LSC – system przyjazny dla kieszeni
Dbałość o utrzymanie wysokiej izolacji termicznej budynku pozwala nie tylko na ograniczenie kosztów związanych ze stratą energii, ale również wpływa pozytywnie na rynkową atrakcyjność mieszkań lub wynajmowanych powierzchni. Działania podejmowane w tym zakresie są tym efektywniejsze, im więcej elementów wpływających na utratę ciepła w budynku obejmują. Niestety, w tym kontekście po macoszemu traktowane są systemy wentylacji, które bardzo często, poprzez niefunkcjonalne rozwiązania, generują niepotrzebne wydatki. Przykładem nieodpowiedniej metody wentylacji szybów windowych, prowadzącej do nadprogramowych strat energii, jest pozostawienie niezabezpieczonego otworu w górnej części nadszybia, prowadzącego w rezultacie do wytworzenia się tzw. efektu termicznego komina. Zjawisko to sprawia, że ciepłe powietrze unosi się ku górze, wyciągając jednocześnie ciepło z pięter oraz pomieszczeń w budynku. 

Image 

Rozwiązaniem eliminującym ten problem, poprzez kontrolę przepływu powietrza, oraz jednocześnie sprzyjającym utrzymaniu wymaganej w szybie windy temperatury (+4…+40°) jest system Lift Smoke Control (LSC) firmy D+H. Dzięki układowi czujników temperatury, elektronicznie otwieranych i zamykanych (ręcznie lub automatycznie) klap, świetlików lub okien lamelowych system LSC  firmy D+H likwiduje otwarte luki w nadszybiu, znacznie redukując w ten sposób ubytki ciepła z budynku oraz ograniczając koszty związane ze stratą energii. Dodatkowo system wyposażony jest w czujniki stale kontrolujące zasysane powietrze pod kątem koncentracji szkodliwych gazów. W przypadku wystąpienia zagrożenia pozwala to na natychmiastową reakcję oraz szybką eliminację źródła problemu.

System LSC firmy D+H dedykowany jest również automatycznej wentylacji klatek schodowych, pozwalającej na utrzymanie stałego poziomu mikroklimatu oraz znaczną redukcję nieprzyjemnych przeciągów. System LSC jest wyjątkowo elastyczny, co przejawia się  bezproblemową współpracą z szeroką gamą akcesoriów dodatkowych. Możliwość podłączenia m. in. czujnika deszczu i wiatru, termostatu, zegara sterującego czy sygnalizatorów optycznych i akustycznych, znacznie rozszerza użyteczność rozwiązania. System LSC firmy D+H jest doskonale dopasowany  do indywidualnych potrzeb lub wymagań budynku, bez względu na to, czy jest to blok mieszkalny, biurowiec czy też budynek użyteczności publicznej.

Image 

LSC - system przyjazny dla środowiska
Zastosowanie systemu LSC firmy D+H jest atrakcyjne nie tylko z powodów ekonomicznych, ale również ze względu na aspekt ekologiczny. Zgodnie z obowiązującą dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2002/91/EC „O jakości energetycznej budynków”, każdy obiekt budowlany, w tym również system jego ogrzewania i wentylacji, powinien zostać zaprojektowany i wykonany w taki sposób, by ilość energii potrzebna do jego obsługi była jak najmniejsza. Biorąc pod uwagę, że do klimatyzacji oraz ogrzewania budynków wykorzystuje się ponad 50% całej zużywanej na świecie energii, jest to ważny krok w kierunku ograniczenia jej zużycia, a co za tym idzie – do zmniejszenia emisji szkodliwych gazów cieplarnianych do atmosfery.

Dla osób znających język angielski lub niemiecki firma D+H na stronie www.lsc.dh-partner.com udostępnia formularz pozwalający oszacować ilość energii odpływającej z naszego budynku przez szyb windy niewyposażony w system LSC. Po podaniu kilku informacji dotyczących charakterystyki takiego szybu oraz aktualnych cen energii, otrzymamy informację na temat traconego rocznie ciepła oraz kosztów, jakie są z tym związane.

W Polsce od 1 stycznia 2009 roku, w wyniku implementacji powyższej dyrektywy, zarządca budynku ma obowiązek uzyskać dla niego certyfikat energetyczny, przyporządkowujący go do jednej z siedmiu klas energetycznych. Tego rodzaju dokument określa stopień energooszczędności budynku. Pozwala to osobie wynajmującej lub kupującej na oszacowanie kosztów jego późniejszej eksploatacji. Jak można się domyślić, przyporządkowanie budynku do najwyższej klasy energetycznej świadczy o jego właściwościach proekologicznych oraz podnosi jego atrakcyjność na rynku nieruchomości.

 Image

LSC – system przyjazny dla użytkownika
Decydując się na rozwiązanie LSC, oferowane przez firmę D+H Polska, otrzymujemy kompleksową obsługę całego systemu, poczynając od etapu projektu, aż po możliwość jego późniejszej konserwacji i serwisu. System LSC firmy D+H projektowany jest indywidualnie, co pozwala na pełne uwzględnienie wszystkich wymagań oraz specyfiki konkretnego budynku. Dzięki temu uzyskujemy gwarancję, że gotowy i zainstalowany system w 100% spełni swoje zadanie.

Konserwacja oraz systematyczna kontrola systemów wentylacji i oddymiania ustawowo spoczywa na właścicielu budynku. Firma D+H Polska daje jednak możliwość podpisania umowy serwisowej, dotyczącej utrzymania systemu i poszczególnych jego urządzeń w należytym stanie. Tego typu umowa gwarantuje wypełnienie ustawowych obowiązków w stosunku do straży pożarnej oraz ubezpieczyciela, a jednocześnie daje pewność, że urządzenia od których pośrednio zależy bezpieczeństwo użytkowników są w doskonałym stanie. Dodatkowo, na zainstalowany i serwisowany przez D+H Polska lub autoryzowaną firmę system LSC firmy D+H, właściciele lub zarządcy budynków otrzymują przedłużoną gwarancję. Zasada ta obowiązuje przy wszystkich produktach dostępnych w ofercie firmy.

Image 

Zalety systemu LSC firmy D+H wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność  kontroli wentylacji, zarówno w kontekście utrzymania stałej temperatury bez przeciągów, stałego mikroklimatu, jak i niskich kosztów użytkowych. System często używany  jest w budynkach biurowych wykorzystujących zarówno  wentylację naturalną, jak mechaniczną, a także w hotelach, szpitalach i klinikach. W obliczu obowiązywania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2002/91/EC „O jakości energetycznej budynków”, stanowi natomiast przyjazny dla kieszeni, środowiska i użytkownika standard wyposażenia budynków „pasywnych”.

więcej informacji: www.dhpolska.pl

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.