Przez długi czas szkło jako surowiec uważane było za słaby punkt przy obliczaniu bilansu energetycznego budynku. Obecnie natomiast trudno już byłoby sobie wyobrazić nowoczesną architekturę bez wielkopowierzchniowych fasad szklanych. Decydującą zmianę zawdzięczamy opracowaniu szyb powlekanych - szkło stało się materiałem dobrze izolującym termicznie. 

 

2003 09 54 4

 

Konsekwentne prace rozwojowe nad projektami układów powłok rozpoczęły się w latach 80. Erich Trosch, prezes rady nadzorczej Spółki Akcyjnej Glas Trosch Holding AG tak reasumuje rezultaty badawczo-rozwojowe swojej firmy: „Innowacje wprowadzone do naszych produktów, między innymi w technologii powłok nanoszonych na szkło, są stopniowe i niemal niezauważalne, pozwalają jednak na osiągnięcie podobnego współczynnika ciepła, jak w przypadku izolowanego muru”. Także dr Bernd Szyszka z Instytutu Fraunhofer, zajmującego się technologią powlekania powierzchni zewnętrznych, potwierdza rosnące znaczenie nowoczesnych przeszkleń ze szkłem powlekanym: „Przeszklenia funkcjonalne będą w przyszłości wręcz kluczowym elementem w systemie zarządzania energią i klimatem w budynkach”.

 

2003 09 54 1

 

Maksymalne efekty przy minimalnie cienkich powłokach

 

Powłoki niskoemisyjne
Receptą na sukces jest nakładanie na szkło wielu cienkich powłok z metali i tlenków metali, które. Powierzchnia szkła odbija dzięki temu długofalowe promieniowanie cieplne i zatrzymuje je we wnętrzu pomieszczenia. Ze względu na niewielką ilość wypromieniowywanego ciepła szkło takie nazywane jest niskoemisyjnym (Low-E). Przy grubości warstwy od 1/10 do zaledwie 1/100 mikrometra odbicie energii dotyczy jednak tylko długich fal podczerwonych. Natomiast widoczne gołym okiem światło dzienne ulega odbiciu tylko w znikomej części. W ten sposób szyby osiągają w praktyce bardzo wysokie współczynniki przepuszczalności światła, takie same, jak szkło bezwarstwowe. Ponadto optymalna wartość całkowitego współczynnika przenikalności energii zapewnia pozyskiwanie biernej energii słonecznej.

 

2003 09 54 2

 


Powłoki refleksyjne
Znakomity naturalny odcień powłoki refleksyjnej uzyskuje się poprzez nałożenie kilku powłok odlustrzających, z tlenków metali. Powodują one nakładanie się na siebie zwielokrotnionych odbić na poszczególnych powłokach, dzięki czemu w większości odbicia takie redukują się wzajemnie. Zewnętrzną warstwę tworzy nowa powłoka ochronna, podobna do powłoki ceramicznej, która skutecznie chroni powierzchnię szkła powlekanego przed działaniem czynników chemicznych i mechanicznych, takich jak korozja czy zarysowanie powierzchni. Oznacza to istotne ułatwienia przy obróbce szkła i gwarantuje długi okres użytkowania produktu.

 

 

2003 09 54 3

 

Produkcja w procesie próżniowo-magnetronowym
Inteligentne powłoki produkowane są w specjalnie opracowanym procesie próżniowo-magnetronowym, który przyjął się na całym świecie jako najbardziej zaawansowana technologia powlekania.
Materiały używane do powlekania, działając jako katoda poddawane są w próżni intensywnemu procesowi rozpylania, podczas którego atomy metalu (np. srebra) i cząsteczki tlenku metalu, uwolnione przez bombardowanie ich jonami, osiadają na tafli szkła tworząc powłokę. Zaletą tego procesu jest duża jednorodność nakładanych powłok. W zależności od funkcji i odcienia szkła można tą metodą nałożyć na szkło float aż 17 różnych powłok. Zastosowanie tak otrzymanego szkła do produkcji szyb zespolonych ogranicza wypełnianie przestrzeni międzyszybowej rzadkimi i drogimi gazami szlachetnymi, jak krypton, czy ksenon.

2003 09 55 1

 

 

Nowości w szkle powlekanym
Firma Glas Trosch zaprezentowała w ciągu roku dwa nowe produkty. W zakresie ochrony przed utratą ciepła jest to SILVERSTAR 1.0 E, łączący w sobie znakomite właściwości izolacji cieplnej z niebywałą neutralnością kolorystyczną. W zakresie technologii szkła powlekanego dla szyb zespolonych wyróżnia się SILVERSTAR U02. Produkt ten, przy grubości zaledwie 50 mm osiąga współczynnik izolacyjności cieplnej Ug=0,2 W/m2K, niewyobrażalny dotychczas dla przezroczystych elementów budowlanych. Tradycyjne materiały izolacyjne z pianki polistyrenowej, korka lub szkła spienionego muszą mieć grubość od 16 do 18 cm, aby zagwarantować porównywalne właściwości izolacyjne. Są to liczby jednoznacznie potwierdzające funkcjonalność szkła jako surowca, mającego wpływ na systemy zarządzania energią i klimatyzacją w budynkach przyszłości.

 

 GLAS TROSCH

 

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.