Drzwi, bramy, okna i zacieniające akcesoria okienne (markizy, żaluzje, rolety) są zasadniczym elementem zewnętrznych ścian budynków. Regulują dopływ światła dziennego i klimat w pomieszczeniu oraz umożliwiają łatwy, wygodny i bezpieczny dostęp do budynku.

 

Bramy garażowe, drzwi automatyczne i urządzenia do ochrony przeciwsłonecznej przodują pod względem stosowania automatycznych napędów i sterowników w porównaiu do całej branży budowlanej.

 

Łatwe w montażu jednostki napędowe ze zintegrowanymi czujnikami, transmisją radiową i sterowaniem przez smartfon sprawiają, że korzystanie z nich jest również możliwe i przystępne cenowo dla właścicieli prywatnych budynków mieszkalnych.

 

Pociąga to za sobą dodatkowe wymagania, takie jak bezpieczeństwo funkcjonalne i elektryczne, które należy uwzględnić podczas projektowania i składania ofert przetargowych. 

 

 

Automatyczne napędy i inteligentna technologia sterowania a komfort, bezpieczeństwo i efektywność energetyczna

 

Cyfryzacja wkracza w każdą dziedzinę życia, czy to w samochodzie, w biurze, w produkcji czy w sektorze prywatnym. Wi-fi, Internet, a także smartfony „podbiły” już nasz dom - teraz kolej na okucia okienne i drzwiowe. Funkcyjne drzwi (ewakuacyjne, z kontrolą dostępu, itp) i bramy w budynkach użyteczności publicznej, na lotniskach i w hotelach odgrywają technologicznie pionierską rolę. Testowane są na nich najnowsze technologie, które będą również dostępne i przystępne cenowo, po pewnym czasie również do innych budynków.

 

Automatycznie sterowane bramy, drzwi, okna oraz systemy rolet i przeciwsłoneczne zapewniają większy komfort i bezpieczeństwo, zwłaszcza osobom starszym, dzieciom lub osobom fizycznie niepełnosprawnym. Drzwi wejściowe do domu, drzwi tarasowe i drzwi balkonowe oraz drzwi przeciwpożarowe w strefie przejścia do piwnic lub podziemnego garażu są typowe.

 

Jednak automatyczne drzwi są często używane w budynkach użyteczności publicznej, placówkach opiekuńczych lub wspomagających dla osób starszych. Ponadto dodatkowe, korzystne funkcje są łatwe do zrealizowania, np. centralne zamknięcie, sygnał alarmowy uruchamiany przy próbie włamania lub komunikat stanu „otwarty/zamknięty” dla okien, drzwi i bram.

 

 

2018 03 10 1

Rys. 1. Proste „inteligentne” sterowanie domu jest dostępne nawet w małych budynkach (rys. Somfy)

 

 

Rozwój technologii dotyczących napędu, czujników i sterowania sprawia, że urządzenia te stają się coraz mniejsze, wygodniejsze i tańsze. Zaopatrzenie w energię potrzebną do działania tych urządzeń można już rozwiązać za pomocą technologii lokalnych modułów słonecznych oraz akumulatorów magazynujących energię i i dostarczających ją, gdy słońca nie ma, a więc bez potrzeby rozbudowywania „sieciowej” instalacji elektrycznej.

 

Inteligentne komponenty, które reagują na oddziaływanie środowiska (temperatura, nasłonecznienie, opady atmosferyczne, silny wiatr itp.) i potrzeby użytkownika oferują możliwości osiągania większego komfortu i bezpieczeństwa.

 

Te, jak również sterowniki wykonujące polecenia komend głosowych, czy też wyrażanych gestami rąk lub przekazujące informacje użytkownikowi (np. wyświetlające je na ekranie smartfona) niezbędne informacje dotyczące okresowych czynności konserwacyjnych otwierają nowe modele biznesowe dla usług w zakresie analizy bezpieczeństwa oraz uruchamiania i konserwacji tych urządzeń.

 

„Smart home” jest czymś więcej niż tylko zestawem napędów elektrycznych do okien i drzwi, ale tworzy system z czujnikami, inteligentną kontrolą i w połączeniu z systemami komunikacji z użytkownikiem.

 

 

(...)

Popyt wzrasta również z powodu rozwoju oferty i presji reklamowej takich firm, jak Somfy, Schüco, Roma oraz Amazon, Google&Co. Elementy okienne i drzwiowe poruszane napędem elektrycznym stają się „maszynami”, zgodnymi z dyrektywą maszynową i podlegają szczególnym wymogom bezpieczeństwa opisanym w tej dyrektywie. Dotyczy to również sytuacji, gdy są one montowane z gotowych podzespołów na placu budowy.

 

 

2018 03 10 2

Rys. 2. Status quo i rozwój Smart Home w Niemczech (rys . Smart Home Monitor 2017, studium SPLENDID RESEARCH GmbH)

 

 

„Inteligentny” dom w sektorze prywatnym oznacza większy komfort, bezpieczeństwo, tworzenie sieci z systemami wyższego poziomu (w chmurze), a także prostą kontrolę dzięki połączeniu z technologią oferowana przez takie firmy jak: Google, Amazon, itp.

 

Połączenie sieciowe (komputerowe, telefoniczne itp.) lub połączenie z usługami budowlanymi oferuje potencjał do oszczędzania energii i różnorodne możliwości sterowania – aż do automatycznej, zorientowanej na użytkownika regulacji klimatu w pomieszczeniu.

 

„Inteligentne” komponenty stają się coraz bardziej popularne również w zakładach produkcyjnych. Fabryka przyszłości automatycznie zarządza własnymi zasobami, optymalizuje i organizuje trasy z samojezdnymi urządzeniami transportującymi (surowce, komponenty, czy też gotowe wyroby), kontrolowanymi bezpośrednio przez oprogramowanie planistyczne i umożliwia tworzenie małych, pojedynczych partii produktów (zgodnych ze specyficznymi zamówieniami klientów). Dzięki sieciowaniu połączeniu wewnątrz fabryki i połączeniu internetowym z dostawcami i klientami, innowacje w zakresie planowania i produkcji są dostępne „na żądanie”. Dzisiaj przemysł 4.0 i świat cyfrowy są już spotykane w każdej firmie produkcyjnej.

 

Okna, drzwi, bramy, żaluzje, zamki i urządzenia kontroli dostępu do budynku są też częścią zakładu produkcyjnego i logistyki produkcji.

 

 

2018 03 11 1

Rys. 3. Nowe korzyści i wartość dodana na przykładzie inteligentnego napędu bramy garażowej (fot. Teckentrup GmbH & Co. KG)

 

 

2018 03 11 2

Rys. 4. Komfort i bezpieczeństwo w salonie dzięki technologii Smart Home są łatwe do zainstalowania i użytkowania dziękibezprzewodowym systemom sterowania przez radio i interfejsy oferowane przez firmy Apple, Google , itp. (rys. Somfy)

 

 

Inteligentne bramy garażowe ze zintegrowanym czujnikiem i technologią sterowania to interesujący przykład automatycznej „inteligentnej opieki”: jeśli wjeżdżasz do garażu wilgotnym pojazdem, drzwi garażu w górnym segmencie otwierają się i pozostają w położeniu wentylacyjnym, dopóki czujnik temperatury i wilgotności nie przekaże informacji, że samochód już wysechł i można zamknąć otwarte elementy drzwi. Czujnik ruchu, w połączeniu z czujnikiem podczerwieni, wykrywa, czy w garażu znajduje się osoba np. dziecko, lub zwierzę domowe i jeśli tak jest – wysyła wiadomość na smartfon użytkownika. Może także zidentyfikować włamywacza i wywołuje wtedy automatycznie alarm akustyczny. Dostępny jest również zintegrowany czujnik laserowy pozycji parkowania, zdalne serwisowanie i oświetlenie LED. Aby zagwarantować funkcjonalność i bezpieczeństwo we wszystkich scenariuszach zastosowania, wszystkie pojedyncze elementy i cały system muszą zostać przetestowane pod względem bezpieczeństwa elektrycznego i funkcjonalnego.

 

 

Komfort i dostępność

 

Budynek „zorientowany” na przyszłość musi opierać się na kryteriach oszczędności energii, komfortu, bezpieczeństwa, trwałości i zmieniających się potrzeb właścicieli i mieszkańców. Drzwi wejściowe do mieszkań i zewnętrzne do budynku, a także bramy garażowe odgrywają szczególną rolę, ponieważ są „wizytówkami” budynku i najważniejszym wejściem. Na tym tle szczególnie istotne są specyfikacje dotyczące zmian demograficznych. Starsi ludzie chcą pozostać w swoim znajomym otoczeniu i prowadzić samodzielne życie tak długo, jak to możliwe. Zgodnie z badaniem Budownictwo mieszkaniowe dla osób starszych Niemieckiego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Urbanizacji, w Niemczech brakuje 3 milionów mieszkań przystosowanych do potrzeb osób w starszym wieku, w których dostęp nie jest utrudniony przez wąskie, powolne drzwi, trudno dostępne przyciski lub wymagania użycia dużej siły do otwarcia drzwi wejściowych czy tarasowych.

 

Specyfikacje dotyczące budynków ich elementów bez barier architektonicznych opisano w normie DIN 18040 w częściach 1 i 2. Norma ma zastosowanie do budynków publicznych i nowych budynków mieszkalnych z więcej niż trzema mieszkaniami oraz do obiektów modernizowanych w zakresie prac budowlanych, podlegających zatwierdzeniu przez lokalne władze budowlane. Zgodnie z normą DIN 18040, rodzaj drzwi i ich parametry, takie jak wymiary otworu w świetle (min. 90 cm), wysokość robocza dla uchwytów (85 cm), napęd drzwiowy w celu ograniczenia maksymalnych sił roboczych (klasa 3 z maksimum 25 N lub 5 Nm zgodnie z EN 12217), ale także projekt drzwi uwzględniający potrzebę stosowania elementów o dużym kontraście wizualnym dla osób z wadami wzroku oraz stosowanie elementów kontrolnych zgodnie z zasadą dwóch zmysłów (wizualną, dotykową lub akustyczną).

 

Drzwi obsługiwane automatycznie stają się coraz bardziej popularne, ponieważ dom lub ukochane miejsce do opalania na balkonie i tarasie powinny pozostać dostępne nawet przy ograniczonej mobilności użytkownika. Aspekty te są szczególnie ważne dla pokolenia 50+, grupy docelowej o znacznej sile nabywczej, która przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa i jakości.

 

W prywatnej przestrzeni życiowej są to głównie drzwi rozwierane (z zawiasami bocznymi), drzwi przesuwne lub bramy garażowe, ale także rolety zewnętrzne i żaluzje zewnętrzne, w których automatyzacja może zaradzić, gdy ich obsługa wymaga zbyt wysokich sił operacyjnych/roboczych. Typowym przykładem takich wyrobów są drzwi wejściowe, drzwi tarasowe i drzwi balkonowe, a także drzwi przeciwpożarowe w strefie dostępu do piwnicy lub podziemnego garażu, które powinny zapewniać wygodny, niczym nieograniczony dostęp dla użytkownika.

 

 

2018 03 11 3

Rys. 5. Architektura sieci z przełącznikami, czujnikami i  siłownikami na przykładzie sieci bezprzewodowej i protokołuEnOcean (ryc. prof. Michael Krödel, Hochschule Rosenheim)

 

 

W przyszłości standardowe systemy zamykania/ryglowania drzwi do mieszkań i centralny zamek w drzwiach do budynku, w połączeniu z czujnikami umieszczonymi w ramach okiennych lub drzwiowych oraz na szybach będą w standardzie, co zagwarantuje, że natychmiast zostanie wysłana wiadomość na smartfon użytkownika lub firmy ochroniarskiej na wypadek uszkodzenia lub próby włamania. Jednakże możliwe są również „inteligentne” rolety, które rozpoznają nieautoryzowane podejście osoby (np. włamywacza) na podstawie typowych profili zachowania, a następnie automatycznie zamykają się utrudniając dostęp do budynku. Jednak w przypadku pożaru automatycznie otwierają się, umożliwiając sprawną ewakuację z zagrożonych pomieszczeń.

 

 

2018 03 12 1

Rys. 6. Funkcje/możliwości automatycznych drzwi rozwieranych (z zawiasami bocznymi)

 

 

2018 03 12 2

Rys. 7. Elementy zamka elektromechanicznego

 

 

Popytowi na komponenty elektromotoryczne sprzyjają przede wszystkim aplikacje pozwalające sterowanie nimi przez smartfon oraz rozwiązania „inteligentnego budynku”, sterowane za pomocą głosu lub gestów, umożliwiające intuicyjne i proste wykorzystanie ich przez różne grupy docelowe i wiekowe.

 

W tym samym czasie producenci i monterzy będą mieli dostępny łatwiejszy sposób ich instalacji/montażu, ponieważ branża oferuje rozwiązania typu „plug- and-play” i radiowe systemy sterowania (nie wymagające okablowania). Dlatego dystrybucja i montaż elektromotorycznych okuć (np. zamków) jest koniecznością dla producenta elementów konstrukcyjnych drzwi, okien i bram. Ci, którzy nie uzyskają takich kwalifikacji w odpowiednim w czasie i nie będą oferować takich usług, nie przetrwają na rynku.

 

 

Napędy, sterowanie i czujniki

 

„Inteligencja” automatycznych elementów konstrukcyjnych (okien, drzwi, bram) wynika z interakcji jednostki napędowej, czujników i sterowania. W związku z tym architekci, projektanci branżowi, producenci i monterzy stają przed nowymi wymaganiami, które muszą być już brane pod uwagę podczas projektowania i budowy. Należą do nich na przykład prowadzenie kabli w profilu okna/drzwi i jego ochrona przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi, a także bezpieczne stosowanie dodatkowych elementów, takich jak transformator lub sterowanie.

 

 

2018 03 12 3

Rys. 8. Zalecenie dotyczące prowadzeni a kabli w konstrukcjach okiennych/drzwiowychzgodnie z ift-Wytyczne EL 01engl/1 [1]

 

 

2018 03 12 4

Rys. 9. Uszkodzenia korozyjne na jednostkach napędowych (przekładnia, deska i silnik) wywoła neprzez kondensację pary wodnej w obudowiem, pomimo klasy ochrony IP (rys . ift Rosenheim [2])

 

 

Obecny rozwój produktów w zakresie napędów, zamków i okuć ma na celu redukcję wymiarów komponentów oraz integrację wyłączników krańcowych, siłowników, czujników i transponderów w jednostkach napędowych ukrytych w konstrukcji okien, drzwi lub bram. Półautonomiczna „inteligencja” w jednostce napędowej i zaopatrzenie w energię musi zapewniać bezpieczne działanie w przypadku awarii centralnego sterowania. Dotyczy to również takich funkcji, jak bezpieczne zamknięcie (odporność na włamanie), otwarcie za pomocą klucza lub w przypadku pożaru (drzwi ewakuacyjne). Nadrzędne polecenia lub działanie wynikające z reakcji na optymalizację procesów, zmniejszenia zużycia energii, potrzeby wentylacji itp., są obecnie przesyłane drogą radiową (sieć bezprzewodowa) do sterowania wyższego poziomu.

 

Jednak bardzo ważne jest, aby czujniki i sterowanie używały protokołu, który jest rozpoznawany i „rozumiany” przez wspólne centralne systemy sterowania budynkiem. W przeciwnym razie sygnały mogą być interpretowane i używane w niewystarczającym stopniu lub wcale. Tak zwany „suchy kontakt” zazwyczaj nie wystarcza, ponieważ może on jedynie wykorzystywać lub wyświetlać informacje „otwarte” lub „zamknięte”. Zgodność z protokołami szeroko stosowanymi w technologii budowlanej, takich jak KNX, jest lepsza. W tym celu dostępne są „urządzenia translacyjne”, które sprawiają, że sygnały czujników są również czytelne dla innych kontroli i protokołów.

 

 

2018 03 13 1

Ryc. 10. Funkcjonowanie sekcji kontroli i czujników jest porównywalna z zadaniami bramkarza

 

 

2018 03 13 2

 Rys. 11. Specyfikacje elektrycznych elementów konstrukcyjnych

 

 

A zatem, znacznie upraszcza to działania producenta i instalatora, ponieważ element tylko musi być zamontowany i konieczne jest tylko podłączenie zasilania. Połączenie z domowym systemem instalacji elektrycznej i programowanie sterowania mogą być realizowane przez usługi oferowane przez sprzedawców lub są tak proste, że mogą być również przeprowadzone nie tylko przez wykwalifikowanego instalatora, ale nawet przez właściciela domu (Smart Home Ready).

 

 

2018 03 14 1

Rys. 12.

 

 

2018 03 14 2

Rys. 13.

 

 

 

2018 03 14 3

Rys. 14.

 

 

Zasilane mechanicznie drzwi skrzydłowe z automatycznym napędem są nadal postrzegane jako drzwi oraz oddzielny elektryczny zespół napędowy, który jest następnie montowany na drzwiach. W związku z tym często występują problemy podczas produkcji i instalacji, ponieważ kable są zbyt krótkie lub brakuje miejsca na przewody elektryczne, jednostkę sterującą i transformator. Również mechaniczne połączenie elektrycznych zespołów napędowych stwarza trudności, ponieważ rama lub skrzydło drzwi ma niewystarczającą sztywność. W praktyce często powoduje to uszkodzenia, takie jak wyrwane zawiasy, uszkodzone ramy drzwi z otwartymi złączami, zakleszczone drzwi z uszkodzeniem jednostek napędowych itp.

 

Niezawodne, kompletne rozwiązania mogą powstawać razem z profilami, futryną drzwi, skrzydłami drzwi i panelami wypełniającymi, czy zawiasami. Wtedy jednostka napędowa i elementy sterujące wzajemnie są dopasowane i się uzupełniają. Oczywiście obejmuje to również profesjonalną instalację, okresową konserwację i inspekcję.

 

Instrukcja oferowana przez instytut ift Rosenheim – IFT-Guideline EL-01engl/1 Systemy elektroniczne w oknach, drzwiach i fasadach dostarcza praktycznych zaleceń i listę kluczowych miejsc wymagających skontrolowania w celu profesjonalnego zorganizowania procesu koordynacji między producentem elementów konstrukcyjnych (okien, drzwi, bram), a profesjonalną instalacją elektryczną oraz określenia specyfikacji i niezbędnych informacji na temat trasy kabli, punktów przesyłu informacji radiowej, itp. Zasilanie komponentów napędowych za pomocą 24 V ma sens dla elektromechanicznych elementów konstrukcyjnych, aby umożliwić łatwy montaż również bez profesjonalnego elektryka i zminimalizować przekroje kabli.

 

Jeżeli stosowane są systemy kablowe i bezprzewodowe, to w celu zapewnienia wymiany lub naprawy, przewody kablowe między elementem elektromechanicznym i punktami transferu radiowego muszą być prowadzone w kanałach lub innych podobnych systemach prowadzenia kabli.

 

Ocena odporności elementów elektronicznych wyłącznie na działanie klimatu, według klasycznej klasyfikacji IP, nie jest wystarczająca. Szczególnie jednostki napędowe, które mają kontakt z klimatem wewnętrznym i klimatem zewnętrznym, mogą powodować kondensację pary wodnej z późniejszymi uszkodzeniami elektrycznymi. W takim przypadku ocena komponentów elektrycznych za pomocą testów zmiany klimatu ma sens.

 

Podczas montażu wady są często powodowane użyciem nieodpowiednich komponentów, lub łączenie z innym, nieodpowiednim zasilaniem, niewłaściwymi kablami i złączami, nieprofesjonalnym okablowaniem, jak również brakiem testów funkcjonowania komponentów przed montażem. Ponadto występują błędy w trakcie projektowania, ponieważ elektroniczne elementy budynku znajdują się w obszarach o wysokiej wilgotności, temperaturze lub mechanicznym obciążeniu – a nie uwzględniono tego w projekcie i nie zastosowano odpowiednio wytrzymałych komponentów.

 

Nie będzie dobrych rezultatów dla złożonych funkcji i zadań bez wcześniejszej koordynacji między architektami, projektantami branżowymi, a producentami. W przypadku prostych projektów dostawcy powinni przygotować produkty „Smart Home Ready” do łatwego montażu przez użytkownika, bez udziału profesjonalisty. Dojrzałe, kompletne rozwiązania i dostawca pełnego zestawu usług, które zapewniają niezawodną kontrolę wszystkich interfejsów, są nadal rzadkością i wciąż muszą stać się bardziej powszechne. Brakuje również odpowiednich metod weryfikacji przydatności do użytkowania systemów automatycznych.

 

 

2018 03 15 1

Rys. 15.

 

 

Technologia czujników

 

Zabezpieczenie elektromechanicznych elementów konstrukcyjnych przed ryzykiem zranienia użytkownika przez czujniki i elementy sterujące można łatwo porównać z zadaniami bramkarza: musi on obserwować przebieg gry w całym polu. Gotowość do działania zwiększa się w przypadku wydarzeń w polu karnym, a bramkarz rozpoczyna akcję w polu bramkowym. W przypadku drzwi i bram elementy kontrolne i sterujące, nadzorują rolę obserwacji „pola gry” za pomocą czujników (bariery świetlne, czujki w podczerwieni i laserowe itp.).

 

Czujniki „na przedpolu” monitorują zdarzenia w obszarze „pola karnego”; kontrola musi poprawnie interpretować sygnały i ustalać, czy ktoś jedzie do bramy, podjeżdża do niej, czy tylko ją mija. Sygnały radiowe, transponder, chipy lub inne informacje (również biometryczne) są transferowane, jeśli istnieje autoryzacja dostępu. Jednocześnie należy monitorować niebezpieczne miejsca w bramie (krawędzie zamykające, ruchome elementy itp.).

 

Nadrzędna zasada to „najwyższe niebezpieczeństwo – zatrzymaj się” (dotyczy to szczególnie dużych ruchomych skrzydeł drzwiowych), jeśli czujnik wskaże, że ktoś zbliża się do tego obszaru. Systemy są szczególnie wydajne, gdy komponenty komunikują się ze sobą, a czujniki „na przedpolu” wykrywają już kierunek ruchu użytkownika i autoryzację dostępu oraz przekazują odpowiednie raporty do systemów nadzorujących i sterujących. Podobnie, jak bramkarz, kontrolka wykrywa, kiedy występuje „niebezpieczne zachowanie” w chronionym obszarze.

 

Operator elektromechanicznego elementu konstrukcyjnego (np. drzwi automatycznych) musi być przeszkolony i poinstruowany podczas pierwszego uruchomienia urządzenia w budynku, a następnie jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa. W przypadku wypadku, pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy operator odpowiednio wykonuje obowiązek regularnej, profesjonalnej konserwacji i okresowego sprawdzania skuteczności zabezpieczeń. Dalsze badania zajmują się analizą zagrożeń przygotowaną w trakcie projektowania oraz ustaleniem, czy uwzględniono wszystkie specyfikacje dotyczące konstrukcji i przewidywanych zagrożeń oraz czy zamontowano np. drzwi automatyczne zgodnie z projektem.

 

 

2018 03 16 1

 

 

 

prof. Ulrich Sieberath
ift Rosenheim

Jürgen Benitz-Wildenburg
ift Rosenheim

Willibald Huber
ift Rosenheim

Andreas Schmidt
ift Rosenheim

 

Artykuł opiera sięna wykła dzie prezentowanym
na 45. Konferencji OKNA I FASADY 2017,
zorganizowanej przez ift Rosenheim.

 

Przedstawicielem Instytutu ift Rosenheimw Polsce jest Andrzej Wicha:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Literatura

[1] Wytyczne ift: ift-Guideline EL-01engl/1 Systemy elektroniczne w oknach, drzwiach i fasadach. Część 1: Wytyczne dotyczące planowania i projektowania integracji elektromechanicznych elementów budowlanych w budynkach, ift Rosenheim, wrzesień 2008 r.

[2] Raport badawczy ift: Opracowanie podstaw do integracji elektroniki w konstrukcji okien i drzwi oraz elementach elewacji. Raport częściowy II: Okna z napędem elektrycznym, ift Rosenheim, lipiec 2008 r.

[3] prof. Ulrich Sieberath; Prof. Christian Niemöller: Komentarze do normy EN 14351-1 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. Rosenheim, grudzień 2013 r., ISBN: 978-3-86791-346-1

[4] ifz info TU-06/1: Drzwi na drogach ewakuacyjnych i awaryjnych. Wymagania, normy i uwagi dotyczące projektowania dla producenta i projektanta, ifz Rosenheim, styczeń 2011 r.

[5] EuroWindoor ulotka KB.01: Okna z napędem elektrycznym. Frankfurt, lipiec 2017 r.

[6] EuroWindoor, ulotka KB.02: Elementy elektryczne w konstrukcji okien, drzwi i fasad – projektowanie i realizacja, Frankfurt, lipiec 2017 r.

[7] ASR A1.7: Zasady techniczne dla miejsc pracy; Drzwi i bramy

[8] BGI 861; Część 1 Bezpieczna obsługa bram i część 2 Bezpieczne obchodzenie się z drzwiami

[9] EN 13241-1 Bramy. Norma wyrobu. Część 1: Wyroby bez właściwości dotyczących odporności ogniowej lub dymoszczelności

[10] EN 12453 Bramy. Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem. Wymagania i metody badań

[11] EN 60335-1 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne

[12] EN 16361 Drzwi z napędem. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Drzwi, inne niż rozwierane, przeznaczone do zainstalowania z napędem, bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i dymoszczelności

[13] EN 16005 Drzwi z napędem. Bezpieczeństwo użytkowania. Wymagania i metody badań

[14] EN 13637 Okucia budowlane. Sterowane elektrycznie systemy do wyjść przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych. Wymagania i metody badań

[15] Przepisy dotyczące oszczędności energii 2009

 

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 03/2018

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.