Prawidłowy montaż jest niezbędny dla funkcjonalności i trwałości elementów, takich jak okna, drzwi, rolety i bramy. Oceny raportów ift pokazują, że ponad 50% wad konstrukcyjnych wynika z nieprawidłowego montażu.

 

Aby tego uniknąć, trzy części artykułu ift Rosenheim przekazują informacje dotyczące projektowania (część 1), systemów uszczelnienia (część 2) i mocowania (część 3).

 

Treść artykułu oparta jest na Wytycznych do montażu okien i drzwi wejściowych Stowarzyszenia Jakości RAL dla okien, fasad i drzwi wejściowych, ift Rosenheim i BIV (Publikacja w jęz. polskim dostępna na www.swiat-szkla.pl).

  

Producenci okien ogólnie dobrze rozumieją siły działające na okna oraz znaczenie mocowania, które musi bezpiecznie przenieść wszystkie siły (ciężar, wiatr, obciążenia użytkowe itp.) na konstrukcję ściany zewnętrznej. Dynamiczne obciążenia elementów spowodowane ruchomymi skrzydłami, które często są decydujące, czasami jednak nie są uwzględnione.

 

Usterki w mocowaniu można zauważyć bezpośrednio przez „chybotanie” lub „zakleszczanie” skrzydeł w ramach. Jeśli w wyniku ruchu elementu fragmenty uszczenienia oderwą się, to połączenie staje się nieszczelne i może dojść do poważnego uszkodzenia wynikającego z wnikania wilgoci.

 

 

2020 06 14 1

 

2020 06 14 1a

Rys. 1. Typowe błędy mocowania wynikające ze złego zaprojektowania i braku wiedzy specjalistycznej

 

Siły w płaszczyźnie okna (ciężar własny) są przekazywane na konstrukcję budynku za pomocą bloków podporowych (nośnych). Siły prostopadłe do płaszczyzny okna należy przenieść na konstrukcję budynku za pomocą elementów mocujących (śrub, kołków, kotew itp.). W praktyce przypadek obciążenia ciężarem otworzonego skrzydła jest często decydujący dla projektu montażu okna.

 

Ważne są też siły operacyjne, których należy użyć, na przykład do otwierania i zamykania skrzydeł albo do wykonywania obrotów klamkami okiennymi sterującymi okuciami.

 

Biorąc pod uwagę obciążenie pionowe (klasa 2 (400 N) jest zalecana do budynków prywatnych, a klasa 3 (600 N) do budynków użyteczności publicznej), siły te są określone na podstawie normy EN 13115 Okna – Klasyfikacja właściwości mechanicznych – Obciążenia pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne.


W przypadku elementów wielkopowierzchniowych, dużych obciążeń wiatrem i mocowań obwodowych (rozmieszczonych na obwodzie okna) decydującycmoże być również wpływ wiatru.

 

2020 06 14 2

Rys. 2. Bezpłatne narzędzie do projektowania montażu oferowane przez ift Rosenhaim umożliwia także łatwe określenie sił działających na elementy mocujące

 

 

Na podstawie określonych danych dotyczących montowanego okna i informacji o obiekcie dotyczących sytuacji montażowej – np. podłoże do kotwienia (rodzaj materiału ściany nośnej) i ustawienie montażowe okna (w obrębie ściany nośnej lub wysunięte poza krawędż ściany nośnej – umiejscowione w warstwie izolacji termicznej) – można wybrać odpowiedni system mocowania wraz z producentem elementu mocującego.

 

Aby wesprzeć projektantów i instalatorow, ift Rosenheim opracował komputerowe narzędzie do projektowania montażu, które również oblicza siły działające na elementy mocujące (https://www.ift-rosenheim.de/ Montage)

 

2020 06 14 3

Rys. 3. Rozróżnienie standardowych i specjalnych przypadków mocowania okien

(kliknij na rysunek aby powiększyć)

 


Rozróżnienie między przypadkami standardowymi a szczególnymi
Obciążenia okien wzrosły z powodu wyższych ciężarów oszklenia i profili okiennych, większych wymiarów okien lub nietypowych formatów okien „leżących” (efekt dźwigni), dzięki czemu nie można już bezpiecznie zamocować okien zgodnie ze „starymi”, standardowymi zasadami.

 

Zróżnicowane spojrzenie jest konieczne, aby dla każdego planowanego montażu nie trzeba było wykonywać obliczeń statycznych i projektu specyficznego dla danego obiektu. Wytyczne do montażu RAL określają zatem trzy przypadki stosowania wynikające z zasad technicznych i wymagań prawa budowlanego.

 

Przypadki te upraszczają stosowanie, a jednocześnie zapewniają wysoki stopień pewności działania zgodnego z wymaganiami prawa budowlanego. Przypadek standardowy opisuje znane zasady montażu z mocowaniem na obwodzie okna. Przypadek specjalny 1 zwykle powinien zostać obliczony przez projektanta i zweryfikowany przez osobę odpowiedzialną za montaż (patrz rys. 3).

 

Przypadek specjalny 2 opiera się na ogólnych przepisach budowlanych lub wymaganiach podlegających weryfikacji (mocowanie okien chroniących przed wypadnięciem, o zwiększonej odporności na włamanie lub spełniających wymagania ochrony przeciwpożarowej) i musi posiadać świadectwo wykonania obliczeń statycznych (wykonanych przez inżyniera budowlanego) lub świadectwo badania lub dowód przydatności do użytkowania wydane przez laboratorium badawcze lub jednostkę certyfikującą.

 

2020 06 14 4

Rys. 4. Nośność w zależności od rodzaju obciążenia

(kliknij na rysunek aby powiększyć)

 

2020 06 14 5

Rys. 5. Uwagi dotyczące wyboru odpowiednich rodzajów mocowania

(kliknij na rysunek aby powiększyć) 

 


Standardowy przypadek mocowania
Standardowy przypadek dotyczy większości okien montowanych w budynkach mieszkalnych i budynkach bez specjalnych wymagań. Jeżeli zostaną spełnionewymagania (warunki brzegowe) opisane poniżej, można być pewnym, że mocowanie zostanie wykonane w sposób profesjonalny.

 

1. Mechaniczne mocowanie z użyciem odpowiednich elementów mocujących umieszczonych na obwodzie okna zgodnie ze specyfikacjami producentów (dla okien z drewna i aluminium co 80 cm, dla okien z PVC co 70 cm, odległość od narożnika 10-15 cm),

 

2. W przypadku skrzynek roletowych (oprócz rolet montowanych z przodu) górny profil ramy okiennej, którego nie można zamocować mechanicznie do konstrukcji budynku, należy zwymiarować tak aby mógł pracować w sposób samonośny i odpowiednio przymocować z boku. To samo dotyczy analogicznie innych samonośnych części ram okiennych.

 

3. Profesjonalne rozmieszczenie odpowiednich bloków (klocków) podporowych i dystansowych lub odpowiednich wsporników, konsol i innych konstrukcji wsporczych do mocowania wspornikowego okna umieszczonego przed konstrukcją ściany nośnej (w warstwie ocieplenia).

 

 2020 06 14 6

Rys. 6. Wskazówki dotyczące wyboru odpowiednich systemów mocowania w zależności od warunków mocowania (kliknij na rysunek aby powiększyć)

 


Ustalanie wskazówek dotyczących projektowania
W zależności od rodzaju mocowania (kołek rozporowy, kotwa, konsola) wymagana jest odporność na działanie różnych sił zależnych od warunków montażu (wyciąganie, zginanie lub siły poprzeczne).

 

W wielowarstwowych systemach ściennych, w których okno jest instalowane w warstwie izolacji termicznej, siły te muszą zostać przeniesione na konstrukcję ściany nośnej za pomocą odpowiednio zwymiarowanych kątowników metalowych, kotew lub konsol wspornikowych albo za pomocą uprzednio zamontowanych ram montażowych (odpowiednie atesty przydatności do stosowania powinny być dostarczone przez producenta elementów mocujących).

 

W przypadku drzwi zewnętrznych należy zapewnić aby podłoże, czyli elementy ścian w których będą zakotwione elementy mocujące, były odporne na naprężenia wywołane przez cieżar i obciążenia użytkowe zamontowanych drzwi. Niekiedy są potrzebne dodatkowe elementy mocujące w rejonie zawiasów i punktów ryglowania (zaczepów). Cienkie kotwy montażowe (zwykle stosunkowo elastyczne), pianki montażowe itp. nie są wystarczająco wytrzymałe do przeniesienia obciążeń.

 

Rozbudowane systemy progów w drzwiach zamontowane na całej szerokości otworu zastępują profesjonalne ustawienie odpowiednich bloków wsporczych i dystansowych oraz odpowiednich kątowników, konsol lub wsporników z regulowanym montażem – również w przypadku ustawienia ciężkich drzwi tarasowych przed konstrukcją nośną ściany.

 

Dostępne są odpowiednie systemy mocowań dla różnych wymagań i sytuacji montażowych. Zamierzone zastosowanie, a także maksymalne siły i obciążenia muszą zostać określone przez producenta elementów mocujących (złącznych) lub producenta okien i sprawdzone przez wykonawcę montażu.

 

W przypadku montażu wspornikowego okna ustawionego przed konstrukcją ściany nośnej należy przewidzieć konsole wspornikowe zamiast bloków podporowych. W przypadku systemów mocujących za pomocą ramy wysuniętej przed konstrukcje nośną ściany, bloki podporowe i dystansowe nie są wymagane, jeśli producent mocowań dostarczył odpowiednie atesty i przestrzegane są określone przez niego granice zastosowania.

 

Zalecenia dotyczące przydatności do określonego zastosowania elementów złącznych i systemów mocujących, a także określenia charakterystycznych nośności i obciążeń projektowych w zależności od obciążenia i warunków mocowania mogą być oparte na wytycznych ift MO-02/1 [2]. 

 

Przedstawicielem Instytutu ift Rosenheim w Polsce jest Andrzej Wicha: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 ift Rosenheim

Jürgen Benitz-Wildenburg ift Rosenheim

Literatura
[1] Wytyczne do montażu montażu okien i drzwi wejściowych – projektowanie i wykonanie montażu w budynkach nowych i remontowanych. Przygotowane przez ift Rosenheim i Stowarzyszenie Jakości RAL dla okien, fasad i drzwi frontowych. Wytyczne dostępne są też w wersji polskiej patrz informacje na stronie www.swiat-szkla.pl/component/content/article/14935

 

[2] W ytyczne do montażu ścian osłonowych – projektowanie i wykonanie montażu w budynkach nowych i remontowanych. Przygotowane przez ift Rosenheim i Stowarzyszenie Jakości RAL dla okien, fasad i drzwi wejściowych. Wytyczne będą dostępne też w wersji polskiej patrz informacje na stronie www.swiat-szkla.pl/component/content/article/16684

 

[3] Wytyczna ift MO-01/1 Połączenie okien z konstrukcją budynku –
Część 1: Procedura określania użyteczności systemów uszczelniających.
Część 2 Procedura określania użyteczności systemów mocujących.

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 06/2020
   

 

2020 04 14 9 Wytyczne montażu okien i drzwi zewnętrznych 

 

„Instrukcja montażu…” RAL dokumentuje najnowszy stan techniki i opisuje teoretyczne i praktyczne aspekty montażu okien i drzwi zewnętrznych.

Obejmuje to informacje dotyczące hydroizolacji, termoizolacji i mocowania, a także podstawy statyki i fizyki budowli – solidnie naukowo i praktycznie.

Uzupełniają to standardowe szczegóły i wiele praktycznych przykładów. Dlatego instrukcja montażu stanowi idealną praktyczną pomoc w projektowaniu i wykonaniu profesjonalnego montażu okien i drzwi.

Instrukcja jest dostępna w języku niemieckim, angielskim oraz polskim. W Polsce jest dostępna dzięki staraniom miesięcznika „Świat Szkła”.


www.ift-rosenheim.de/shop 

i

www.swiat-szkla.pl/component/content/article/308/14935    

 

wytyczne montazu

    Informacje na temat Wytycznych montażu mozna uzyskać bezpośrednio w redakcji miesięcznika Świat Szkła:

   - Agata Kostrzewa    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   - Agnieszka  Roguska  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


   oraz dziale dystrybucji

   - Iwona Markowska   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

więcej informacji też na stronie o Wytycznych do montaż okien i drzwi zewnętrznych tzw Instrukcja RAL

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.