dotyczące materiałów, podłoży, podbudowy, a także odbioru robót zreferowano w kontekście przewidywanych zastosowań do wielu dyscyplin sportowych, szczególnie do stadionów lekkoatletycznych i kortów tenisowych. W publikacji nie uwzględniono nawierzchni syntetycznych obiektów objętych specyfikacjami organizacji i związków sportowych, takich jak IAAF, FIBA, FIVB czy ITF.


Jak każdy z zeszytów WTWiORB, tak i ten zawiera definicje oraz kody ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV. Może służyć jako materiał pomocniczy przy sporządzaniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentu niezbędnego przy zawieraniu umów na roboty budowlane.


Dorota Piętka
WTWiORB. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 5. Wydawnictwo ITB 2016

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.