Czy można całkowicie unikać powstających na fasadach zjawisk anizotropowych lub zamglenia (białej mgiełki), czyli zjawisk optycznych pogarszających przezroczystość szkła? Oba te zjawiska są związane z przebiegiem produkcji i – co zależy od technologii pieca – nie zawsze można je wyeliminować. 

 

 

2017 6 53 1

 

 

Zjawiska anizotropowe na fasadach

 

Zjawiska anizotropowe wynikają z różnych stosunków naprężeń wewnątrz szkła. Pojawiają się zwłaszcza w szkle hartowanym. Większość producentów postrzega zjawiska anizotropowe jako nierozerwalnie związane z procesem produkcyjnym oraz – przy dotychczasowym braku systemów pomiarowych on-line – nieuniknione przy termicznym hartowaniu.

 

Bez systemu on-line producenci szkła mają trudności w kontrolowaniu i reagowaniu w odpowiednim czasie na zagrożenie tymi zjawiskami. Systemy off-line są zbyt czasochłonne, by mogły zapewniać odpowiedni czas na regulację części grzewczej lub chłodzącej pieca w celu uniknięcia wystąpienia zjawisk anizotropowych.

 

 

Projekt pilotażowy w BGT (Anizotropia)

 

Te trudności odchodzą już do przeszłości, ponieważ w projekcie pilotażowym w Bischoff Glastechnik, Bretten / Germany (BGT) firma VIPROTRON zakończyła prace rozwojowe nad skanerem, wykrywającym i mierzącym zjawiska anizotropowe, jak również zamglenia i urządzenie to jest gotowe go pojawienia się na rynku.

 

Umieszczony bezpośrednio na wylocie pieca skaner anizotropii VIPROTRON kontroluje wychodzące tafle szkła i dostarcza obrazy zjawisk anizotropowych każdego wsadu szkła do pieca.

 

Jednocześnie dokonywana jest lokalizacja i pomiar intensywności zjawisk anizotropowych. Jest to pomocne w optymalizacji parametrów pieca i dzięki temu w służy poprawie jakości końcowego produktu. Wyniki skanowania mogą być przedstawiane na trzy sposoby:

 

 

2017 6 53 2

Typowy obraz czarno-biały, przedstawiający “rzeczywistość”

 

 

2017 6 53 3

Obraz wielospektralny i pomiar intensywności anizotropii

 

 

2017 6 53 4

Segmentowy obraz wielospektralny mający na celu raczej wyszukanie „problematycznych stref“ w szkle niż tylko uzyskanie widoku obszaru dyfuzji.

 

 

Skaner został szybko zaakceptowany przez obsługę pieca, ponieważ firma już od dłuższego czasu wykorzystywała ściany polaryzacyjne za piecem i skaner wykazywał wyniki porównywalne do tych, które obsługa w przeszłości uzyskiwała i mierzyła ze znacznym wysiłkiem. 

 

Podobieństwo pomiędzy wynikami uzyskiwanymi przy pomocy skanera a wynikami uzyskiwanymi wcześniej przy użyciu metody manualnej wzbudziło zaufanie pracowników do używania nowego urządzenia.

 

Przy każdym pomiarze skaner określa ogólny poziom izotropii tafli. Zależnie od oczekiwanego poziomu szkło było oceniane jako „dobre“ lub „złe“:

 

 

2017 6 53 5

„Dobre“ szkło o wysokim poziomie izotropii

 

 

2017 6 53 6

„Złe“ szkło o niskim poziomie izotropii

 

 

Oczywiście, wyniki dla każdego szkła mogą być archiwizowane, dlatego też możliwe jest śledzenie każdego szkła przy późniejszych dyskusjach na temat jakości lub udowodnienie, że negocjowany poziom jakości został dotrzymany.

 

 

Projekt pilotażowy w BGT (zamglenia)

 

Poza pomiarem zjawisk anizotropowych BGT wykorzystywało skaner do poprawy metody postępowania z taflami „zamglonymi”. Struktury zamgleń były wykrywane on-line przy pomocy tego samego skanera i prezentowane na tym samym wyświetlaczu. 

 

Dzięki temu operatorzy wiedzieli dokładnie, gdzie szkło wymaga oczyszczenia powierzchni od zmętnień przed przekazaniem szkła do następnego etapu produkcyjnego lub wysyłką do klienta.

 

 

(...)

 

2017 6 54 1

Akceptowane szkło

 

 

2017 6 54 2

Nieakceptowane szkło

 

 

Udoskonalenia wprowadzone podczas realizacji projektu

 

Codzienne użytkowanie skanera wskazało na potrzebę wprowadzenia pewnych modyfikacji w celu poprawy organizacji pracy lub sposobu dokonywania pomiarów. Obok operatora na końcu przenośnika odprowadzającego także pracownik obsługujący piec otrzymuje obraz ze skanera, w celu sprawdzania rzeczywistej jakości w danym czasie, co umożliwia mu natychmiastową optymalizację ustawień pieca.

 

 

2017 6 54 3

 

 

Innym wymaganiem była druga metoda oceny obok uzyskiwania ogólnego wyniku. BGT oczekiwało również alarmu w sytuacjach, gdy ogólna wartość wydaje się być prawidłowa (na przykład izotropia >95%), ale zjawiska anizotropowe ujawniają się tylko w pewnych miejscach (tworząc jakby wysepki) i wówczas „rzucają się w oczy obserwatora“.

 

Trochę czasu zajęła optymalizacja raportów, ponieważ nie dysponowano żadnymi normami, a różne strony oczekiwały różnych rzeczy. 

 

Obecnie BGT może spełniać oczekiwania wszystkich klientów w odniesieniu do ogólnej dokumentacji jakości, zawierającej również odpowiednie informacje dotyczące zwłaszcza zjawisk anizotropowych. Dla każdego szkła mogą być dostarczone klientowi lub innej zainteresowanej stronie obraz i ocena zjawisk anizotropowych.

 

 

Relacje z klientami

 

Dla BGT skaner anizotropii VIPROTRON stał się ważnym narzędziem mediacji pomiędzy maksymalnymi wymaganiami rynkowymi a rzeczywistymi zdolnościami produkcyjnymi danego pieca.

 

Projektanci, architekci, konstruktorzy fasad mogą być teraz informowani z góry o zdolnościach urządzeń hartujących, wraz z dostarczeniem próbek. Następnie określają oni akceptowany poziom. W trakcie produkcji poziom ten jest sprawdzany w sposób ciągły oraz może być zabezpieczany i dokumentowany w optymalny sposób przy pomocy skanera anizotropii VIPROTRON.

 

Dzięki temu we wszelkich kwestiach spornych lub roszczeniach zwrotu kosztów dokumentacja generowana przez skaner może zapewnić wyjaśnienie wątpliwości.

 

 

 

 

 Rainer Feuster
Viprotron GmbH

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 06/2017 

 

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.