Nowoczesne okna poprawiają jakość życia i zapewniają efektywność, bezpieczeństwo i czynną ochronę, teraz i w przyszłości

2013-11-06-1Prawie 1000 ekspertów z 18 krajów, którzy uczestniczyli w dniach 10 i 11 października 2013 r. w największej europejskiej konferencji branżowej, docenili także dużą ilość informacji i praktycznych porad dotyczących technologii, badań i standaryzacji.

26 wykładów i cztery warsztaty, które odbyły się w trakcie konferencji zmotywowały uczestników do wprowadzania do praktyki informacji tam uzyskanych. Ci, którzy nie mogli w niej uczestniczyć, mogą znaleźć wiele materiałów konferencyjnych, obejmujących 170 stron i 600 slajdów pokazanych na wykładach, dostępnych on line.

 

W ocenie dyrektora Instytutu, profesora Ulricha Sieberatha, wyrażonej na wykładzie w sesji plenarnej, efektywność energetyczna pozostanie siłą napędową rynku budowlanego.

 

W kontekście materiałów budowlanych, elementów konstrukcyjnych i techniki budowlanej, energia słoneczna pozyskana z okien, dzięki dużym powierzchniom przezroczystym, powinna być brana pod uwagę w coraz większym stopniu, również w zakresie przepisów prawnych i norm budowlanych.

 

Wprowadzenie etykiety energetycznej przez Komisję UE zakłada poprawę efektywności energetycznej – jest to przygotowywane w ramach europejskiego projektu R&D, w którym IFT Rosenheim odgrywa główną rolę. Wg prof. Sieberatha Europejska Etykieta Energetyczna powinna być implementowana w EnEV 2016, a tym samym w dalszym ciągu będzie promowane stosowanie okien energooszczędnych.

 

Co więcej, sytuacja demograficzna też powinna być bardziej brana pod uwagę podczas opracowywania rozwoju produktu. Nowoczesna stolarka powinna być bez barier (dla niepełnosprawnych), bezpieczna i przyjazna dla użytkownika. Produkty okienne w przyszłości będą musiały wytrzymać zagrożenia i skutki zmian klimatycznych, na przykład te, które są rezultatem huraganów i powodzi.

 

2013-11-06-2

Sprytny lis – maskotka tegorocznej Konferencji jest także zadowolony z wniosku „Nowoczesne okna służą poprawie jakości życia”.

 

Nowe wymogi Komisji UE, dotyczące bezpieczeństwa dzieci, zapobiegania kondensacji, zwiększonej odporności na włamanie i trwałości, będą też znacząco wpływać na rozwój produktów. W 8 sesjach tematycznych zostały przedstawione i omówione aspekty nowych technologii, przepisów prawnych, normalizacji, badań i marketingu.

 

W sesji tematycznej „Efektywność energetyczna” André Hempel (BMVBS – niemieckie ministerstwo budownictwa) przedstawił nieformalne prognozy i szacunki, przyjęte z niecierpliwością, ponieważ w tym czasie nie było jeszcze oficjalnych wieści dotyczących aktualizacji EnEV. Ostatnio zatwierdzono poprawki dotyczące rozporządzenia o EnEV w izbie Bundesrat (Rada Federalna Niemiec) i tym samym weszło ono w życie, a prognozy André Hempela w dużym zakresie potwierdziły się.

 

Przykładowo, standardy nowych budynków w przyszłości będą dążyć w stronę domów o standardzie zużycia energii KfW 40. André Hempel podkreślił, że efektywność energetyczna pozostanie na samym szczycie programu polityki gospodarczej, oraz że przemysł budowlany może liczyć się z wprowadzeniem aktualizacji EnEV z dniem 1 czerwca 2014 roku.

 

Ochrona przeciwsłoneczna jest nadal bardzo zaniedbywana przez wielu producentów okien, chociaż wymagania zostały określone w sposób wyraźny w EnEV 2009 i projektanci w coraz większym stopniu powinni być wyczuleni na ten aspekt energooszczędności. Ochrona przeciwsłoneczna w normie DIN 4108-2 została również bardziej rygorystyczne określona i jej wymagań należy przestrzegać.

 

2013-11-07-1

 

Dr Martin H. Spitzner (IFT Rosenheim) wyraźnie pokazał w swoim wykładzie, że w nowoczesnej architekturze wdrażającej duże powierzchnie przeszkleń, prawie każdy dom wymaga ochrony przeciwsłonecznej. Wyjaśnił on też obsługę uproszczonej procedury weryfikacji zgodnie z normą DIN 4108-2 i omówił też jej ograniczenia. IFT Rosenheim opracował proste schematy do tego celu, przy pomocy których poziom koniecznej ochrony przeciwsłonecznej można określić z uwzględnieniem zależności od powierzchni okna, rodzaju budynku i warunków klimatycznych regionu. Schematy te będą dostępne do końca roku.

 

W sesji tematycznej obejmującej remonty, zainteresowanie wzbudziło oświadczenie Christiana Wetzela (University of Stuttgart): „wymienić okna jest zawsze warto, jeśli nadarza się okazja, aby to zrobić „. Taka okazja to remont okładziny fasady lub modernizacja okien, gdzie i tak ponoszone są koszty rusztowań, malowania fasady oraz prac montażowo-instalacyjnych.

Christian Wetzel wykazał również zmienność parametrów wpływających na koszty remontu, m.in. takich jak odsetki od kapitału, trwałość wyrobów, wzrost cen energii i okres użytkowania, oraz jak bardzo te parametry wpływają na skalkulowanie ekonomiczności i efektywności projektu. Istotą remontów związanych z poprawą efektywności energetycznej, jednak jest i pozostanie konieczność remontowania budynku w przypadku: awarii konstrukcyjnych, wprowadzenie nowego sposobu użytkowania budynku, zmian właścicielskich (jak przejęcie w wyniku dziedziczenia lub sprzedaży).

Należy więc dyskutować o wyliczaniu „czystych”, dodatkowych kosztów związanych z modernizacją energetyczną i wykazanie, że nowoczesne, energooszczędne elementy konstrukcyjne i materiały budowlane, w większości przypadków, są warte poniesionych dodatkowych nakładów.

 

2013-11-08-1

 

Martin Heßler (IFT Rosenheim) stwierdził, że kondensacji i powstawaniu pleśni można skutecznie zapobiegać. Skuteczne termoizolacyjne ramy okien w połączeniu z potrójnym oszkleniem (szybą dwukomorową) i ciepłą ramką dystansową można już nazwać standardem, a wspólne działanie tych materiałów może zapobiec powstawaniu kondensacji pary wodnej, jeśli… wentylacja i ogrzewanie pomieszczenia są zgodne z poziomem wilgotności powietrza w tym pomieszczeniu.

To słowo „jeśli” jest właśnie przedmiotem większości późniejszych sporów prawnych. To dlatego też Martin Heßler omówił różne rozwiązania techniczne w oparciu o praktyczne doświadczenia ekspertów w IFT, jak również wyszczególnił najważniejsze przyczyny uszkodzeń. Przykłady te mogą być pomocne jako dodatkowa argumentacja w przypadku reklamacji.

 

Sesja tematyczna dotycząca oszklenia, zawierała omówienie wyników dwóch bardzo ciekawych projektów badawczych, jak również poprawek do normy DIN 18008 Szkło w budownictwie. Norbert Sack (IFT Rosenheim) przedstawił propozycje nowych składników przeszkleń, które mogą pomóc w zmniejszeniu ciężaru dużych szyb zespolonych i wyjaśnił problemy, które mogą pojawić się w trakcie ich użytkowania.

Choć stosowanie cieńszego szkła hartowanego nie oznacza potrzeby wprowadzenia zasadniczych zmian w konstrukcji szyby, to jednak uszczelnienie krawędzi powinno już zostać dostosowane do cieńszych tafli szklanych i przezroczystych płyt z tworzyw sztucznych. Mniejsza grubość szkła ma również znaczenie w przypadku obciążenia wiatrem, jeśli stosowane są nieliniowe metody obliczeń. Związane z tym dane są zamieszczone w raporcie z tych badań.

 

2013-11-08-2

 

(...)

 

Karin Lieb (IFT Rosenheim) zaprosiła do podróży w przeszłość do roku 1985, w którym w Niemczech w ift


Rosenheim powstała pierwsza większa fasada ze szkleniem stru kturalnym (SSG). W ub. roku fasada ta musiała przejść renowację w związku z wymogami stosowania energooszczędnego szkła w budownictwie i udostępnieniem jako obiekt odniesienia dla nowej, szczegółowej pracy badawczej w zakresie określenia trwałości szklenia strukturalnego. Badania laboratoryjne elementów starej elewacji oraz analiza monitoringu prowadzonego od 1985 roku, dowiodły doskonałej zgodności stanu faktycznego z założeniami procedur badawczych zgodnych z ETAG 002-1. Uzyskane doświadczenie i wyniki badań mogą być z powodzeniem stosowane dzisiaj do konstruowania innowacyjnych fasad, które od tej pory mogłyby być konstruowane tylko na podstawie zatwierdzenia „jednostkowego”. Ift Rosenheim może towarzyszyć takim projektom wspierając je koncepcjami monitoringu, w celu uproszczenia i przyspieszenia procesu zatwierdzania    innowacyjnych projektów.


Prof. dr Geralt Siebert (Uniwersytet Niemieckich Sił Zbrojnych w Monachium) wyjaśnił w swoim referacie kwestie dotyczące wymiarowania i weryfikacji nośności konstrukcji szklanych, zgodnie z normą DIN 18008 Szkło w budownictwie – projektowanie i zasady konstrukcyjne, które oparta jest na koncepcji wymiarowania wg Eurokodów.


Wykład może zapewnić jedynie wstępny przegląd tego tematu o wielowarstwowej strukturze, by pomóc uczestnikom w planowaniu dalszych działań, takich jak aktualizacja lub instalacja odpowiedniego oprogramowania oraz wstęp do szkolenia zaawansowanego. Po wprowadzeniu DIN 18008 przez niemieckie władze budowlane, IFT Rosenheim planuje przygotować diagramy dotyczące powszechnych przypadków z wyjaśnieniem, dla jakich rozwiązań technicznych taka prosta weryfikacja jest możliwa.

 

2013-11-09-1


***
W sesji tematycznej rynek i trendy przedstawiono wspólny „wątek” odnośnie różnorodnych argumentów na rzecz modernizacji starych okien, łącząc to ze spojrzeniem z bardzo różnych punktów widzenia.


Prof. dr Runa Hellwig (Uniwersytet Augsburg) podkreśliła ogromny wpływ okien na klimat pomieszczeń. Kluczowymi słowami są tutaj wentylacja, światło naturalne i komfort termiczny. Jednak to nie technologia była na pierwszym planie, ale zamiast tego informacje, co użytkownicy chcieliby mieć, czego potrzebują i co faktycznie otrzymują. Ludzie mają zupełnie różne „poczucia klimatu”, co wynika zarówno z różnic kulturowych jak i indywidualnych. W związku z tym w rejonach ciepłych i tropikalnych chcą ciągłego przewiewu (a nawet przeciągu) – czegoś, co jest niemal pogardzane w Niemczech. Fakt ten jest często pomijany i jego  wpływ na planowany efekt oszczędności energii jest bardzo   często niedoszacowany. Runa Hellwig podkreśliła, że to właśnie dlatego oczekiwania użytkowników muszą być analizowane w sposób bardziej szczegółowy. To jest ważne, gdy wraz rozwojem oprogramowania, ustalenia dotyczące indywidualnych potrzeb użytkowników można automatycznie przenieść do systemu kontroli i eksploatacji stolarki otworowej, np. w przypadku okien otwieranych i sterowanych automatyczne.


Ulrich Tschorn (Stowarzyszenie Okna i Fasady) wykazał na kilku przykładach, jak inaczej można rozważyć prognozy odnoszące się do wydajności lub ekonomiczności, a tym samym podnosząc kwestię okresu amortyzacji. Dzięki uwzględnieniu pojęcia „koszty poniesione w każdym przypadku” możliwe jest sprawienie, że wynik finansowy przedsięwzięcia będzie znacznie bardziej korzystny. Ulrich Tschorn pokazał również sposoby ucieczki od „walki cenowej”. Podejmując decyzje zakupowe, czy to chodzi o nowy samochód, nowe buty czy nową łazienkę, to decyzje te nie są podejmowane w oparciu o względy ekonomiczne, ponieważ są to produkty, które nie oszczędzają żadnych kosztów. W przeciwieństwie do tych zakupów, każde nowe okno oprócz komfortu, pozwala również osiągnąć duże oszczędności w kosztach eksploatacji budynku.


Prof. dr Ulrich Bogenstätter (Uniwersytet Techniczny Mainz), którego wykład podsumował tę sesję tematyczną, przedstawił wiele szczegółowych porad, jak można ustalić potencjał rynku i odpowiednie warunki sprzedaży okien właścicielom danego budynku. Często wystarcza tylko rzut oka na sprawozdania finansowe z ksiąg rachunkowych spółdzielni mieszkaniowej. Wykładowca przedstawił aktualne dane, które umożliwiają segmentację rynku, jak również analizy różnych motywów zakupu, a tym samym określenie odpowiednich przesłanek podejmowania decyzji. Określił też z grubsza kryteria zróżnicowania pomiędzy managerem produktu, sprzedawcą (dilerem) i kierownikiem sprzedaży, z których każdy ma różne motywy podejmowania decyzji.


***


Sesja tematyczna „Badania” zawierała omówienie prac badawczych, które będą prowadzone w przyszłości.


Hans-Dieter Hegner (Niemieckie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast) swoim wykładem przeniósł słuchaczy do roku 2020, kiedy w Niemczech wszystkie nowe, jak też remontowane starsze budynki, powinny być zaprojektowane jako plus-energetyczne. Oznacza to, że dany dom wytwarza więcej energii, niż to, co zużywa do ogrzewania, zapewnienia ciepłej wody i energii elektrycznej potrzebnej w gospodarstwie domowym. Ważne jest to, że tylko niewielka  część energii elektrycznej wytwarzanej przez systemy fotowoltaiczne służy do ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej i tym samym może być stosowana w gospodarstwie domowym, niezbędna do uruchomiania automatycznego wyposażenia domu i zapewnienia mobilności elektrycznej (ładowanie akumulatorów samochodów elektrycznych). Technologia jest już dostępna, na podstawie koncepcji budynku KfW 55 i KfW 40. Domy takie są już oferowane nawet dzisiaj, jak komercyjny standard producentów domów prefabrykowanych, z umiarkowanie zwiększonymi dodatkowo kosztami o około 15%.


Jeszcze dzisiaj nadal brakuje „inteligentnego” systemu zarządzania energią, aby móc zużywać tak dużo energii, jak to możliwe w południe, gdy słońce świeci i ogniwa fotowoltaiczne mogą ją „na bieżąco” produkować – na przykład, włączając wówczas (zdalnie lub automatycznie) urządzenia zużywające energię, takie jak: pralka, zamrażarka, zmywarka lub ładowarki akumulatorów do mobilnych urządzeń elektronicznych (np. laptopy) lub mechanicznych (np. elektronarzędzia).


Prelegent również bardzo interesująco przedstawił integrację przykładowych budynków plus-energetycznych z nowoczesnymi fasadami ze szkła, umożliwiającymi korzystanie z energii słonecznej. Prezentacja tak ciekawych budynków wywołała chęć u wszystkich uczestników, aby skopiować te pomysły u siebie. Oprócz użytecznych aspektów technicznych, Hans-Dieter Hegner zwrócił uwagę na wysoką jakość życia w tych domach. Szczegółowe informacje na temat przykładowych projektów i tematyki wykładu są dostępne na stronie www.bmvbs.de.

 

Wykład dr Jan Wurm (ARUP Niemcy) skierował słuchaczy do Hamburga, na tereny International Building Exhibition IBA, by przedstawić techniczne i organizacyjne zaplecze pozwalające na wykonanie „zielonej fasady”, która być może za 20 lat będzie nowym standardem konstrukcji elewacji. „Zielona fasada” to przeszklenie ze szkła izolacyjnego, wewnątrz którego małe algi (glony) rosną i produkują biomasę, która może być „zbierana” wieczorami przez całe lato. Elewacja alg działa jak pionowa szklarnia, w której rosną algi, zapewniając cień, chłodzenie, a nawet generację biomasy. Jest to z pewnością ciekawe, że „zbiory alg” są wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym. Nawet jeśli system technologiczny jest wciąż skomplikowany i niedopracowywany, a efektywność energetyczna jest mniejsza niż modułów PV, to jest to świeże, nowe podejście do zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska technologii budowlanej, która z tego powodu jest wspierana przez inicjatywę badawczą „Zukunft Bau”(Budownictwo Przyszłości). Technologia zostanie zaprezentowana w marcu 2014 na targach Fensterbau/Frontale w Norymberdze.


***


W sesji tematycznej bezpieczeństwo i ochrona skupiono się na tematach związanych z odpornością na włamanie i bezpieczeństwem w razie pożaru, co jest ostatnio szczególnie obecne w publicznych dyskusjach.


Jens Pickelmann (IFT Rosenheim) uzasadnił zwiększony poziom zainteresowania społeczeństwa zapewnieniem odporności na włamanie, wynikający z silnie rosnącej liczby włamań i wysokiego wskaźnika przerwanych prób włamania, związany z zastosowaniem odpornych na włamanie okien i drzwi. Te wskaźniki skłoniły również polityków do działania, co już doprowadziły do opracowania definicji minimalnych wymagań w Holandii, ale jest nadal jeszcze przedmiotem dyskusji w Niemczech. Obecnie klasy odporności RC 2 lub RC 2N są już wymagane w przetargach na wykonanie budynków użyteczności publicznej. Ponadto Jens Pickelmann pokazał za pomocą rysunków, zdjęć – na praktycznych przykładach – jak wygląda testowanie nowych i zmodernizowanych okien, oraz jak „stare” sprawozdania z badań mogą być wykorzystane i czego należy przestrzegać w trakcie budowy, modernizacji i montażu.


W drugim wykładzie dr Gerhard Wackerbauer (IFT Rosenheim) omówił reakcję na ogień różnych materiałów stosowanych do produkcji okien i fasad. Przepisy budowlane  określają, że materiały o przynajmniej „normalnej palności” mogą być stosowane jako składniki wszystkich elementów budynku i te przepisy są stosowane odpowiednio w całej Europie. Za pomocą fragmentów prawa budowlanego, norm i przykładów z praktyki Gerhard Wackerbauer zilustrował, gdzie powinny być stosowane bardziej rygorystyczne zasady, w jaki sposób należy przeprowadzić weryfikację oraz jakie wyniki powinny być osiągnięte dla materiałów łatwopalnych, takich jak np. uszczelniacze połączeń i profili uszczelniających. Możliwe są uproszczenia w planowaniu, przetargach i weryfikacji elementów ognioodpornych komponentów i materiałów budowlanych, pod warunkiem spełnienia wymagań klasyfikacyjnych istniejącej normy EN 13501-1 oraz przyszłej europejskiej normy EN 16034 dla okien i drzwi o własnościach przeciwpożarowych.


***
W sesji tematycznej „Konstrukcje” omawiano zagadnienia ochrony drewna w konstrukcjach okiennych, strategie jakości w oknach z PVC i zastosowanie normy EN 1090 do projektowania konstrukcji ze stali lub aluminium.


Pierwszy wykład, prowadzony przez dr Odette Moarcas
(IFT Rosenheim) miał na celu przedstawienie nowego standardu w impregnacji drewna wg DIN 68800. W praktyce ważną kwestią jest odpowiedź, czy i w jaki sposób powinien być zastosowany chemiczny konserwant do drewna. Celem normy jest określenie warunków, w jakich nie jest konieczne stosowanie konserwantów chemicznych, nawet jeśli są stosowane mniej odporne rodzaje drewna miękkiego, takie jak świerk i sosna. Jest to możliwe, jeżeli przeznaczenie i strukturalne warunki brzegowe są odpowiednie. Etykieta „ochrona drewna, zgodnie z normą DIN 68800” nie jest wystarczająca i konieczne są bardziej szczegółowe wytyczne.


Wyniki projektu badawczego, w którym analizowano 2119 okien z drewna świerkowego lub sosnowego pokrytych nieprzezroczystą powłoką, są bardzo interesujące. To było jasne stwierdzenie, że szczelność połączeń jest niezbędna i że przede wszystkim tylko okna w miejscach eksponowanych, na wysokości od 10 do 12 piętra odniosły największe uszkodzenia. Uzasadniona jest ochrona przed sinieniem drewna bez stosowania chemicznych środków konserwujących, dla ram wykonanych z miękkiego drewna z jasnym wykończeniem i okien metalowo-drewnianych, z użyciem również do klasy 0.


Jörn Peter Lass (IFT Rosenheim) w swoim wystąpieniu wyjaśniał, że sekretem zapewniania jakości, przede wszystkim przez producentów ze stowarzyszenia RAL-Gütegemeinschaften (RAL Stowarzyszenie Gwarantujące Jakość), jest podniesienie jakości profili okiennych i innych komponentów okien z tworzyw sztucznych, ponieważ teraz nie tylko właściwości materiału profili okiennych z PVC będą badane, ale również elementy całego systemu, w tym uszczelki, komponenty, okucia i oszklenie, jak również procedury dotyczące zgrzewania i okleinowania. W ten sposób wykrywane są nawet interakcje między poszczególnymi elementami okiennymi i umożliwia się w końcu wykonanie całego systemu okiennego o odpowiedniej jakości przez producenta okien.


System badań okna zbudowany jest w sposób modułowy i dzięki jego szczegółowym zasadom stosowania zamiennych materiałów wspiera szybki rozwój zaawansowanych systemów okiennych. Poszczególne procedury badań i kontroli zostały zsynchronizowane z RAL GZ- 695, aby tym samym zwolnić obu partnerów, tj. dostawcę systemu (czyli zwykle producenta profili okiennych) i producenta okien z niepotrzebnego dublowania testów.


***
Sesja tematyczna „Przepisy budowlane” dotyczyła korekty przepisów opierających się o Kodeks Budynków Modelowych (Musterbauordnung, MBO) i zmiany wymagań dotyczących izolacji akustycznej, a także budownictwa bez barier architektonicznych (dla dzieci i osób niepełnosprawnych) oraz prognoz na przyszłość.


Klaus Diether Wathling (General Building Supervisory Authority, Berlin) wyjaśnił zasady i przepisy zmienionego rozporządzenia MBO dotyczące okien i fasad w odniesieniu do ich bezpieczeństwa pożarowego (§26 - §45), jak również inne, zmienione regulacje odnoszące się do okien i fasad. W zasadzie wszystkie materiały budowlane, które są na stałe zamontowane w konstrukcji budowlanej muszą mieć przynajmniej odpowiednią ocenę odporności ogniowej („normalnie palne”) zgodnie z §28 pkt. 2 z MBO. Nienośne ściany zewnętrzne lub ich części muszą się składać z ognioodpornych materiałów budowlanych zgodnie z §28, punkt  3 MBO.

 

Nowe teraz jest to, że istnieje klauzula pozwalająca na warunkowe zwolnienie z tych wymagań. Bardziej rygorystycznym wymogom podlegają wyroby zastosowane w konstrukcjach specjalnych, zwłaszcza w budynkach wysokich (OK FFB > 22 m, budynki wysokie podlegają dodatkowym przepisom budowlanym MHHR). W budynkach wysokich wszystkie elementy ścian zewnętrznych muszą składać się z niepalnych materiałów budowlanych zgodnie z pkt 3.4 MHHR. Odnosi się to również do podkonstrukcji, ram okiennych, żaluzji, rolet i innych akcesoriów do ochrony przeciwsłonecznej. Jednakże, reguła ta nie ma zastosowania do materiałów izolacyjnych w niepalnych profilach zamkniętych ze stałym przeszkleniem, materiałów uszczelniających w złączach (masy uszczelniająco-klejące w szybach zespolonych, uszczelnienia pomiędzy profilami) lub do małych części, które nie są nośne.


Stosowanie materiałów „normalnie palnych” jest w tym przypadku dozwolone. Nowością jest ustanowienie wymagań dla dróg ewakuacyjnych (§ 33 MBO) w budynku klasy 3-5 (budynki wyższe niż 7 m lub z więcej niż dwiema klatkami schodowymi z łączną powierzchnią kondygnacji ponad 400 m2), która wymaga, aby we wnętrzu obszaru schodów musiało pozostać otwarcie >1 m2 do odprowadzania spalin, z urządzeniami do otwierania się na parterze i w najwyższym punkcie klatki schodowej. Wymóg ten jest też często stosowany do okien oddymiających. Aktualna wersja MBO i wszelkie specjalne przepisy budowlane można znaleźć bezpłatnie w niemieckim Internecie www.bauministerkonferenz.de .


Robert Kolacny (IFT Rosenheim) omówił znaczenie architektury wolnej od barier i implementację takich projektów zgodnie z niemieckim prawem budowlanym. W §2, pkt 9 oraz w §50, MBO wymaga się, aby budynki przeznaczone do celów: kulturalnych, edukacyjnych i zdrowotnych, a także obiekty takie, jak hale montażowe, restauracje i hotele, otwarte dla publiczności; oraz budynki mieszkalne z więcej niż trzema mieszkaniami, muszą być dostępne dla osób niepełnosprawnych, bez żadnych szczególnych utrudnień i w zasadzie bez zewnętrznej pomocy lub asysty. Niemieckie badania „Domy dla Osób Starszych” ustaliły, że potrzeba 2 500 000 mieszkań odpowiednio przygotowanych dla osób starszych. Wskazuje to jednocześnie na duże znaczenie i potencjał rynku produktów służących do likwidowania barier społecznych. Standardowe specyfikacje są zawarte w DIN 18040 część 1 i 2. Robert Kolacny przeanalizował odpowiednie przepisy związane z kwestią okien i drzwi (w kontekście architektury bez barier), jak również typowe realizacje na budowie i zilustrował je z pomocą licznych praktycznych przykładów. W szczególności omówił kwestie progu w drzwiach o zerowej wysokości, ponieważ istnieją problemy konstrukcyjne dotyczące wodoszczelności i mostków termicznych tak niskich progów w drzwiach zewnętrznych. Kolacny wykazał nowe podejścia do tych rozwiązań i wykazał, że istnieją przykłady drzwi z progiem „0”, które oferują dużą wodoszczelność i niski współczynnik przenikania ciepła. Jednak oprócz tego, istotny jest również komfort użytkowania. Duże i ciężkie elementy wymagają zwiększenia sił operacyjnych. Tutaj również dostępne są techniczne i konstrukcyjne rozwiązania pozwalające na łatwe manewrowanie klamką i całymi drzwiami.


Bernd Saß (IFT Rosenheim) wyjaśniał zmiany normy dla izolacji akustycznej DIN 4109, która została całkowicie i kompleksowo zmieniona w 2013 r. Poziom wymagań pozostał taki sam, ale obliczenia i weryfikacja zostały bardzo zmienione. Zadecydowano, że będzie pominięty czynnik tolerancji, co oznacza, że pomierzona wartość R’wP może być porównywana bezpośrednio z wartością R’wR wynikającą z obliczeń. Projektanci muszą brać pod uwagę różne współczynniki korekcyjne „u” dla uwzględniania niepewności podczas określania wymaganej izolacyjności akustycznej, w których wpływ niepewności pomiaru, rzeczywiste warunki budowy i dywersyfikacja produktów powinny być brane pod uwagę. Wymagane wartość R’wR nie jest już określana przez odjęcie wartości tolerancji. Rozszerzone katalogi elementów budowlanych do okien i drzwi, jak również nowo dodane tabele do szyb, drzwi wewnętrznych i połączeń są bardzo pomocne. IFT Rosenheim stworzy też katalog elementów budowlanych do elewacji, w ramach projektu badawczego, który będzie zawierać również dane dla rozprzestrzeniania się podłużnej fali akustycznej. W ten sposób oferty przetargowe i dokumentacja techniczna zostaną bardzo uproszczone.


***
W ostatniej sesji plenarnej, profesor Christian Niemöller
poinformował o aktualnym stanie rozporządzenia o wyrobach budowlanych, tzw. CPR. Wyraził zadowolenie z profesjonalnego przygotowania dużych producentów do tworzenia dokumentów, ale także wyraził zaniepokojenie o mniejsze firmy rzemieślnicze, które mogą wpaść w kłopoty z organami nadzoru rynku w przyszłości. Niemieccy urzędnicy nadzoru rynku spotkali się we wrześniu w celu pierwszej wymiany doświadczeń i omówienia opinii docierających od uczestników obrotu gospodarczego, dotyczących procedur nadzoru. Stąd można liczyć, że działania kontrolne będą zintensyfikowane w 2014 roku. Firmy będą wybierane losowo do kontroli, a same kontrole będą koncentrować się na sprawdzeniu formalnej poprawności dokumentów.


*** 
Na koniec Konferencji zorganizowano szkolenia warsztatowe dotyczące: oszczędności kosztów energii, łatwiejszego montażu okien, rozporządzenia o wyrobach budowlanych i koncepcji wentylacji z udziałem elementów okiennych i fasadowych. Zostały one bardzo dobrze ocenione przez słuchaczy, ze względu na praktyczne wskazówki, z których mogą wynikać oszczędności znacznych sum pieniędzy, na przykład, w przypadku prawidłowego zarządzania energią.


W sprawach związanych z Instytutem IFT Rosenheim prosimy o kontakt z Andrzejem Wichą – przedstawicielem IFT Rosenheim w Polsce: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 601 447 033

 

„Świat Szkła” jest patronem medialnym Międzynarodowej Konferencji Okna i Drzwi w Rosenheim

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne
Więcej informacj: Świat Szkła 11/2013

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.