W przetwórstwie szkła float hartowanie oraz wzmacnianie termiczne należą do procesów, które pochłaniają najwięcej energii i czasu, generując przy tym duże koszty. Grupa HEGLA oferuje optymalizację tych procesów, poprzez automatyczne tworzenie partii oraz wykorzystanie pieca z samouczącym się systemem sterowania. Zintegrowana koncepcja obniża koszty i jednocześnie zwiększa wydajność produkcji oraz pomaga osiągnąć najwyższy poziomu jakości.

 

 2022 05 30 1

Maksymalne wykorzystanie możliwości pieca, czyli optymalizacja i automatyczne tworzenie partii szkła
Aby optymalnie wykorzystać czas i energię, piece do hartowania powinny być ładowane z maksymalną zgodnością z wymogami produkcyjnymi i jakościowymi. HEGLA-HANIC oferuje optymalizację partii jako rozwiązanie zarówno do manualnego, jak i w pełni zautomatyzowanego załadunku pieca.

 

System oblicza również możliwe obciążenia dla pieca na podstawie danych dotyczących szkła i przyszłej pozycji montażu. Z panelu odczytujemy, gdzie i jakie szkło powinno zostać ułożone w załadunku, aby osiągnąć maksymalne wykorzystanie pojemności i najwyższą jakość.

 

– Nasz system optymalizacji partii szkła ułatwia również utrzymanie i organizację inspekcji szkła oraz terminów produkcji – powiedział dyrektor zarządzający, dr Jan Schäpers z HEGLA-HANIC.

 

W celu uzyskania maksymalnej jakości, oprogramowanie uwzględnia zarówno technologię pieca do projektowania zmiennych partii, w tym na przykład maksymalny rozkład wielkości na partię, jak i ograniczenia techniczne, takie jak maksymalna ładowność i czasy cyklu. Nie tylko określa zoptymalizowanie partii, ale także zarządza sekwencją dla zautomatyzowanych systemów.

 

– W rezultacie, ze względów technicznych występują tylko minimalne, ale niezbędne luki produkcyjne. Zaprojektowaliśmy optymalizację partii, aby uzyskać dwojaką korzyść – zwiększyć produktywność oraz jednocześnie zaoszczędzić energię – wyjaśnił Jan Schäpers.

 

W połączeniu ze zautomatyzowanym tworzeniem wsadów i załadunkiem pieca, optymalizacja zapewnia jeszcze większą automatyzację i idealnie dopasowane procesy. – Dzięki naszemu systemowi sortowania zapewniamy Państwu technologię w pełni zautomatyzowanego załadunku pieca – powiedział Bernhard Hötger, dyrektor zarządzający Grupy HEGLA.

 

Mechaniczny system przygotowania partii opiera się na kombinacji przenośników taśmowych, które można podnosić, aby umożliwić elastyczne kompletowanie partii w oparciu o zalecenia oprogramowania.

 

 2022 05 30 2

Dzięki optymalizacji i w pełni zautomatyzowanemu tworzeniu wsadu z załadunkiem pieca oraz samouczącemu się systemowi sterowania, proces hartowania może być bardziej zharmonizowany, przy jednoczesnej oszczędności energii i kosztów

 


Szkło o najwyższych wartościach izotropii
Dodatkowy potencjał systemu powstaje, gdy oprogramowanie i funkcje tworzenia partii są używane w połączeniu z piecami CTF firmy HEGLA- -TaiFin. Piece niemiecko-fińskiego producenta charakteryzują się jakością „Made in Germany”.

 

Zostały zaprojektowane z dużą liczbą wewnętrznych stref kontrolnych, oferując w ten sposób możliwość kontrolowania określonych miejsc w piecu w oparciu o wymagania produktu.

 

– Kluczowym aspektem jest to, że nasze systemy działają zgodnie z zasadą konwekcji, wykorzystując wymianę ciepła z powietrzem. Nawet w przypadku szkła z powłoką prowadzi to do zrównoważonego rozkładu temperatury. Jest podstawą całkowicie płaskiego szkła bez zamgleń i o doskonałych wartości izotropowych – powiedział Jarno Nieminen z HEGLA-TaiFin.

 

2022 05 30 3

Aby osiągnąć najwyższą jakość i wydajność szkła, HEGLA TaiFin i HEGLA New Technology opracowały koncepcję, która w pełni integruje produkty, piec i skaner jakości.

 


Zintegrowana koncepcja produktów ze szkła, pieców oraz skanerów
Aby jeszcze bardziej poprawić jakość szkła, firma HEGLA New Technology, przy współpracy z HEGLA-TaiFin, opracowała koncepcję, która integruje produkt, piec i skaner. Funkcja strojenia wyższego poziom monitoruje produkcję i jakość oraz bezpośrednio przekształca odchylenia w parametry w trakcie automatycznego „uczenia się”.

 

To podejście stale optymalizuje zarówno kontrole, jak i receptury podczas produkcji. – Dzięki tym nowym rodzajom algorytmów w pełni wykorzystujemy maksymalny potencjał naszych pieców – dodał Nieminen. – Funkcja ta umożliwia nam dalsze udoskonalanie jakości i zwiększanie produktywności w procesie.

 

– Mamy właściwe rozwiązanie dla prawie każdego wymagania w zakresie automatyzacji pieca. Od optymalizacji partii, którą można łatwo zintegrować z konwencjonalnymi systemami produkcji szkła, i w pełni zautomatyzowanego załadunku z naszych systemów sortowania i stojaków po elastyczne segmenty transportowe. Aby osiągnąć najwyższą jakość szkła, połączyliśmy te procesy z naszymi dynamicznie sterowanymi piecami konwekcyjnymi” – powiedział Bernhardt Hötger.

 

 2022 05 30 4

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.