„Stale koncentrujemy się na efektywnym wykorzystaniu zasobów naturalnych, wierzymy, iż teraz nadszedł czas ustalania konkretnych celów dla naszych wysiłków. Nasz klimat się zmienia i powstała potrzeba ograniczenia emisji CO2, aby dzięki temu zapobiegać globalnemu ociepleniu. Na wszystkich ciąży odpowiedzialność łagodzenia skutków zmian klimatycznych. My traktujemy ją bardzo poważnie, dlatego stworzyliśmy nową politykę ochrony środowiska będącą dla nas dużym wyzwaniem.” - mówi Jørgen Tang-Jensen, CEO Grupy VELUX. 

Według analizy klimatycznej Grupy VELUX, emisja CO2 firmy w roku 2007 wyniosła 100 tysięcy ton. Obecnie VELUX intensyfikuje swoje działania proklimatyczne poprzez znaczące inwestycje w tę dziedzinę i jednocześnie stawia sobie ambitne cele.

ImageCel 1: Wzrost efektywności działań i produkcji.
Około 95% emisji CO2 Grupy VELUX jest wynikiem procesów produkcyjnych. Inicjatywy obniżające tę ilość skupiają się głównie na obniżeniu zużycia energii przez park maszynowy. VELUX już obecnie wykorzystuje możliwości redukcji emisji CO2 i planuje udoskonalić kilka obszarów wpływających na poziom konsumpcji energii, jak: ogrzewanie hal produkcyjnych piecem na wióry będące odpadem z produkcji okien, optymalizacja pracy pomp zasysających wióry poprzez wykorzystanie sprężonego powietrza, usprawnienie pracy sprężarek.

Około 5% emisji CO2 jest generowane przez spółki handlowe VELUX oraz administrację. Także w tym obszarze zostaną wprowadzone działania, mające na celu zoptymalizowanie zużycia energii, jak: pomiary oszczędności energii, promowanie ekologicznych form podróżowania, efektywne wykorzystywanie papieru oraz zachęcanie do wszelkich przyjaznych środowisku inicjatyw.
Cel 2: Promowanie budownictwa neutralnego dla klimatu.

„Staramy się maksymalnie ograniczyć emisję CO2 podczas procesów produkcyjnych, ale również pracujemy intensywnie nad dostarczaniem produktów, które pomagają innym w redukcji emisji CO2 w budynkach. Poprzez nasze produkty i sposób ich wykorzystania wspieramy ideę zrównoważonego budownictwa. Źródłem aż 40% całkowitej konsumpcji energii w Europie zachodniej są budynki. Zdecydowanie powinniśmy zmniejszyć ten poziom, a my jako producent materiałów budowlanych, bierzemy na siebie część odpowiedzialności za wykonanie tego zadania.” - mówi Lidia Mikołajczyk–Gmur - Dyrektor Generalny VELUX Polska.

Firma VELUX ma opracowaną wizję zrównoważonego budownictwa przyszłości. Aby ją przedstawić w ciągu dwóch następnych lat we współpracy z innymi firmami z branży, wybuduje sześć eksperymentalnych domów o zerowym bilansie emisji CO2. Domy będą poddawane regularnym pomiarom zużycia energii i ocenie klimatu wewnętrznego, a wyniki zostaną wykorzystane do rozwoju produktów VELUX. Koncept Domów Modelowych 2020 - Model Home 2020 - ma na celu stworzenie neutralnych klimatycznie budynków z optymalnym klimatem w pomieszczeniach, świeżym powietrzem i światłem dziennym.

Cel 2: Włączenie szacunku dla klimatu do strategii finansowej
„Redukcja naszego wpływu na klimat jest ważną częścią społecznej odpowiedzialności firmy. Ponadto wierzymy, iż poprzez zaangażowanie w inwestycje przyjazne środowisku, pracujemy nad bardziej wydajną i oszczędną produkcją, zwiększamy rolę produktów VELUX oraz podkreślamy wizerunek firmy. Jesteśmy przekonani, iż szacunek dla klimatu jest ściśle związany z finansami firmy oraz daje nam przewagę konkurencyjną, nawet mimo tego, iż niektóre ekologiczne inwestycje mogą charakteryzować się dłuższym okresem zwrotu.” - mówi Lidia Mikołajczyk–Gmur - Dyrektor Generalny VELUX Polska.

Aby udokumentować swoje postępy, Grupa VELUX będzie publikować globalne wyniki ograniczania emisji CO2. Raport za roku 2008 będzie dostępny na stronie internetowej firmy pod koniec marca 2009.

 

Przykłady działań - 26 stycznia 2009 

Około 95% emisji CO2 Grupy VELUX jest wynikiem procesów produkcyjnych. Poniżej opisane działania są przykładem inicjatyw firmy, podjętych aby zminimalizować wpływ Grupy VELUX na środowisko, usprawnić technologię produkcyjną oraz obniżyć koszty.

Teraźniejsze i planowane inicjatywy:
• ogrzewanie hal produkcyjnych piecem na wióry będące odpadem z produkcji okien
• optymalizacja pracy pomp zasysających wióry poprzez wykorzystanie sprężonego powietrza oraz technologii kompresorowej. Optymalizacja jest możliwa, jeśli sprzęt będzie działać tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba.
• racjonalizację systemów logistycznych
• inne usprawnienia technologii, takich jak: inteligentna kontrola oświetlenia i wentylacji. Przy zastosowaniu zasady używania w razie potrzeby, mają one duży potencjał oszczędności. 

PRZYKŁAD 1:
Ogrzewanie wiórami z produkcji zmniejsza konsumpcję energii o ponad 60%
Cel:
W wielu fabrykach firma VELUX zainstalowała piece grzewcze na wióry.
Wióry zastępują naturalne opały i mogą być wykorzystywane do ogrzewaniu budynków, ciepłej wody i do produkcji ciepła.
Sonneborn, Niemcy:
W 2006 roku, w fabryce VELUX w Sonneborn, w Niemczech zainstalowano piec grzewczy na wióry, który zastąpił dotychczasowy piec olejowy. Wióry, czyli odpadki produkcyjne z obróbki okien, są segregowane i przechowywane w silosach, w których mieści się wystarczająca ilość paliwa na kilka dni zasilania. Następnie transportowane są do pieca naziemnymi rurami. W fabryce wybudowano także nowy budynek techniczny, w którym umieszczono dwa piece o mocy 2,5 megawata każdy. Ponadto każdy z nich wyposażony jest w odpylacz cyklonowy, oczyszczający gazy spalinowe. Już na zewnątrz budynku, gazy spalinowe z dwóch pieców są przechwytywane i kierowane do filtra. Oczyszczony dym trafia atmosfery poprzez ponad 20 metrowy komin.
Jak dotąd, projekt oszczędza 1000 ton CO2 rocznie.
Plan na przyszły rok obejmuje dostosowanie budynków, systemu ogrzewczego oraz systemu ekstrakcji gazów tak, by dzięki piecom na wióry fabryki były samowystarczalne w grzewczo.
Następny krok:
W ciągu najbliższych lat firma VELUX zainstaluje więcej pieców grzewczych na wióry, które przyniosą znaczące oszczędności w emisji CO2.
 

PRZYKŁAD 2:
Audyt energetyczny pokazał, iż fabryki w Polsce mogą oszczędzić ponad 1000 ton CO2 rocznie.
Cel:
W centrum zainteresowania firmy VELUX jest redukcja zużycie energii i emisji dwutlenku węgla we wszystkich swoich fabrykach. Celem jest optymalizacja produkcji okien i ograniczenie emisji CO2.
Pod koniec roku 2008, w jednej z polskich fabryk odbył się audyt energetyczny, renomowani eksperci sprawdzili wszystkie procesy technologiczne.
Wpływ na środowisko:
W wyniku audytu powstał 90-stronicowy raport zawierający szereg rekomendacji, które mogłyby ograniczyć emisję dwutlenku węgla przez fabrykę o 1000 ton rocznie. W rekomendacjach znalazło się między innymi: zainstalowanie pieca na wióry, optymalizacja procesu zasysania wiórów (oszczędzanie 320 ton CO2 rocznie) oraz wykorzystanie systemu sprzężonego powietrza (150 ton CO2 rocznie). Piec na wióry, główna inwestycja firmy VELUX, wyliczona na 20-25 milionów DKK [około 12-15 milionów PLN], pomoże zaoszczędzić 5 000 - 6 000 ton CO2 każdego roku.
Następny krok:
W polskich fabrykach toczy się dyskusja, które z rekomendacji audytorów wprowadzić w życie w tej chwili, a które w na kolejnym etapie inwestycji.
Podobne audyty odbędą się w innych fabrykach VELUX w przyszłych latach.  

 

wiecej informacji: www.velux.pl

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.